Sairaan pyhä Ganges

Intiassa hindujen keskuudessa pyhänä pidetty Ganges on yksi maailman suurimmista, mutta myös saastuneimmista joista. Koronan aiheuttaman sulkutilan vuoksi Ganges on saanut kuitenkin hengähtää.

Pyhää kaikella muulla paitsi käytännön tasolla

Intian historiassa Gangesilla on ollut suuri rooli, sillä sen varrelle on ollut hyvä perustaa suuria kaupunkeja. Sitä pidetään myös Intian kulttuurin ja sivilisaation symbolina: aina muuttuva, aina virtaava, mutta silti aina sama joki. Gangesin pyhyyden pitkästä historiasta huolimatta joki on todella saastunut esimerkiksi kaupunkien jätevesien, teollisuuslaitoksien ja pyhiinvaeltajien toimesta. Myös hindujen tapa laskea polttohaudattujen tuhkia veteen kuormittaa jokea.

Gangesin jokialue
Gangesin jokialue (Wikimedia commons)

 

Ganges toimii 400 miljoonan intialaisen päivittäisenä vedenlähteenä, viljelyksien kasteluvetenä sekä hindulaisuuden pyhissä puhdistusrituaaleissa. Päivittäin vettä käyttäville aiheutuu vakavia sairauksia, kuten syöpää, koleraa ja lavantautia. Patojen ja maanviljelykseen ohjattavien vesimäärien vuoksi myös Gangesin virtaukset ovat vähentyneet, mikä heikentää entisestään saasteiden liukenemista veteen.

Valoa yläjuoksun päässä?

Gangesin jatkuva saastuminen on herättänyt jo pitkään huolta sen varrella asuvissa ihmisissä, ympäristöaktivisteissa, hinduissa ja poliitikoissa. Vuonna 2014 Intian pääministeri Narendra Modi lupasi, että joen saastuttaminen lopetetaan vuoteen 2020 mennessä muun muassa jätevedenpuhdistamojen avulla. Hankkeelle myönnettiin rahoitusta yli 2,5 miljardia, mutta käytännön toimet on nähty riittämättöminä.

Pääministerin lupauksen takarajan umpeutuessa puuttui kohtalo peliin. Koronan aiheuttama sulkutila Intiassa ja Gangesin varrella olevissa kaupungeissa on johtanut siihen, että yritykset ovat olleet kiinni ja ihmiset pysyneet kodeissaan, jolloin joki on saanut hengähtää ainakin tehtaiden jätevesiltä.

Pyhyys ja korona napit vastakkain

Korona ei riittänyt estämään hindujen uskonnollista Kumbh Mela -festivaalia, jossa pyhiinvaeltajia kerääntyy yhteen kastautumaan jokeen. Osallistujamäärät on aiemmin laskettu kymmenissä miljoonissa ja myös vuonna 2021 festivaalille osallistui noin miljoona ihmistä pandemiasta huolimatta.

Peseytyjiä Gangesilla
Ihmisiä peseytymässä Gangesissa (Wikimedia commons)

 

Festivaali on ollut yksi iso syy, miksi tartunnat räjähtivät käsiin Intian toisessa aallossa. Viruksen aiheuttamia kuolemia raportoitiin keväällä 2021 jo 240 000 ja määrä on noussut tämän jälkeen merkittävästi. Vaikka nousu tartunnoissa oli odotettavissa, eräs hindu kommentoi festivaaleille osallistumista seuraavasti: ”Kuolema on suurin totuus maan päällä. Miksi siis elää pelossa?”

Kirjoittaja on seitsemännen vuoden uskontotieteen opiskelija. Kirjoitus on osa Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella keväällä 2021 järjestetyn Ympäristö- ja merihistorian seminaarin opiskelijoiden artikkelisarjaa.

>>Lue sarjan muut artikkelit