Savukemainontaa ja tupakkavalistusta 1950-luvulta tähän päivään

Kulttuurihistorian kirjoittaminen -kurssin puitteissa tehdyssä radio-ohjelmassa ”Kohti savutonta Suomea” käsiteltiin mainonnan ja tupakkavalistuksen vaikutusta mielikuviin ja asenteisiin tupakasta. Ohjelmaan kerätyistä haastatteluista voi huomata selkeän muutoksen asenteissa tupakkaa kohtaan mainonnan hiipuessa, tupakanvastaisen valistuksen voimistuessa ja populaarikulttuurin karsittua näkyvää tupakointia huomattavasti vuosikymmenien varrella.

Lunta tulee ja tupakkaa

Tupakkateollisuuden voimakas kasvu 1950-luvun Suomessa näkyi mainonnassa multimediaalisena ilmiönä, jolle useat kotimaiset ja kansainväliset julkisuuden henkilöt antoivat äänen ja kasvot niin radion kuin myös modernin median, television välityksellä. Yhdysvaltalaisista tupakkamainoksista tunnetun Marlboro-miehen suosio kantautui aikanaan myös Suomeen, mikä näkyi selkeästi esimerkiksi vuonna 1969 järjestetyn Marlboro-mies kilpailun suosion kautta. Kilpailuun lähetetyistä yli 2600 valokuvasta äänestettiin lopulta voittajaksi helsinkiläinen peltiseppä. Marlboro-miehen silloinen suosio ja ilmiön vaikuttavuus näkyivät myös radio-ohjelmaan haastateltujen vastauksissa.

Tupakointiin liitettävät positiiviset mielikuvat vaihtuivat muun muassa keuhkosyövän pelkoon, kun tietoisuus tupakoinnin terveysvaikutuksista nosti päätään. Suomessa tupakointi määriteltiinkin kansanterveydelliseksi ongelmaksi 1960-luvulla. Sen myötä julkaistiin tupakoinnin vastaista materiaalia kuten julisteita. Asian puolesta järjestettiin näyttäviä taideinstallaatioita. Suomessa tupakan mainostaminen kiellettiin kokonaan vuonna 1978. Seuraavalla vuosikymmenellä alkanut terveellisten elämäntapojen painotus toi mukanaan uusia tupakanvastaisen valistuksen keinoja. Myös vuosien 1995 ja 2000 lakimuutokset tupakoinnista työpaikoilla ja julkisissa tiloissa vaikuttivat huomattavasti yleiseen mielipideilmastoon.

Tupakoinninvastainen kampanjointi on säilynyt vahvana tähän päivään saakka, ja siihen yhdistetään voimakkaasti sairauden ja kuoleman teemat. Haastatteluista paljastui toisaalta selkeä kahtiajako, koska monet yhdistävät yhä tupakan populaarikulttuurissa ja mainonnassa esitettyjen hahmojen ”siistiin” imagoon. Toisaalta tupakoinnin negatiiviset terveysvaikutukset vaikuttivat mielipiteisiin selkeästi ja haastatteluiden yleissävy kiteytyy hyvin ohjelman viimeisiin sanoihin: ”Ois ihan siistii, jos Suomi olisi savuton.”

Iiro Rantala on kulttuurihistorian opiskelija .

Kuuntele Suvi Takalon, Iiro Rantalan ja Santeri Tenosalmen tekemä radio-ohjelma ”Kohti savutonta Suomea” tästä.