SELMA ja vaeltavat kertomukset

Vuoden 2016 kuluessa laitoksen tutkimuskeskus SELMA: Centre for the Study of Storytelling, Experientiality and Memory on edistänyt hanketta, jossa työskennellään koko Euroopan tulevaisuudelle keskeisen pakolaiskriisin puitteissa. SELMAn keskiössä ovat tarinankerronnan keinoihin, kulttuuriseen muistiin ja kokemuksellisuuteen liittyvät kysymykset sekä tarve luoda uudenlaisia yhteyksiä akateemisen tutkimuksen, taiteen ja laajemman yhteiskunnan välille. Tästä syystä on ollut luontevaa, että Euroopan poliittisesti, kulttuurisesti ja humanitaarisesti kriisiytynyt tilanne on tullut osaksi SELMAn toimintaa.

Bahaulddin Rawi kertoo. Taustalla Laura Sillanpää, Akhlad Al-Mudhafar ja Sonja Valtonen viulunsa kera. Aboagora 17.6.2016, Sibelius-museo. Kuva: Maarit Leskelä-Kärki ja Kimi Kärki.
Bahaulddin Rawi kertoo. Taustalla Laura Sillanpää, Akhlad Al-Mudhafar ja Sonja Valtonen viulunsa kera. Aboagora 17.6.2016, Sibelius-museo. Kuva: Maarit Leskelä-Kärki ja Kimi Kärki.

Toiset tarinat

Kevään 2016 kuluessa lähdimme työstämään yhdessä luovan kirjoittamisen oppiaineen opiskelijoiden Toiset tarinat -projektin kanssa yhteistä työpajaa kesäkuussa järjestettyyn, taiteen ja tieteen vuoropuhelua edistävään Aboagora-tapahtumaan. Kokosimme yhteen SELMAn monipuolista asiantuntemusta, turvapaikanhakijoiden tarinoita sekä Irakista kotoisin olevien kirjailijoiden tekstejä. Halusimme pohtia, mikä voi olla taiteen, kirjoittamisen ja luovuuden rooli kulttuurisissa kohtaamisissa.

Tapahtuman aluksi Laura Sillanpää ja Sonja Valtonen esittivät varjoteatterilla ja musiikilla höystettynä fragmentteja niistä tarinoista, joita he ovat kuulleet kohtaamisissa turkulaisen Heinänokan vastaanottokeskuksen asukkaiden kanssa yhteisissä sanataidetyöpajoissa. Irakista Suomeen kuusi vuotta sitten saapunut Akhlad Al-Mudhafar luki runojaan englanniksi ja suomeksi, ja syksyllä 2015 Turkuun saapunut Bahhauldin Rawi luki omaelämäkerrallisia tekstejään arabiaksi ja englanniksi. Heidän lisäkseen monitieteiseen paneelikeskusteluun osallistuivat kulttuurihistorioitsija ja SELMAn varajohtaja Maarit Leskelä-Kärki, hoitotieteen professori Sanna Salanterä, informaatioteknologian laitoksen vuorovaikutussuunnittelun professori Erkki Sutinen sekä kirjallisuudentutkija Kaisa Kaakinen. Keskustelimme, miten traumaattiset kokemukset vaikuttavat muistamiseen ja oman tarinan kertomiseen sekä millaisia mahdollisuuksia digitaaliset ympäristöt voisivat luoda erilaisten omaelämäkerrallisten tarinoiden kirjoittamiseen ja jakamiseen. Päätteeksi kuuntelimme kulttuurihistorioitsija, muusikko Kimi Kärjen laulun ”I am Aries”, jonka taustalla ovat Välimeren ylittävät pakolaislaivat.

Yhteisöä koossa pitävät narratiivit

Akhlad Al-Mudhafar lukee runojaan. Aboagora 17.6.2016, Sibelius-museo. Kuva: Maarit Leskelä-Kärki ja Kimi Kärki.
Akhlad Al-Mudhafar lukee runojaan. Aboagora 17.6.2016, Sibelius-museo. Kuva: Maarit Leskelä-Kärki ja Kimi Kärki.

Elokuun lopulla järjestimme seminaarin otsikolla ”Narrating the Migrant Crisis, “Brexit” and the Future of the European Project”, missä uusimme työpajan ja kuulimme myös brittiläisen professori Anna Readingin tulkintoja Britannian tilanteesta ja Brexit-keskustelusta sekä poliittisen historian tutkijan Mika Suonpään näkemyksiä brittiläisen keskustelun Eurooppa-tulkinnoista. SELMAn johtaja Hanna Meretoja pohti yhteisöä koossa pitäviä narratiiveja ”meistä” ja ”toisista” sekä eettisen tarinankerronnan mahdollisuuksia.

Sanataideprojekti Toiset tarinat jatkuu ja Akhlad Al-Mudhafar ja Bahhauldin Rawi ovat aktiivisia kirjoittajia muun muassa Åbo Underrättelser -lehden Newcomers-blogissa. Taiteen ja tieteen rajoja rikkova sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuva hankkeemme Travelling stories / Vaeltavat kertomukset jatkuu ja etsimme sille tällä hetkellä aktiivisesti rahoitusta.

Maarit Leskelä-Kärki on kulttuurihistorian yliopistonlehtori ja Selma-tutkimuskeskuksen varajohtaja.