Seminaaripäivä suomenkielisen kirjallisuuden kääntämisestä

Suomenkielisen kirjallisuuden kääntämisestä kiinnostuneet opiskelijat kokoontuivat toukokuun alussa kirjallisuuden vientikeskus FILIn ja Turun yliopiston yhteiseen käännösseminaariin. Seminaaripäivän tavoitteena oli antaa yleiskuva FILIn toiminnasta, suomalaisen (nyky)kirjallisuuden ilmiöistä, suomenkielisen kirjallisuuden kääntämisen kysymyksistä, uudelleenkääntämisen merkityksestä sekä kääntäjän apuneuvoista ja työstä myös käytännön tasolla.

Signumin tiloissa järjestettiin kevätlukukauden lopulla 6.5.2019 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran alaisen kirjallisuuden vientikeskus FILIn, kieli- ja käännöstieteen laitoksen sekä historian-, kulttuurin- ja taiteentutkimuksen laitoksen yhteistyönä suomenkielisen kirjallisuuden käännösseminaari, joka oli tarkoitettu S2-opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntämisestä. Osallistujat olivat joko suomen ja sen sukukielten maisteriohjelman tai Suomen kielen ja kulttuurin (ei-äidinkielisille) sivuainekokonaisuuden opiskelijoita, joista osa on kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja osa Turun yliopiston omia opiskelijoita. Osallistujien äidinkielet olivat tšekki, slovakki, unkari, romania, italia, venäjä, valkovenäjä, saksa, latvia, arabia, persia ja japani.

Seminaarin suunnittelusta vastasivat suomen kielen yliopistonlehtori Hanna Jokela, kirjallisuustieteen tutkija (ja itsekin kääntäjä) Viola Parente-Čapková sekä FILIn käännösohjelmavastaava Merja Aho.

Merja Aho tutustutti opiskelijat FILIin, joka tarjoaa tukea sekä aloitteleville että ammatissa toimiville kääntäjille ja pyrkii edesauttamaan suomalaisen kirjallisuuden vientiä. Kirjallisuuden tutkija Riitta Jytilä puhui nykykirjallisuudesta käsitteenä sekä suomalaisuutta koskevista oletuksista, joita kirjallisuudessa sekä rakennetaan että puretaan. Viola Parente-Čapkován ja Antonio Parenten esityksissä käsiteltiin kääntäjän työtä ja kompetenssia yleisesti ja tarkasteltiin esimerkkien avulla myös suomenkielisen tekstin kääntämiseen liittyviä erityiskysymyksiä. Esityksissä annettiin vinkkejä myös kääntäjille suunnatuista työkaluista. Professori Outi Paloposki esitteli uudelleenkääntämiseen liittyvää tutkimusta erilaisten esimerkkien avulla sekä uudelleenkääntämisen motiiveja ja merkitystä. Osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kertoa omista kokemuksistaan. Muutamilla osallistujalla oli etukäteen jonkin verran kokemusta kääntämisestä, mutta aiempi kääntämiskokemus ei ole ollut edellytyksenä, vaan nimenomaan kiinnostus kaunokirjallisuuden kääntämiseen oli tärkein.

Vaikka seminaaripäivän ohjelma oli tiivis, sekä opiskelijat että opettajat kokivat inspiroituneensa ja innostuneensa. FILIn ja Merja Ahon kanssa on jo aloitettu suunnitelmat mahdollisen viikonloppuseminaarin järjestämisestä tulevana lukuvuonna.

Hanna Jokela on suomen kielen yliopistonlehtori, joka vastaa Suomen kielen ja kulttuurin (ei-äidinkielisille) opinto-ohjelmasta. Viola Parente-Čapková Turun yliopiston ja Prahan Kaarlen yliopiston dosentti ja kirjallisuudentutkija.