Sijoitustoiminnan ajalliset syklit ja rituaalit

”Aika on rahaa”, totesi Benjamin Franklin (1706–1790) aikanaan. Sijoittajan näkökulmasta aika on ensisijainen sijoituskohde. Sijoittajan on käytettävä aikaa esimerkiksi pörssikurssien seuraamiseen, yhtiöiden osavuosikatsausten lukemiseen, asuntomarkkinoiden seuraamiseen, mahdollisten sijoituskohteiden arviointiin ja valintaan sekä sijoitusten tekoon. Sijoitustoiminnassa menestyminen perustuu oikeaan ajoitukseen.

Saksalaisen osakeyhtiö Lang & Schwarzin myyntikehitys yhden päivän kuluessa. Vihreät palkit osoittavat ostoja ja punaiset myyntejä. Kaupankäynti on ollut kiihkeimmillään pörssin avaamisen jälkeen ennen klo 11:tä ja rauhoittunut hintojen noustua iltapäivällä.

Sijoittajien ajalliset satsaukset ja käyttäytymisen toisteisuus eli ritualisoituneisuus näkyvät heidän arjessaan. Moni sijoittaja tarkistaa pörssikurssit arkiaamuisin, kun Helsingin pörssi aukeaa. New Yorkin pörssi aukeaa puolestaan iltapäivällä Suomen aikaa. Sijoittajat saattavat seurata eri pörssien ja omien sijoitustensa tilannetta pitkin päivää kotona, töissä, tauoilla tai työmatkoilla. Älypuhelimet ja internet ovat helpottaneet osakekaupankäyntiä siten, että pörssikurssit on helppo tarkistaa ja osto- tai myyntitoimeksiannon voi lähettää pankkiin vaikkapa kauppajonossa. Mitä useammin pörssikursseja tarkistaa, sitä useammin avautuu kaupanteon paikkoja. Aktiivisimpien sijoittajien arki rytmittyy erilaisten sijoitustoiminnan ympärille kehittyvien rituaalien kautta.

Outokummun osakkeiden kurssikehitys huhtikuun 2016 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana.

Sijoittajien arkisen, päivittäisen toiminnan ohella sijoittamiseen vaikuttavat pidemmät ajalliset syklit ja laajemmat kokonaisuudet, kuten markkinoiden lainalaisuudet. Esimerkiksi kesäisin kaupankäynti vähenee. Keväisin yhtiöt jakavat osinkoja. Osingonjako laskee hetkellisesti yhtiön arvoa ja suo ostomahdollisuuden sijoittajille. Kerran tai joitain kertoja vuodessa yhtiöt julkaisevat osavuosikatsauksia, joiden perusteella tiedonjanoiset ja tulevaa ennakoimaan pyrkivät sijoittajat arvioivat, onko kannattavaa ostaa lisää, pitää nykyiset omistukset vai myydä omistuksia pois. Lisäksi sijoittajat saattavat seurata eri maiden tapahtumia, joilla voi olla vaikutusta pörssikursseihin. Brexit-äänestys ja Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi vaikuttivat kaupankäyntiin. Monet sijoittajat myivät molemmissa tapauksissa omistuksiaan pois ja laskivat samalla yhtiöiden osakkeiden arvoa.

Kaikessa arkisuudessaan sijoitusrituaalit paljastavat, mikä yksilölle on tärkeää ja merkityksellistä. Ne ovat osa sijoittajan arkista todellisuutta ja tapaa orientoitua maailmaan. Ajan merkitys sijoittajan käyttäytymisessä korostuu, koska sijoitustoiminnassa menestyäkseen on sisäistettävä yksinkertainen kaava: osta kun saat halvalla ja myy kun hinta on noussut. Mitä suurempi marginaali osto- ja myyntihinnan välillä on, sitä menestyksekkäämpi sijoittaja on.

Tommi Laitinen on uskontotieteen tohtorikoulutettava, joka valmistelee väitöskirjaa rahan ja sijoittamisen merkitysten sekä markkinoita koskevien käsitysten vaikutuksesta taloudelliseen riskinhallintaan.