Sirkkala Suomen armeijan harmaissa

1920-luvulta 2000-luvulle saakka Sirkkala oli Suomen puolustusvoimien käytössä. Tänä aikana alue oli suljettu ulkopuolisilta kävijöiltä. Sirkkalan siirryttyä Turun yliopiston käyttöön 2000-luvulla alueen käyttötarkoitus muuttui täysin ja kasarmista tuli kaikille avoin paikka.

Sirkkalan vaiheita Suomen puolustusvoimien käytössä tutkittiin 1960–1990-lukujen muistitietoa koskevien haastattelujen pohjalta. Tutkimus rajautui myös tilallisesti pääasiassa niihin rakennuksiin, joissa haastatellut, nykyään viroistaan jo eläköityneet upseerit, aikoinaan työskentelivät. Tuolloin Artiumissa toimi Lounais-Suomen sotilasläänin ja Minervassa Turun sotilaspiirin esikunta sekä vuodesta 1967 eteenpäin myös Turun Upseerikerho. Esikuntarakennusten välissä sijaitsi parakki, jossa toimi sotilaskoti. Minerva, parakki ja Artium olivat rakennukset, joissa haastattelemamme henkilöt enimmäkseen työskentelivät ja viettivät taukojaan; muut kasarmin rakennukset eivät olleet heille niin tuttuja.

Työtehtävät olivat vahvasti sukupuolitettuja aikana, jolloin haastatellut työskentelivät sotilasläänin esikunnassa. Naiset toimivat sihteereinä, piirtäjinä, arkistonhoitajina sekä konekirjoittajina, kun taas maanpuolustukseen liittyvät virat kuuluivat miehille. Naiset toivat työyhteisöön pysyvyyttä, sillä he olivat viroissaan useimmiten eläkeikään asti. Miehet taas pysyivät samassa työpaikassa 2–3 vuotta kerrallaan, minkä jälkeen he muuttivat uuteen kaupunkiin edetäkseen sotilasurallaan.

Sirkkalankadun ja Kaivokadun rajaamassa kasarmialueen kulmassa, siis Minervan ja Artiumin välissä, sijaitsi sotien jälkeen rakennettu parakkirakennus. Siinä toimi sotilaskoti, jota kasarmialueella työskennellyt puolustusvoimien henkilökunta käytti kahvi- ja taukotilanaan. Kahvitauoilla juteltiin työasioiden lisäksi muustakin, ja rakennukseen liittyvän sosiaalisuuden vuoksi se miellettiin tärkeäksi paikaksi. Sotilaskotia kuvattiin myös keskustelufoorumiksi. Parakki purettiin 1900-luvun lopulla. 2000-luvulla Minerva- ja Artium-rakennukset yhdistettiin toisiinsa nykyisellä nivelosalla. Nivelosaa käytetään edelleen monipuolisesti taukotilana.

Tomi Metsälä, Sanna-Maria Mäkelä ja Karoliina Paulomäki ovat museologian opiskelijoita.