Sirkkalan rakennukset muuton ja uusien tilajärjestelyjen kohteena

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen tilat Sirkkalassa ovat kesäkuun aikana uudelleenjärjestelyjen kohteena kulttuurien tutkimuksen oppiaineiden muuttaessa alueen rakennuksiin Fennicumista sekä purkutuomion saaneesta Jusleniasta. Muuton seurauksena laitoksen kaikkien Turun oppiaineiden tilat, lukuun ottamatta arkeologiaa, sijaitsevatkin jatkossa samassa paikassa. Sirkkalan muuttotoimet eivät koske ainoastaan uusia tulokkaita, vaan myös monet alueen rakennuksissa jo aiemmin työskennelleet joutuvat tilajärjestelyjen takia kantamaan tavaransa uuteen työhuoneeseen tai -pisteeseen.

Uskontotiede sijaitsee jatkossa Historicumin toisessa kerroksessa yhdessä Suomen historian kanssa, folkloristiikka Minervan ensimmäisessä kerroksessa yhdessä sukupuolentutkimuksen kanssa ja kansatiede Minervan toisessa kerroksessa taidehistorian naapurina. Museologia muuttaa puolestaan Artiumin ensimmäiseen kerrokseen.

Uudet järjestelyt aiheuttavat muutoksia myös oppiaineiden toimistojen sijaintiin. Musiikkitieteen, sukupuolentutkimuksen ja taidehistorian toimisto on jo muuttanut Minerva-rakennuksen ensimmäisen kerroksen huoneeseen E116, jossa tulee jatkossa sijaitsemaan myös kansatieteen, folkloristiikan ja museologian toimisto. Uskontotieteen toimisto puolestaan löytyy Historicumin ensimmäisestä kerroksesta (huone 107) historia-aineiden toimistojen naapurista.

Mari Tanninen