Huvudbyggnaden vid Backby gård

Skrivretreat på Backby gård ledde till nya sätt att skriva

Skrivretreaten erbjöd en fin möjlighet att få arbeta koncentrerat och utan distraktioner med en text i tre dagars tid. Retreaten främjade också nätverkandet mellan doktorander och forskare inom nordistiken genom trevligt socialt umgänge och rekreation.

Föreningen för nordisk filologi rf ordnade den 10–12 maj en skrivretreat ute på Backby gård i Esbo med finansiering av Svenska kulturfonden. Jag fick möjligheten att delta i retreaten med nio andra språkforskare inom det svenska språket. Det var första gången jag deltog i en skrivretreat och jag fick lära mig ett nytt sätt att skriva. Skrivandet delades i skrivpass som varvades av pauser där hjärnan fick vila och återhämta sig mellan skrivpassen.

Retreaten inleddes med en inspirerande föreläsning av Sofia Sevón som är universitetslärare i svenska vid Aalto universitet och en av författarna till boken Vetenskapligt skrivande för lata – 99 snabba skrivtips. Hon föreläste om hur man kan tackla eventuella hinder och utmaningar i ens skrivande och vi fick tillsammans reflektera kring varför den egna forskningen är viktig. Därefter fick vi ägna oss åt våra egna skrivprojekt under de tre dagarna på herrgården i vackra naturnära omgivningar. Jag jobbade med ett artikelmanus om skrivprocesser hos flerspråkiga skribenter.

Lejonet vid ingången
Lejonet vid ingången. Bild: Anne-Maj Åberg.

Först funderade jag på hur jag skulle kunna koncentrera mig på att skriva i en sal med alla andra deltagare. Jag är van vid att sitta ensam i mitt arbetsrum när jag skriver. Men det visade sig att det gick lätt att fördjupa sig i sin egen text i strukturerade skrivsessioner med fasta tider för skrivpass och pauser där vi alla satt tillsammans i ett rum och följde samma schema. Vi jobbade mot ett gemensamt mål – att ge sig möjlighet att skriva i 45 minuter utan störande avbrott från omvärlden. Sedan fick man andas ut en stund innan det igen var dags för följande skrivpass.

Mellan skrivpassen hade vi trevlig samvaro tillsammans. Vi fick njuta av god mat i herrgårdens ståtliga men samtidigt hemtrevliga salar och bekanta oss med varandras forskning. Vi hann också njuta av det soliga vårvädret, ta avkopplande promenader längs stigarna vid områdets många insjöar och slappna av i herrgårdens spa.

Skrivretreaten var en helt ny och ögonöppnande upplevelse för mig. Den var en nyttig erfarenhet och jag ska tillämpa metoden också hemma i fortsättningen. Man måste komma ihåg att regelbundna pauser har en viktig funktion i skrivprocessen även om pauserna ibland kan kännas som avbrott i tankeprocessen.

Stigen till Kvarnträsk
Stigen till Kvarnträsk. Bild: Anne-Maj Åberg.

 

Skribenten är post doc-forskare i projektet KISUVI som fokuserar på skrivprocessen i första och främmande språk och undersöker i vilken utsträckning visualisering kan underlätta analysen av skrivprocesser. Projektet pågår i fyra år vid Institutionen för språk- och översättningsvetenskap vid Åbo universitet och finansieras av Konestiftelsen.

Stina Niemi & Sofia Sevón (2022) Vetenskapligt skrivande för lata – 99 snabba skrivtips. Morfem.