Studerandena väntar ivrigt utanför Lingsoft inför första besöket!

Studerande i nordiska språk besökte Lingsoft

På kursen Svenskan i samhället fick vi under tre torsdagar i november besöka Lingsoft i Åbo stadskärna. Lingsoft är ett av de största språkteknologiföretagen i Norden. Under våra besök fick vi bekanta oss med hur det är att arbeta inom ett företag som erbjuder heltäckande språktjänster. 

Från studier till arbetslivet – att jobba som språkexpert

På vårt första besök presenterade Service Supervisor Pia Seppänen Lingsoft för oss och berättade vilka arbetsmöjligheter olika studiekombinationer kan ge i ett språkteknologiföretag. Vi fick också bekanta oss med de olika arbetsuppgifterna och arbetsmiljön på Lingsoft. Anställda på Lingsoft berättade om sin utbildning, sin karriärhistoria, sina arbetsuppgifter och hur de har börjat jobba på Lingsoft.

Lingsoft, som är ett av de största språkhusen i Norden, erbjuder sina kunder mångsidiga språktjänster inom den offentliga och privata sektorn. Viktiga tjänster är exempelvis översättning, textning och olika språkteknologilösningar. På Lingsoft behövs det därför personal med brett kunnande bland annat inom språk, IT, försäljning och kundservice, vilket erbjuder språkstuderande flera olika arbetsmöjligheter.

Pia har själv studerat franska på universitetsnivå och jobbat flera år utomlands innan hon kom till Lingsoft. Senare har hon också kompletterat sitt kunnande med utbildning inom ekonomi, vilket hon har nytta av i sina arbetsuppgifter i sin nuvarande position. EU Language Specialist Johanna Wide har studerat översättning till finska och svenska och arbetar med EU-översättningar medan Service Coordinator Anni-Leena Alanen har studerat franska och koordinerar översättningsuppdrag. Både Johanna och Anni-Leena har nyligen utexaminerats. Quality Coordinator Anna Nylund har studerat svenska och övervakar kvaliteten på översättningar till svenska.

Från tal till text – att jobba som översättare

På vårt andra besök på Lingsoft berättade Service Coordinator Lotta Kauhanen och Service Coordinator Salla Mauri om de olika sätten att överföra tal till text. Vid sidan av medieöversättare finns det programtextare, videotextare och transkriberare. Allas arbete bidrar till ökad tillgänglighet och professionell expertis inom textning är viktig både inom den privata och offentliga sektorn. Exempelvis SVT i Sverige och Rundradion i Finland anlitar Lingsofts tjänster.

Målgruppen för programtextning har blivit bredare under de senaste åren. Tidigare tänkte man att det främst var personer med hörselnedsättning som behövde programtextning, det vill säga textning av talat språk och ljud till skrift. I dag vet man att textning kan vara till nytta även för invandrare, andraspråkinlärare och vem som helst som vill titta på program utan ljud.

Videotextningar kan antingen bestå av översättningar från ett språk till ett annat eller textning inom ett och samma språk. En videotextare jobbar till exempel med föreläsningar, webbinarier och marknadsföringsvideor som publiceras i olika plattformar. Transkriberare översätter däremot bland annat poddsändningar till skriftlig form. Också hälsovårdens kunder kan utnyttja transkriberares arbete.

Även om teknologi används i alla ovan nämnda arbetsuppgifter, är människans roll oersättlig och avgörande för att en bra skriftlig text ska kunna skapas. Maskinöversättare och artificiell intelligens har inte samma förmåga att förstå till exempel sarkasm, språkbilder och kulturkontexter. En mänsklig översättares arbete kommer därmed att behövas också i framtiden.

Från språk till produkt – att jobba som försäljare

På vårt tredje besök berättade Account Manager Sofia Tikkakoski och Business Development Specialist Janica Asplund för oss om försäljning. Enligt Janica sköts försäljning i Sverige mycket annorlunda än i Finland och de svenska kunderna skiljer sig klart från de finska kunderna. Därför behövs andra försäljningsstrategier på marknaden i Sverige jämfört med marknaden i Finland. I Sverige gäller det att satsa extra mycket på varumärkesuppbyggnad, till exempel på glada färger och på allt som är kreativt, roligt och trevligt.

Sofia berättade för oss hur det går till vid offentlig upphandling och konkurrensutsättning och varför hon trivs i sitt jobb. Det kan krävas flera veckors pappersarbete vid offentlig upphandling men Sofia upplever att finns flera fördelar med att jobba på Lingsoft: man får göra ett arbete som känns samhälleligt viktigt, man får växa och utvecklas som arbetstagare, man har bra kollegor och jobbet är flexibelt.

I och med att det finns många anställda på Lingsoft finns det också behov av personal inom HR. Mari Rannanautio berättade om sin karriärväg till HR Manager. Hon hade tidigare haft flera olika arbetsroller på Lingsoft: först som sommaranställd, sedan som översättningskoordinator, sedan som nyckelkundchef, sedan som servicechef och nu som HR Manager. Lingsoft är alltså ett företag där man har möjligheten att göra en lång karriär.

Solutions Manager Sebastian Andersson visar hur taligenkänningsprogram fungerar. Jenna läser en kort text för programmet.
Solutions Manager Sebastian Andersson visar hur taligenkänningsprogram fungerar. Jenna läser en kort text för programmet.

Till sist berättade Solutions Manager Sebastian Andersson för oss om språkteknologi som är en central del av Lingsofts verksamhet. Vi fick bekanta oss med maskinöversättning som innebär att texter automatiskt översätts från ett språk till ett annat och taligenkänning som automatiskt skapar text från tal. Maskinöversättning har utvecklats speciellt mycket under de senaste åren. Men även om språkteknologi är ett bra hjälpmedel så kan det inte ersätta människor. På Lingsoft jobbar människor och maskiner tillsammans, sida vid sida. Språkteknologin befriar resurser så att vi människor kan koncentrera oss på det mest väsentliga.

Arbetsmöjligheter i framtiden

Meningen med besöken på Lingsoft var att vi studerande skulle få en bild av verksamheten vid språkföretag och vilka arbetsmöjligheter det finns inom företag som fokuserar på språk. Sammantaget var våra besök mycket givande och intressanta. Vi fick höra om olika arbetsuppgifter som språkexperter har bland annat inom språkteknologi, översättning och textning. Besöken vid Lingsoft skulle passa som en permanent del av våra studier eftersom olika språkhus erbjuder språkstuderanden mångsidiga arbetsmöjligheter i yrkeslivet.

Författarna är studerande i nordiska språk vid Åbo universitet, Jenna Danielsson, Arttu Eeronsalo, Vilma Hurttia, Camilla Koutajoki, Anni Lehtinen, Sara Orrenmaa, Vilma Pylkkänen och Maija Vuorio, samt deras lärare Anne-Maj Åberg.