Sujuvuuden lähteillä

Mitä sujuvuus tarkoittaa vierasta kieltä käytettäessä? Miten sujuvuutta voidaan lähestyä eri kielitaidon osataitojen, kuten puhumisen ja kirjoittamisen, näkökulmista? Näihin kysymyksiin antaa vastauksen kokoomateos Fluency in L2 Learning and Use (2020), joka on julkaistu arvostetussa Multilingual Matters -kustantajan sarjassa. Kirjan kohderyhmänä ovat vieraan kielen oppimisesta ja käytöstä kiinnostuneet opiskelijat, opettajat ja tutkijat.

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteen laitokset tutkijat Pekka Lintunen, Maarit Mutta ja Pauliina Peltonen ovat toimittaneet tämän tuoreen suomalaisvoimin kirjoitetun kokoomateoksen. Kirja sisältää kaksitoista lukua, jotka lähestyvät vieraan kielen sujuvuutta eri näkökulmista. Perinteisesti sujuvuudella voidaan viitata kielitaidon tasoon, erityisesti puhutun kielitaidon yhteydessä, mutta vieraan kielen oppimisen tavoitteena on yleinen kielen käytön helppous. Kirjan luvut lähestyvät aihetta myös muista kielitaidon osa-alueiden näkökulmasta: niissä pohditaan, millaista on olla sujuva lukija ja kirjoittaja tai miten voidaan sujuvasti kuunnella ja toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Kirjan lukujen sisältöjä esiteltiin 30.1.2020 järjestetyssä julkistamistilaisuudessa. Paikalla oli kirjoittajien lisäksi myös kommenttipuheenvuoron kirjasta pitänyt emeritaprofessori Hannele Dufva.

– Tätä kirjaa on helppo kehua, koska siinä huomioidaan kielitaidon ja sujuvuuden monimuotoisuus. Kirjassa on hienosti laajennettu sujuvuuden käsitettä, ja kirjan yksi vahvuuksista on sen monitieteinen lähestymistapa, totesi emeritaprofessori Dufva puheenvuorossaan.

Kuvassa kirjan kirjoittajat Pekka Lintunen, Pauliina Peltonen ja Maarit Mutta. Kuva: Maria Pyykönen

Kuten julkistamistilaisuudessa kuultiin, kirjan luvut ylittävät siis perinteisen kielenoppimisnäkökulman, sillä kirjoittajia on haastettu käsittelemään omaa alaansa sujuvuuden näkökulmasta. Mukana on lukuja, joissa tehdään uusia avauksia myös kielenkäytön suuntaan: kirjassa käsitellään viittomakielen sujuvuutta ja multimodaalista sujuvuutta eli esimerkiksi eleiden käyttöä suullisen kommunikoinnin tukena. Myös kielitaidon arviointia, lingua franca -englantia ja kääntämistä katsotaan sujuvuuslinssin läpi. Lisäksi pohditaan mm. rytmityksen ja ääneen luvun tukea kielellisen sujuvuuden kehittymiseen. Kirjan synteesiluvussa annetaankin vinkkejä niin tulevalle vieraan kielen sujuvuustutkimukselle kuin käytännön pedagogiikkaankin.

– Kirja on mainio ja ajankohtainen opus ja toivottavasti kuluu muunkin kansan kuin minun käsissäni, totesi Dufva julkistamistilaisuuden lopuksi.

Dosentti Pekka Lintunen työskentelee yliopistonlehtorina englannin kielen, dosentti Maarit Mutta yliopistonlehtorina ranskan kielen ja FM Pauliina Peltonen tohtorikoulutettavana englannin kielen oppiaineessa.