Suomen Akatemian kevään rahoituspäätökset julkistettu

Turun yliopiston humanistinen tiedekunta menestyi hyvin Suomen Akatemian tämän kevään rahoitusjaossa. Tiedekunnan suurimmat yksittäiset rahoitukset tulivat Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle Hannu Salmen ”Kulttuurin vaeltavat käsitteet: kulttuurin ja sivilisaation reitit 1800-luvun alun Euroopassa” sekä Päivi Lappalaisen ”Hauraat subjektit: Lapsuus suomalaisessa kirjallisuudessa ja lääketieteessä 1850–2000 –luvuilla” -hankkeille, joille molemmille myönnettiin 600 000 euroa. Laitoksen hankkeista rahoitusta saivat myös Henrik Asplundin ”Ruukut, ruoka ja funktio. Fennoscandian neoliittisen ja varhaismetallikautisen keramiikan orgaanisten jäämien analysointi”, Marjo Kaartisen ”Modus vivendi – Uskonnollinen reformi ja maallikot myöhäiskeskiajan Euroopassa” sekä Marianne Liljeströmin ”Akateemisen feminismin aikajanat Suomessa”. Yhteensä hankerahoitusta jaettiin humanistiseen tiedekuntaan 2,5 miljoonaa euroa.

Suomen Akatemia nimitti kevään päätöksissään myös uusia akatemiatutkijoita sekä tutkijatohtoreita. Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen tutkijoista tutkijatohtorin kolmivuotinen tehtävä myönnettiin kotimaisen kirjallisuuden Karoliina Lummaalle. Yhteensä uusia tutkijatohtoreita nimitettiin Turun yliopistoon kolmetoista ja akatemiatutkijoita neljä.

Mari Tanninen

Lisää: Suomen Akatemian rahoituspäätöstietoja