Suomen historian uudessa julkaisussa kurkistetaan sota-ajan arkeen tuoreista näkökulmista

KansikuvaSuomen historian julkaisusarjan toinen teos Häkäpöntöistä nurkkatansseihin – Arjen ilmiöitä sota-aikana tarkastelee toisen maailmansodan aikaista Suomea yksilöiden kokemusten ja sota-ajan arjen näkökulmasta. Jarkko Keskisen, Suvianna Seppälän ja Kari Teräksen toimittaman kirjan kahdeksan artikkelia tarjoavat uuden sotahistorian hengessä vastapainon sotatapahtumiin ja politiikkaan keskittyneelle tutkimukselle. Kokoelman punaisena lankana kulkee kysymys siitä, miten ihmiset kokivat sodan, ja miten he pyrkivät selviämään arjestaan sen kauhujen keskellä.

Sotahistoria on sekä tutkijoita että lukevaa yleisöä vuodesta toiseen kiinnostava aihealue. Sen piirissä suurin mielenkiinto on kohdistunut toiseen maailmansotaan, jonka tarkasteluun historiantutkimuksen muilla osa-alueilla tapahtuneita muutoksia heijasteleva uusi sotahistoria on tuonut uudenlaista moniäänisyyttä. Tämä on tarkoittanut ennen kaikkea yksilöllisten kokemusten ja yksilöiden toiminnan korostamista sodan ja yhteiskunnan rakenteiden rinnalla. Samalla tutkimuksen kohteeksi on otettu monia sellaisia aiheita, joita aiemmin ei ole pidetty soveliaina. Sankarikuvakset ovatkin saaneet vierelleen esimerkiksi pelon ja pelkuruuden teemat.

Moniäänisyyttä ja yksilöllisiä kokemuksia painottava näkökulma asettaa myös sota-ajan arjen uuden sotahistorian mielenkiinnon kohteeksi. Arkielämään on aiemmin sotahistorian piirissä kiinnitetty yllättävän vähän huomiota huolimatta siitä, että poikkeuksellisten aikojen voi ajatella korostavan elämän perusasioiden merkitystä ja yhteiskunnallisia kytkentöjä. Häkäpöntöistä nurkkatansseihin –teos suuntaakin katseen arkipäivän ilmiöihin sekä koti- että sotarintamalla.

Häkäpöntöistä nurkkatansseihin -kokelma lähestyy sota-ajan arkea monipuolisten aineistojen ja näkökulmien kautta. Sen artikkelit käsittelevät sukupuoliroolien rakentumista avioparin välisessä sotakirjeenvaihdossa, kansainvälisestikin poikkeuksellista jatkosodan tanssikieltoa ja salatansseihin liittynyttä eskapismia, puukaasuttimien aiheuttamia ongelmia autoliikenteessä, viholliskuvan rakentumista miehistön itsensä sekä toisaalta virallisten taistelukuvaajien ottamissa valokuvissa, lottien toimintaa ja komennuksia kotirintamalla, Sylvi-Kyllikki Kilven kokemuksia sotavankien ja juutalaispakolaisten auttajana sekä sotavuosien kriisien vaikutusta suomalaiseen asuntopolitiikkaan. Näiden teemojen kautta teos pyrkii tarjoamaan aikaisempaa moniulotteisemman kuvan sota-ajan jokapäiväisestä elämästä sekä ihmisten keinoista selvitä sen asettamista haasteista.

 Mari Tanninen

Häkäpöntöistä nurkkatansseihin – Arjen ilmiöitä sota-aikana. Suomen historian julkaisuja 2. Toim. Jarkko Keskinen, Suvianna Seppälä, Kari Teräs. Turun yliopisto 2012.

ISBN 978-951-29-4983-0
Kirja on myynnissä hyvin varustelluissa kirjakaupoissa, historia-aineiden toimistossa (Sirpa Kelosto, puh: (02) 333 5219, his-toimisto@lists.utu.fi) sekä osoitteessa: utushop@utu.fi (Mika Nikkarla, puh: (02) 333 6662). Kirjan hinta on 18 €.
Lisätietoja: Suvianna Seppälä, Suomen historia, suvsep@utu.fi, 02/ 333 5226 tai 040/ 845 4643.