Kaupunkimaisema kuvattuna Teatterisillalta tuomiokirkon suuntaan.

Suomen kielen ja kulttuurin vaihto-opiskelua poikkeusoloissa

Koronapandemian aikana Turun yliopistossa on ollut 18 Suomen kielen ja kulttuurin vaihto-opiskelijaa. Millaista on tulla opiskelemaan suomea Suomeen poikkeusoloissa? Kerron tässä ajatuksistani opettajan näkökulmasta ja lisäksi olen kerännyt pandemia-ajan vaihto-opiskelijoiden kokemuksia kyselyn avulla.

Suomen kielen ja kulttuurin pandemia-ajan vaihto-opiskelijat ovat kotoisin kuudesta eri Euroopan ja Aasian maasta. Osa tuli tänne tammikuun 2020 alussa ennen pandemian kiihtymistä, osa aloitti vaihtonsa lukuvuoden 2020–2021 aikana.

Syksyllä 2020 Suomen kielen ja kulttuurin perusopintojen kursseja järjestettiin terveysturvallisesti lähiopetuksena. Keväällä 2021 kaikki opetus on ollut etäopetusta, ja ajoittaisesta väsymyksestä huolimatta opiskelijat ovat pitäneet etäopetusjärjestelyjä toimivina.

Suomen kielen käyttömahdollisuudet

Vaihto-opiskelijamme osaavat entuudestaan suomea, mutta poikkeusolot vaikuttavat mahdollisuuksiin päästä käyttämään kieltä erilaisissa tilanteissa. Jotta vuorovaikutustilanteita syntyperäisten suomenpuhujien kanssa syntyisi, myös suomalaiset opiskelijat ovat järjestäneet keskustelutapaamisia etäyhteyksin.

Ilahduttavaa on se, että enemmistö (76 %) kyselyni vastaajista kokee, että suomen kielen taito on kehittynyt paljon tai hyvin paljon vaihto-opiskelun aikana.

Kosketus suomalaiseen kulttuuriin

Suomeen tutustuminen on tärkeä osa vaihtoa. Matkustaminen ja kulttuuritapahtumat eivät ole olleet tarjolla normaaliin tapaan, mutta toisaalta opiskelijat ovat havainnoineet suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja toimivuutta kriisiaikana. Opiskelijat seuraavat aktiivisesti suomalaista mediaa, ja Sanna Marin hallituksineen on tullut tutuksi.

Selvä enemmistö (87 %) kokee tutustuneensa suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja elämäntapaan ainakin jonkin verran. Eräs vastaaja totesi, että tässä tilanteessa on mahdollisuus tehdä sitä, mitä suomalaisetkin tekevät: viettää paljon aikaa metsässä.

Tyytyväisyys

Korona on aiheuttanut opiskelijalle ja opettajalle haasteita ja huolia, mutta näihin lukukausiin on mahtunut myös paljon iloa ja onnistumisia. Toisen koronakevään loppusuoran häämöttäessä on hienoa huomata, että vaihto-opiskelijat ovat kyselynikin perusteella tyytyväisiä päätökseensä tulla opiskelemaan Turkuun. Kansainvälinen yhteistyö on merkityksellistä, ja maailmalla on taas lisää suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin asiantuntemusta.

Kirjoittaja on suomen kielen yliopistonlehtori.

Kansikuva: Turku tulee tutuksi myös Suomen kielen ja kulttuurin Facebook-ryhmän kuvien kautta. Kuva: Hanna Jokela.