Surrealismi-seminaari 13.4.2012

Janus-salissa klo 10-18.

Surrealismi kriittisen ajattelun diskurssina on viehättänyt akateemisia tutkijoita jo monta vuosikymmentä. 1920-luvulla kehitetty taidesuuntaus onkin ollut läsnä kulttuurisessa ilmaisussa jo lähes sata vuotta taipuen aina uudenlaisiin ilmaisutapoihin yhteiskunnan muuttuessa sen ympärillä. Seminaarissa käydään läpi kriittistä kulttuurista tulkintaa surrealismi-teeman ympäriltä, ja paikalle on kutsuttu puhumaan Turun ja Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkijoita musiikkitieteestä, kulttuurihistoriasta, taiteenhistoriasta, yleisestä kirjallisuudesta, sekä mediatutkimuksesta. Erityisenä teemana ovat surrealistiset ilmiöt nykykulttuurissa sekä populaarikulttuurin ja surrealismin yhtymäkohdat. Tapahtuma on suomen- ja englanninkielinen.

Ilmoittautumiset yleisön osallistumiseen tapahtuman sihteerille:
anna-elena.paakkola (at) utu.fi (kahvitusta varten)