Suullisen kielitaidon ja sanaston harjoittelua etäopetuksessa

Keväällä riesaksemme saapunut koronaviruspandemia muutti lähes silmänräpäyksessä koko yliopistomaailman. Kaikki kontaktiopetus loppui varoittamatta ja opettajien täytyi keksiä vaihtoehtoisia tapoja opettaa etäyhteyksien välityksellä.

Opetin kevätlukukaudella uutta kurssia, jonka tavoitteena oli kehittää pohjoismaisten kielten opiskelijoiden suullista kielitaitoa sekä sanaston hallintaa. Suullisella kurssilla vuorovaikutus on keskeisessä osassa, joten etäopetukseen siirtyminen asetti merkittäviä haasteita oppimistavoitteiden saavuttamiselle.

Etäopetuksen etuja ja toimivia käytäntöjä

Kuten moni muukin opettaja, päädyin kokeilemaan etäopetusta Zoomin välityksellä. Zoom osoittautuikin suulliselle kurssille varsin mainioksi välineeksi. Erityisen toimivaksi koin Breakout Rooms ‑toiminnon, jolla pystyin jakamaan opiskelijat pienryhmiin, joissa he pystyivät tekemään suullisia harjoituksia.

Toinen hyväksi osoittautunut toiminto oli ruudun jakaminen tietokoneen äänien kanssa. Tämän toiminnon avulla pystyimme esimerkiksi pelaamaan erilaisia motivoivia oppimispelejä, kuten Kahootia tai Gimkitiä. Lisäksi pystyin näyttämään videoita tai ruotsalaisten kappaleiden musiikkivideoita, jotka toivat opetukseen autenttisuutta.

Kaikkia rajoitteita vaikea kiertää, mutta kokemus auttaa jatkossa

Zoom opetusympäristönä asetti kuitenkin myös haasteita. Esimerkiksi kaikki aineistot täytyi olla sähköisessä muodossa Moodle-alustalla. En voinut käyttää tulostettuja lappuja, joita olisi käytetty mm. sanaselitystehtävissä. Tulostetut laput pystyi kuitenkin korvaamaan netistä löytyvillä ”onnenpyöräohjelmilla”, kuten Wheel of Names.

Kaikkia etäopetuksen aiheuttamia rajoitteita ei kuitenkaan voinut kiertää. En esimerkiksi voinut käyttää toiminnallisia tai liikkumista vaativia tehtäviä, joita kontaktiopetuksessa paljon käytin. Lisäksi opiskelijat totesivat, että erityisesti heittäytymistä tai eläytymistä vaatineet tehtävät tuntuivat vaikeammilta etänä.

Kokonaisuutena kurssin toinen puolisko Zoomin välityksellä onnistui kuitenkin olosuhteisiin nähden varsin hyvin. Opiskelijatkin kokivat, että puhumisen harjoittelu sujui myös etänä, vaikka Zoom asettikin tiettyjä rajoitteita tehtävätyyppeihin ja vähensi monipuolisuutta.

Yhden periodin mittaiset kokemukset Zoomista osoittavat kuitenkin sen, että se on riittävän hyvä korvike kontaktiopetukselle, vaikkei se sitä täysin pystykään korvaamaan. Kevään positiivisten kokemusten pohjalta on luottavaisempi olo lähteä suunnittelemaan syksyn etäopetusta.

Veijo Vaakanainen

Kirjoittaja on pohjoismaisten kielten jatko-opiskelija.