Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

Taide ja kasvu -workshopissa esiintynyt näyttelijä Jussi Lehtonen kertoi yleisökontaktista Neuvostoliitto-produktiossa. Hän valmistelee myös väitöskirjaa Teatterikorkeakouluun hoitolaitoksissa esiintyvän näyttelijän yleisökontaktista. Kuva Merja Isotalo.

Miten taide tuottaa hyvinvointia? Voiko sitä mitata? Millaista tieteiden- ja tieteidenvälistä metodologiaa tarvitaan näitä kysymyksiä tutkittaessa?

Muun muassa tällaisia kysymyksiä on pohdittu kahdessa Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi -projektin järjestämässä workshopissa. Ensimmäisen, toukokuussa 2012 järjestetyn workshopin teemana oli yhteisötaide hyvinvointi- ja terveystyössä. Päivän aikana kokeiltiin liikeimprovisaatiota yhteisötanssija ja tutkija Kirsi Heimosen johdolla. Työskentely konkretisoi ajatusta siitä, että soveltavassa taiteessa ei edistetä välttämättä tiettyjä hyvinvointivaikutuksia vaan ennemminkin tehdään yllättyminen ja ihmettely mahdolliseksi. Kuulimme myös taidekasvatuksen yliassistentti Tarja Pääjoen alustuksen kulttuurin vaikutusten arvioinnista ja tutkimuksesta sekä taide ja hyvinvointi -puheen diskursseista. Yhteisötaiteilija Lea Kantonen pohti puheenvuorossaan valtasuhteiden ja kielenkäytön merkitystä yhteisötaiteen kentällä.

Elokuussa järjestetyn workshopin teemana oli taide ja kasvu, jonka voi ymmärtää niin taidekasvatuksen, taiteilijan kasvun kuin tuottavuuden kasvun näkökulmasta. Kansallisteatterin kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija ja näyttelijä Jussi Lehtonen johdatti teemaan esittämällä Mi Grönlundin ja Ilja Peltosen kanssa katkelman Neuvostoliitto-produktiosta. Esitys perustuu suomalaisten, palvelutaloissa asuvien ikäihmisten muistoihin, mielikuviin ja kokemuksiin Neuvostoliitosta. Taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff lähestyi puheenvuorossaan kasvua arvojen, sosiaalisuuden ja etiikan näkökulmasta. Kirjailija ja luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo painotti alustuksessaan taideprosessia selviytymiskeinona kriisitilanteessa niin taiteen tekijän kuin kokijan näkökulmasta.

Näyttelijät Ilja Peltonen ja Mi Grönlund osallistuivat keskusteluun Marja-Liisa Honkasalon johdolla Taide ja kasvu -workshopissa. Kuv: Merja Isotalo.

Taidelähtöisten menetelmien hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla tai esimerkiksi tyky-toiminnassa niveltyy usein tuottavuuden ja mitattavuuden diskursseihin ja käytäntöihin. Projektin kolmas workshop 13.11.2012 pureutuukin taiteen ja tuloksellisuuden kytkökseen. Asiantuntija-alustusten lisäksi workshopeissa työskennellään pienryhmissä. Työtapa on osoittautunut hedelmälliseksi tutkimuksen nykytilan kartoittamisessa sekä tulevien tutkimuskysymysten ja -alueiden ideoinnin kannalta.

 

Projektissa työskentelevät Anu Laukkanen sekä kulttuurisen terveystutkimuksen professori Marja-Liisa Honkasalo.

Anu Laukkanen on projektitutkija ja sukupuolentutkimuksen jatko-opiskelija.