Trans*luovuuden murroksia kartoittamassa

Sukupuolen moninaisuutta käsittelevä kulttuurinen tuotanto on murroksessa. Yhtäältä transihmisten näkyvyys kulttuurissa on tuonut sukupuolen moninaisuuden julkiseen keskusteluun. Kolikon kääntöpuolena on uudet, sukupuolivähemmistöön kohdistuvat syrjinnän ja väkivallan muodot.

Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen hanke ”Trans*Creative: Hyvinvointi, väkivalta ja ympäristö transkulttuurisessa tuotannossa” kartoittaa, miten taiteessa ja kulttuurintuotannossa käsitellään sukupuolivähemmistöjä koskettavia ajankohtaisia kysymyksiä hyvinvoinnista, väkivallasta ja ympäristöstä.

Transihmisille luovuuden merkitys sukupuoleen liitettyjen oletusten haastamisessa on elinehto, jolla on oma historiansa. Viime vuosina transkulttuurinen tuotanto on moninaistunut ja noussut myös suuren yleisön tietoisuuteen televisiosarjojen myötä. Suomessa Kansallisteatterin näyttämöversio Kaikki äidistäni herätti julkisen keskustelun transhahmojen roolituksesta, esittämisestä sekä niihin liitetyistä oletuksista ja asenteista syksyllä 2020. Keskustelu havainnollisti, että tietoa ja keskustelua transhahmojen esitteämisen historiasta ja sukupuolivähemmistöjen marginalisoidusta asemasta tarvitaan lisää.

Transkulttuurinen tuotanto on pääosin sukupuolivähemmistöjen tuottamaa, mutta kyse ei ole vain trans- tai muunsukupuolisista tekijöistä, sillä sukupuoleen identifioituminen ei ole selkeisiin kategorioihin rajattua. Termi viittaa laajasti luovaan toimintaan, joka käsittelee sukupuolen moninaisuuteen liittyviä havaintoja ja tietoa. Se on ilmaisun muotoja kokeilevaa ja yhteisöllisiä tiloja rakentavaa toimintaa, joka tapahtuu usein museoiden ulkopuolella.

Esittävää taidetta The Attic -tilan tapahtumassa. Kuva: Eleanor Saitta.

Trans*Creative-hanke yhdistää tiedettä ja taidetta, sillä ilmiön ymmärrys vaatii liikettä käytännön ja teorian sekä taiteilijoiden ja tutkijoiden näkökulmien välillä. Hankkeessa tehdään tutkimusta ja taidetta sekä järjestetään tapahtumia, joissa luova toiminta kehittyy taiteilijoiden ja yleisön välisissä kohtaamisissa. Yksi hankkeen tavoitteista on kehittää lähestymistapaa, jossa havainnoidaan moninaisia näkökulmia ja kehkeytyviä tapoja, joilla transkulttuurinen tuotanto venyttää tilaa vastakertomuksille, toimijuudelle ja tulevaisuuden visioille.

Hankkeessa on mukana sekä tutkijoita että taiteilijoita: Lotta Kähkönen (sukupuolentutkimus, Turun yliopisto), Luca Tainio (sukupuolentutkimus, Helsingin yliopisto), Wibke Straube (sukupuolentutkimus, Karlstads Universitet), tatuointitaiteilija Kuutti Kiperä (Tampere) ja stand-up-koomikko ja performanssitaiteilija James MacDonald (Helsinki).

Kirjoittaja on Trans*Creative hankkeen johtaja ja tutkija sukupuolentutkimuksen oppiaineessa.

Nostokuva: Esittävää taidetta The Attic -tilan tapahtumassa. Kuva: Eleanor Saitta.