Tumblr-fandomit ja totemismi

Selatessani keväällä 2013 mikroblogipalvelu Tumblria huomioni kiinnittyi fanittamisen tapoihin, jotka ilmenivät näyttelijöiden Benedict Cumberbatchin ja Tom Hiddlestonin fandomeissa eli faniyhteisöissä. Fanit rakensivat ja ylläpitivät mielikuvia näyttelijöiden persoonista. Kyse ei voinut olla pelkästä ihailun ilmaisusta. Asiaa piti päästä tutkimaan ja näin syntyivät kandini ja graduni. Syvennän aihetta edelleen väitöskirjassani.

Tom Hiddleston tunnetaan mm. Marvel-elokuvien Lokina. Kuva: Gage Skidmore 2014, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons.

Persoonia rakentamassa

Fandomit ja yksittäiset fanit ilmaisevat faniuttaan monella tavalla. Tunnetuin ja näkyvin näistä tavoista on fanituotanto. Fanifiktio ja fanitaide ovat olleet faniuden osoittamisen keskeisiä kanavia jo vuosikymmeniä. Internet on tuonut mukanaan uusia ja mahdollistanut vanhojen tapojen tehokkaamman levittämisen. Esimerkiksi kuvien, gif-animaatioiden, lainausten jakaminen ja kommentoiminen ovat nousseet verkossa, erityisesti Tumblr-palvelussa, suosituiksi fanittamisen tavoiksi.

Näiden tapojen rinnalle on ilmestynyt persoonamielikuvien rakentaminen, jota tarkastelin gradussani. Cumberbatchin ja Hiddlestonin fanit rakentavat mielikuvia päätelmillä ja analyyseillä näyttelijöiden kuvista, haastatteluista, gif-animaatioista ja muusta materiaalista. Kuva, joka ulkopuolisille näyttäytyy neutraalina, kertoo faneille fanituksen kohteesta paljon. Julkaisuissa näkyvät asennot, eleet, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa ja suullinen viestintä antavat faneille materiaalia mielikuvien muodostamiseen. Näistä päätelmistä syntyy fandomin sisäinen yksimielisyys siitä, millaisia ihmisiä näyttelijät ovat.

Persoonamielikuvat ja totemismi

Benedict Cumberbatch, joka tunnetaan mm. BBC:n uutena Sherlockina. Kuva: Gage Skidmore 2016, CC-BY-SA 2.0, Wikimedia Commons.

Selvittääkseni fandomin ja fanituksen kohteiden merkitystä faneille sovelsin Émile Durkheimin teoriaa totemismista. Durkheimin teorian ytimessä on ajatus siitä, että yhteisöjen toteemit tai muut pyhät symbolit edustavat todellisuudessa yhteisöjä itseään. Yksinkertaistetusti todettuna yhteisöt siis palvovat jumaluuden sijaan itseään. Toteemeihin liittyvillä rituaaleilla yhteisö puolestaan vahvistaa sisäisiä sääntöjään ja käytäntöjään.

Havaitsin fanituksen kohteilla olevan samanlaista merkitystä kuin toteemeilla. Kohdettaan ihailemalla fanit samalla määrittelevät oman yhteisönsä sisäisiä arvoja ja tapoja. Cumberbatchiin ja Hiddlestoniin liitetyt persoonamielikuvat heijastavat – näyttelijöiden ihailun lisäksi – fandomin omia arvoja. Mielikuvien ylläpitäminen toimii näin kahdella tapaa: yhtäältä sillä vahvistetaan kiintymystä fanituksen kohteeseen ja toisaalta fandomin sisäistä yhtenäisyyttä. Fanittamisen ilmaisut ovat fanien ”rituaaleja”, joilla vahvistetaan yhteyttä fanituksen kohteeseen sekä fandomiin. Cumberbatch ja Hiddleston ovat näin fandomeilleen toteemien kaltaisia hahmoja.

Heidi Grönroos on uskontotieteen jatko-opiskelija.

Karusellikuva: Prishank Thapa 2015, CC-BY-2.0, Wikimedia Commons.