Työelämäpäivä ei tarjonnut siloteltua kuvaa työnsaannista

Luonnontieteiden talolla perjantaina 19. syyskuuta 2014 järjestetty humanistien työelämäpäivä keräsi viisikymmenpäisen joukon opiskelijoita ja vastavalmistuneita kuulemaan työmarkkinoiden ja humanistien osaamisen välisestä suhteesta. Palautteessa kiiteltiin rehellisestä ja totuudenmukaisesta katsauksesta humanistien valmiuksiin työelämässä.

Työelämäpäivän ideointi lähti toiveestamme kääntää työelämäpäivien perinteinen asetelma ‒ alumnit kertovat omia tarinoitaan ja opiskelijat kuuntelevat ‒ toisin päin. Halusimme antaa opiskelijoille äänen, mahdollisuuden esitellä omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan. Toisaalta halusimme myös luoda aitoa keskustelua työelämän ja opintojen välille. Mitä taitoja työelämässä tarvitaan? Onko humanistilla niitä tai mistä ihmeestä niitä saa?

Päivän aloittaneessa paneelikeskustelussa pohdittiin työmarkkinoiden ja humanististen opintojen välistä suhdetta. Panelisteina oli opiskelijoita, ainejärjestöaktiiveja, vastavalmistuneita ja työelämän konkareita. Keskustelun aiheet vaihtelivat humanistien palkkatasosta sivuainevalintoihin ja tarvittavista työelämätaidoista humanistien puuttuvaan itsevarmuuteen.

Paneelikeskusteluun osallistuivat italian ainejärjestön pj. Mirumaru Metsäjätti (vas.), Humanitaksen pj. Artturi Jyrkkänen, Petri Katajarinne yrityshautomo Crevestä, jatko-opiskelija Tiina Käpylä, projektikoordinaattori Jutta Ruusunen Sunborn Groupilta sekä digitaalista kulttuuria opiskeleva Anna Vuorinen. Keskustelua johti Elina Karvo. Kuva: Emilia Laaksovirta.
Paneelikeskusteluun osallistuivat italian ainejärjestön pj. Mirumaru Metsäjätti (vas.), Humanitaksen pj. Artturi Jyrkkänen, Petri Katajarinne yrityshautomo Crevestä, jatko-opiskelija Tiina Käpylä, projektikoordinaattori Jutta Ruusunen Sunborn Groupilta sekä digitaalista kulttuuria opiskeleva Anna Vuorinen. Keskustelua johti Elina Karvo. Kuva: Emilia Laaksovirta.

Koko päivän Luonnontieteiden talon aulassa olleella tietotorilla opiskelijat saivat tutustua yliopistolla toimiviin ura- ja työelämäpalveluihin, kuten Kohtaamisia-hankkeeseen ja mentorointiohjelmaan. Paikalla oli myös luovien alojen urapalvelu Luovamo, yrittäjyyteen keskittyvä Boost Turku sekä Aasiaan lähteviä vaihto-opiskelijoita neuvova pienyritys Asia Exchange.

Iltapäivällä ohjelma jakaantui kahtaalle. Yleisölle avoimessa tietoiskussa luovan alan moniosaaja Artturi Elovirta kertoi omien kokemustensa kautta yleisölle, miten omaa osaamistaan voi markkinoida muutenkin kuin perinteisillä tavoilla, ja kuinka henkilön persoonalla on tässä tärkeä rooli.

Samaan aikaan yläkerrassa yhdeksän opiskelijaa tai vastavalmistunutta markkinoi itseään ja omaa osaamistaan kahden minuutin ajan speed date -tilanteessa. Palautetta puheenvuoroistaan he saivat yhdeksältä työelämän edustajalta, jotka oli valittu mukaan sekä perinteisiltä humanistien ammattialoilta että aloilta, joille humanisti ei ehkä ensi silmäyksellä kuvittelisi työllistyvänsä.

Opiskelijoilta saatu palaute päivän tapahtumista ja sisällöstä vakuutti meidät tuottajat siitä, että lähes vuoden mittainen suunnittelu ja järjestäminen ei ole missään nimessä mennyt hukkaan. Kiitosta saimme opiskelijalähtöisyydestä, aidoista kokemuksista ja käytännönläheisyydestä.

Kirjoittajat ovat valmistuneet kulttuurihistoriasta vuonna 2013. He tuottivat humanistien työelämäpäivän.