Uskonto ja politiikka: uskontotieteen päivä 10. huhtikuuta

Uskonnon ja politiikan tutkimus on kasvanut merkittäväksi uskonnontutkimuksen osa-alueeksi 2000-luvulla. Nousun taustalla on jo 1970-luvulla alkanut uskonnon politisoituminen eri puolilla maailmaa. Klassisia esimerkkejä uskonnosta politiikassa ovat Iranin islamilainen vallankumous, Yhdysvaltojen uskonnollisen oikeiston nousu ja Intian uskonnolliset kiistat muslimien ja hindujen kesken. Euroopassa puolestaan lukuisat islamiin liittyneet kohut ja erityisesti islamilainen terrorismi ovat olleet huomion keskipisteenä.

Uskonnon kasvanut julkinen näkyvyys on osaltaan herättänyt politiikan tutkijoiden kiinnostuksen uskontoihin liittyviin kysymyksiin, mutta taustalla on myös laajempi tutkimuksellinen uudelleensuuntaus, jossa useat modernisaatioon liittyvät oletukset ovat uudelleenarvioinnin kohteena. Näistä kaksi keskeistä ovat uskonnon ja politiikan suhde sekularisaatioteoriaan ja uskonnon merkitys identiteettipolitiikalle.

Suomessa uskonnon ja politiikan tutkimus on kauan ollut tutkimuksen marginaalissa, ja esimerkiksi Nils G. Holmin toimittama Religion och politik -antologia (1992) keskittyi ulkomaiden tilanteeseen, kuten myös Heikki Palvan ja Juha Pentikäisen toimittama Uskonnot maailmanpolitiikassa (1999) sekä Hannu Juusolan ja Heidi Huuhtasen toimittama Uskonto ja politiikka Lähi-idässä (2002). Politiikan tutkijoista kenties näkyvimpiä ovat olleet Tuomo Melasuo ja Aini Linjakumpu useilla teoksillaan. Uskontotieteilijöistä Teuvo Laitila on useissa kirjoituksissaan käsitellyt Balkanin tilannetta.

TAPAH_Martikainen_mainos

Aihe on nyt noussut laajemmin esille sekä historiallisessa että etenkin ajankohtaisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi kirkkohistorioitsija Ville Jalovaara on pohtinut kirkon asemaan toisen maailmansodan jälkeisessä suomalaisessa politiikassa (2007) ja Mika Nokelainen ortodoksisen kirkon ja valtion suhteita Suomen itsenäistymisprosessissa (2010). Lisäksi monikulttuurisuuteen ja islamiin liittyen on tehty useita tutkimuksia, joista hiljan ilmestyi Tuomas Martikainen ja Marja Tiilikaisen toimittama Islam, hallinta ja turvallisuus (2013).

Vuoden 2014 uskontotieteen päivän teemana on uskonto ja politiikka. Kaikille avoin seminaari järjestetään Sirkkalan kampusalueen Janus-salissa torstai-iltapäivällä 10. huhtikuuta. Aamupäivällä pidetään uskonnosta ja politiikasta kiinnostuneiden tutkijoiden tapaaminen, jonne kaikki aihepiiristä innostuneet ovat tervetulleita. Tapaamisen tavoitteena on tutustua eri oppiaineiden tutkijoihin ja esitellä ajankohtaisia tutkimushankkeita ja julkaisuja.

* * *

Tapahtuman järjestävät Suomen Uskontotieteellinen Seura sekä uskontotieteen oppiaineet Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Lisätiedot: Teemu Taira, Tuomas Martikainen

Tuomas Martikainen on tutkija Åbo Akademin Post-secular Culture and a Changing Religious Landscape in Finland -huippuyksikössä.