Utukirjat – julkaisuja kiihtyvällä tahdilla

Taiteiden tutkimuksen julkaisusarja Utukirjat on saanut kirjaehdotuksia runsain mitoin – enemmän kuin resurssit ovat antaneet myöten toteuttaa. Toimituskunnan kokemuksen perusteella suomenkielisen julkaisemisen perinne ei näytä ainakaan hiipuvan.

Kuvassa Utukirjojen toimituskunta, ylärivissä Yrjö Heinonen (musiikkitiede), Tilda Junko (toimitussihteeri), Mari Pajala (mediatutkimus, puheenjohtaja), Mona Mannevuo (sukupuolentutkimus) ja alarivissä Viola Capková (kotimainen kirjallisuus), Kaisa Ilmonen (yleinen kirjallisuustiede) ja Riikka Niemelä (taidehistoria). Kuva: Tuomas Hovi.
Kuvassa Utukirjojen toimituskunta, ylärivissä Yrjö Heinonen (musiikkitiede), Tilda Junko (toimitussihteeri), Mari Pajala (mediatutkimus, puheenjohtaja), Mona Mannevuo (sukupuolentutkimus) ja alarivissä Viola Capková (kotimainen kirjallisuus), Kaisa Ilmonen (yleinen kirjallisuustiede) ja Riikka Niemelä (taidehistoria). Kuva: Tuomas Hovi.

Tausta taiteiden tutkimuksen erinomaisuudessa

Utukirjat-julkaisusarjassa julkaistaan tieteellisiä, keskustelua herättäviä, tarpeellisia ja monitieteisiä kirjoja – monografioita, oppikirjoja ja artikkelikokoelmia – taiteen tutkimuksen alalta. Julkaisusarja käynnistyi opetusministeriön silloiselle taiteiden tutkimuksen laitokselle vuosiksi 2007–2009 myöntämän yliopistokoulutuksen laatuyksikkörahoituksen tukemana. Utukirjat on omarahoitteinen ja voittoa tavoittelematon referee-arvioitu julkaisusarja, joka on nostettu Julkaisufoorumi-luokituksessa tasolle 1. Sen toimituskunnassa on edustus kaikista taiteiden tutkimuksen oppiaineista.

Utukirjojen ensimmäinen julkaisu Kuinka tehdä taidehistoriaa? ilmestyi vuonna 2010, ja se on siitä asti toiminut taidehistorian oppiaineen valintakoekirjana ja yltänyt jo toiseen painokseensa. Taiteiden tutkimuksen yhteisopetuksena toteutettu luentosarja häpeästä ja sen ulottuvuuksista puolestaan tuotti vuonna 2011 ilmestyneen Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä -artikkelikokoelman, joka sekin on ollut valintakoekirjana kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa. Vuonna 2012 Utukirjat julkaisi kaksi teosta: ajallisuuden ilmenemismuotoja kirjallisuudessa valottavan Tulkintojen aika. Kirjoituksia ajallisuudesta kirjallisuudessa -teoksen sekä Erot ja etiikka feministisessä tutkimuksessa -teoksen, joka nimensä mukaisesti pureutuu eroihin, etiikkaan ja niiden teoreettis-metodologisiin kytköksiin.

AJANK_Utukirjat_kuva2Julkaisuja kiihtyvällä tahdilla

Jatkossa Utukirjojen julkaisutahti näyttää vain kiihtyvän: kuluvan ja tulevan vuoden aikana on odotettavissa useita teoksia. Kulttuuripääkaupunkivuoden kaikuja edustavan The Machinery of Public Art -julkaisun on määrä ilmestyä marraskuussa ja Suomen Akatemian rahoittaman Regulated Liberties -projektin kansiin kokoavan teoksen on senkin tarkoitus ilmestyä kuluvan syksyn aikana. Parhaillaan arvioitavana on taiteiden tutkimuksen yhteisen voimainponnistuksen taidonnäyte: monen kymmenen kirjoittajan yhteistyönä kirjoitettu taiteiden tutkimuksen yhteinen valintakoekirja, jonka on tarkoitus olla käytössä jo ensi kevään opiskelijavalinnassa. Lisäksi Utukirjat laajentaa syksyn aikana toimintapiiriään: se on lokakuussa mukana järjestämässä tieteellisen toimittamisen iltapäivää, joka on avoin kaikille kiinnostuneille.

Siitäkin huolimatta, että Utukirjojen julkaisutahti on tiivis, ehdotuksia taiteiden tutkimuksen alaan liittyvistä julkaisuista otetaan innolla vastaan jatkossakin!

Tilda Junko
luovan kirjoittamisen ja sukupuolentutkimuksen toimistosihteeri, Utukirjojen toimitussihteeri ja mediatutkimuksen opiskelija