Uuden ajan alun osaavat naiset

Turun yliopiston Suomen historian oppiaine ja Turku Center for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) järjestivät marraskuussa 2013 yhteistyössä seminaari-iltapäivän, jossa käsiteltiin uuden ajan alun osaavia naisia. Seminaari oli otsikoitu ”Early Modern Professional Women” ja iltapäivän aikana esitelmöivät professori Elaine Chalus Bath Spa -yliopistosta Iso-Britanniasta, professori Åsa Karlsson Sjögren Uumajan yliopistosta Ruotsista, dosentti Anu Lahtinen Turun yliopistosta sekä filosofian tohtori Johanna Ilmakunnas Helsingin yliopistosta.

Seminaaripuhujat Anu Lahtinen, Johanna Ilmakunnas, Elaine Chalus, Kirsi Vainio-Korhonen sekä Åsa Karlsson Sjögren keskustelemassa päivän annista. Kuva: Mari Välimäki.
Seminaaripuhujat Anu Lahtinen, Johanna Ilmakunnas, Elaine Chalus, Kirsi Vainio-Korhonen sekä Åsa Karlsson Sjögren keskustelemassa päivän annista. Kuva: Mari Välimäki.

Seminaarin avasi professori Kirsi Vainio-Korhonen. Hän toi puheessaan esiin kuinka historiantutkimuksessa on keskitytty pääasiassa tarkastelemaan naisten osaamista ja erikoistumista tiettyihin ammatteihin 1800-luvun puolivälistä lähtien, jolloin teollistuminen toi erilaiset kodin ulkopuoliset työ- ja uravaihtoehdot yhä laajemmin naisten ulottuville. Seminaarissa tätä näkemystä haluttiin laajentaa koskemaan myös aikaa ennen 1800-lukua.

Iltapäivän aikana käsiteltiin naisten osaamista Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Suomessa sekä Hollannissa ja tutkijat tarkastelivat niin aatelis-, porvaris- kuin kaupunkilaisköyhälistön naisia 1500-luvulta 1800-luvun alkuun.

Esitelmöitsijät korostivat sitä, että uuden ajan alussa ei voida pääsääntöisesti puhua uraorientoituneista naisista tai naisista, jotka olisi koulutettu tiettyyn professioon. Kuitenkin esimerkiksi porvaris- ja aatelisperheissä naiset koulutettiin säätynsä mukaan siten, että he voisivat sujuvasti toimia oman säätynsä piirissä sekä avioiduttuaan miehensä apuna. Esitelmissä käsiteltiin naisten taloudellista, sosiaalista ja poliittista toimijuutta sekä sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia näyttää ja käyttää omaa osaamistaan.

Seminaari onnistui professori Vainio-Korhosen asettamassa tavoitteessa hyvin ja laajensi näkökulmaa naisten osaamisesta ja ammattimaisesta toiminnasta. Esitelmien perusteella voidaan todeta, että myös uuden ajan alussa naisilla oli mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan asiantuntevina vaikuttajina.

Kirjoittaja toimii tohtorikoulutettavana Suomen historian oppiaineessa.