Uusi humanistiportaali yhdistää verkkopalvelut ja verkko-opetuksen

Historia-aineita palvelleet Agricola – Suomen historiaverkko -portaali ja historian valtakunnallinen verkko-opetus sulautuvat yhteen ja laajenevat kattamaan myös muita humanistisia aineita. Uusitut palvelut luovat yhteyden humanistista tietoa käyttävien instituutioiden, suuren yleisön sekä humanistisen tutkimuksen ja koulutuksen välille.

Syksyn aikana tapahtuu merkittävä muutos humanistien verkkopalveluissa. Agricola – Suomen historiaverkko -portaaliin lisätään humanistisen alan valtakunnallista verkko-opetusta palveleva tiedotus- ja ilmoittautumisjärjestelmä. Uusi portaali palvelee humanistista tutkimusta, opetusta ja tiedottamista. Samalla se on myös humanistien yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistävää portaalikokonaisuus, joka on suunnattu akateemisen maailman lisäksi myös suurelle yleisölle. Verkko-opetuksen tuen laajeneminen auttaa yhdistämään hajanaisia ja pieniä resursseja vahvemmiksi kokonaisuuksiksi ja kasvattaa humanistisen opetuksen tarjontaa koko maassa.

Pioneeriportaali

Vuonna 1996 aloittanut Agricola – Suomen historiaverkko -portaali on vanhimpia Suomessa edelleen toimivia verkkosivustoja. Se perustettiin aikanaan historianlaitosten, seurojen, museoiden ja kirjastojen yhteistyönä. Tuolloin vain harvoilla organisaatioilla oli edes omia kotisivuja. Aikana ennen Googlea oli tärkeää koota digitalisaation edetessä alan jatkuvasti lisääntyviä resursseja ja tietopalveluja yhteen. Linkkikirjastoa tärkeämmiksi palveluiksi ovat sittemmin nousseet tapahtuma-, apuraha- ja työpaikkailmoitus-tietokannat sekä verkkojulkaisutoiminta. Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Agricolan kirja-arvostelujulkaisu, uutis- ja keskustelufoorumit, tieteellinen refereejulkaisu Ennen ja nyt, blogien seuranta, sähköinen julkaisusarja, Facebook-sivusto ja Twitter-tili.

Agricola-portaali uudistetaan syksyn 2017 aikana kokonaan niin ulkoasun kuin sivujen takana pyörivien tietokantojenkin osalta vastamaan nykyisiä käytäntöjä. Samoin verkko-opetuksen sivustot ja ilmoittautumistietokanta uudistetaan perusteellisesti. Uusi käyttöliittymä on toiminnassa kevätlukukaudella 2018.

 

Portaalilla on nyt kuukausittain noin 13 000 aktiivista käyttäjää. Verkko-opintoja suorittaa vuodessa noin 450 opiskelijaa.

Tapio Onnela on Agricolan toimittaja ja yliopisto-opettaja historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella.