Uusi pohjoismainen verkkolehti julkaisee sarjakuvatutkimusta monitieteellisellä otteella

Akateeminen sarjakuvatutkimus sai ensimmäisen pohjoismaisen äänenkannattajansa uuden Scandinavian Journal of Comic Art –lehden ilmestyessä kesäkuun alkupuolella. Kyseessä on avoin ja ilmainen, referee-käytäntöä noudattava verkkolehti, joka julkaisee englanniksi artikkeleita, kirja-arvosteluja sekä uutisia sarjakuvatutkimuksen monitieteelliseltä kentältä. Kahdesti vuodessa ilmestyvän lehden toimitus sijaitsee tutkija Ralf Kaurasen kautta osittain Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden oppiaineessa.

KansikuvaAkateemisen sarjakuvatutkimuksen kenttä on viime vuosina ollut nopeassa kasvussa. Scandinavian Journal of Comic Art on kansainvälisesti katsottuna yksi useista tämän kasvun myötä syntyneistä tiedejulkaisuista. Trendi kertoo osaltaan sarjakuvatutkimuksen institutionalisoitumisesta sekä vähittäisestä muotoutumisesta omaksi tieteenalakseen. Scandinavian Journal of Comic Art –lehden julkaisu on samalla myös ilmaus sarjakuvatutkijoiden kansainvälisestä verkostoitumisesta. Alkuajatus sen perustamisesta syntyikin Ruotsissa, nykyisessä Linnaeus yliopistossa pidetyssä Academic Perspectives on Comics, Manga & Graphic Novels as Intercultural & Intermedial Phenomena – konferenssissa vuonna 2009.

Sarjakuvatutkimuksen luonteen mukaisesti Scandinavian Journal of Comic Art on monitieteellinen julkaisu, joka toivottaa toisistaan poikkeavat teoreettiset ja metodologiset perspektiivit tervetulleiksi sivuilleen. Pohjoismaisista juuristaan ja sijainnistaan huolimatta se pyrkii kansainvälisyyteen, eikä näin ollen aseta kirjoittajan kansallisuutta tai tiettyjen teemojen käsittelyä artikkeleiden julkaisuehdoksi. Lehden tavoitteena on kuitenkin piristää ja kommentoida Pohjoismaissa käytyjä keskusteluja sekä herättää samalla uutta mielenkiintoa sarjakuvatutkimusta kohtaan. Vertaisarvioitujen artikkeleiden lisäksi Scandinavian Journal of Comic Art julkaiseekin foorumi-osiossaan myös esimerkiksi esseitä tai henkilökohtaisia kommentteja muistuttavia kirjoituksia sekä uusia keskustelunavauksia.

Scandinavian Journal of Comic Art -lehden löydät osoitteesta http://sjoca.com/.

Mari Tanninen