Vampyyrit ja perinteentutkimus

Vaikka ilmiön huippu on varmaankin jo saavutettu, ovat vampyyrit edelleen suosituimpia populaarikulttuurin hahmoja. Lukuisat vampyyreista kertovat kirjat, elokuvat ja televisiosarjat kertovat paitsi ilmiön laajuudesta myös sen kiinnostavuudesta. Populaarikulttuurin vampyyri on ajautunut melkoisen kauas kansanperinteen vampyyrista. Twilight-elokuvien tai Vampyyripäiväkirjojen kauniit ja romanttiset nuoret kaupunkilaisvampyyrit tuskin tunnistaisivat pulskaa, pitkäkyntistä, turvonnutta ja punakkaa maalaista yhdeksi omistaan. Silti kyse on saman perinteen jatkumosta.

Monet 1800-luvun kirjailijat hyödynsivät kansanperinnettä vampyyriromaaneihinsa, jotka puolestaan vaikuttivat myöhempään kirjallisuuteen, elokuviin, peleihin, tv-sarjoihin ja niin edelleen. Toisaalta vampyyri ei ole yhteneväinen hahmo myöskään vampyyrifiktion sisällä. Twilightin Edwardilla on luultavasti yhtä paljon tai vähän yhteistä esimerkiksi Guillermo Del Toron ja Gene Hoganin Vitsaus-kirjan vampyyreiden kuin kansanuskon vampyyreiden kanssa. Ainoa näitä kaikkia yhdistävä tekijä periaatteessa onkin verenjuonti, joskaan sekään ei ole kaikissa täysin yhtäläinen piirre. Se että vampyyrifiktio on nykyään monenkirjavaa ja alkuperäisestä kansanperinteestä etäännytettyä, ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei perinteentutkimus olisi kiinnostunut nykyisestä vampyyri-ilmiöstä. Esimerkiksi vampyyrifaniuden, perinteen hyödyntämisen tai vampyyreiksi itseään kutsuvien ihmisten tarkastelussa perinteentutkimuksella on paljon annettavaa.

Vampyyri-ilmiö onkin nykyään legitiimi tutkimuskohde akateemisessa maailmassa. Tämä näkyy muun muassa lukuisissa aihetta käsittelevissä konferensseissa, seminaareissa sekä julkaisuissa, joita tuntuu olevan nykyään tarjolla maailmanlaajuisesti. Folkloristiikan oppiaineessa järjestettiin keväällä 2011 vampyyreja käsittelevä kurssi ”Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin”. Kurssi koostui kahdesta yleisestä johdantoluennosta sekä näitä seuranneesta tehtäväseminaarista, josta esitelmät muokattiin artikkeleiksi julkaisua varten. Tarkoituksena oli yhtäältä antaa opiskelijoille mahdollisuus laatia julkaistava teksti ja oppia siihen liittyviä käytänteitä ja toisaalta selvittää minkälaisten aiheiden kautta opiskelijat vampyyri-ilmiötä lähestyisivät.

Kurssin lopputuloksena syntyi Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin, jossa vampyyri-ilmiötä esitellään monipuolisesti kansanperinteen vampyyrista nykyaikaiseen vampyyrifaniuteen. Kirjan ovat toimittaneet Tuomas Hovi ja Merja Leppälahti. Sitä myy Turun yliopiston kirjasto 20/15 euron hintaan.

Tuomas Hovi