Verkkokurssilla metamorfoosiin

Metamorfoosi on käsite, joka kuuluu olennaisesti länsimaisen esoterian ja New Age -tutkimuksen piiriin. Opit ja työkalut metamorfoosin, eli syvällisen muutoksen saavuttamiseksi ovat myös tätä päivää monessa perinteessä – myös online.

Henkisyyttä digi-ulottuvuudessa

Digitaalinen uskonto -kurssilla tarkasteltiin digitaalisuuden vaikutuksia ihmisyyden ja ihmiskuvan muovautumisessa. Lisäksi kurssin opettajat Matti Kamppinen, Minna Opas ja Marcus Moberg taustoittivat uskonnollisten ja henkisten ilmiöiden kenttää digitaalisessa maailmassa ja peleissä.

Tutkimustyönä osallistuin havainnoiden Bnei Baruch -ryhmän ”Enter the Zohar” -verkkokurssille. Etsin rivien väleistä vihjeitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, tietoa siitä, millaiseen toimintaan kurssilla ohjataan halutun muutoksen saavuttamiseksi. Uskontotieteilijät Tiina Mahlamäki ja Terhi Utriainen kirjoittavat esoterian ilmenevän esimerkiksi puheena korkeasta tiedosta, mutta myös tutkimukseni kannalta kiinnostavana toimintana sen tavoittamiseksi.

Tutkimustani ohjasi ja paikansi esoteriaan ja New Age -liikkeisiin vahvasti kytkeytyvä oletus siitä, että ihminen voi vaikuttaa itseensä ja sen myötä hyvinvointiinsa. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta ihminen nähdään kompleksisena fyysisenä, spirituaalisena ja sosiaalisena olentona sekä ympäristössään aktiivisena toimijana.

Bnei Baruch – universaalia kabbalaa

Bnei Baruchin kaikille avoimet, kabbalaan pohjautuvat opit ovat saatavilla online. Verkon välityksellä liikkeeseen kytkeytyvät seuraajat muodostavat oppien ympärille uudenlaisia toiminnan muotoja ja yhteisöjä sen lisäksi, että ryhmä on paikallisesti aktiivinen sen syntysijoilla Israelissa.

Bnei Baruchin oppien mukaan ihmiselämän kärsimys johtuu läheisistä ihmisistä ja ympäristöstä vieraantumisesta, merkityksellisyyden puutteesta ja itserakkaudesta.

Zohar eli ”Loiston kirja” on kabbalisteille tärkeä teos. Sen sanotaan olevan paljon enemmän kuin kirja ja johdattavan lukijansa uudelle olemisen tasolle ymmärtämään elämän tarkoituksen. Tutkijat eivät ole yksimielisiä Zoharin syntyvaiheista, mutta kabbala-tutkija Riikka Tuorin näkemyksen mukaan sen kirjoitti ajanlaskumme alussa elänyt rabbi Shimon bar Joshai.

Verkkokurssilla

”Enter the Zohar” -verkkokurssin luentovideot ovat kuin aitoja luentosalikokemuksia liitutauluineen ja taustahälinöineen. Kun luennoitsija avaa Zohar-kirjan, videolla avautuu sinertävä kirkkaus. Aisteja stimuloidaan pikseleillä, valonvälähdyksillä ja taustalla pumppaavalla sydämen sykkeellä.

Zoharin oppien vastaanottamiseksi opiskelijaa ohjeistettiin pyrkimään erityiseen tunnetilaan sopivan hyödyn saavuttamiseksi. Sisäisen tunnetilan hakeminen tunnerekisteristä ja sen ylläpitäminen ovat osa kurssin opetuksiin perustuvaa toimintaa matkalla kohti metamorfoosia.

Metamorfoosi

Esoterian tutkimukseen metamorfoosin käsitteen toi historioitsija Antoine Faivre 1990-luvulla. Sitä voi käyttää käsitteellistäessä henkilökohtaista kasvua ja parantamista/parantumista, jotka ovat historioitsija Wouter J. Hanegraaffin mukaan New Age -liikkeiden vastine uskonnolliselle pelastumiselle. New Age -liikkeiden peruslähtökohtiin kuuluu myös ajatus siitä, että kärsimyksiä voi vähentää omaa potentiaaliaan kasvattamalla.

Johanna Kujala
Kirjoittaja on uskontotieteen opiskelija, joka askaroi paraikaa gradun parissa.

Lukuvinkkejä

Campbell, Heidi: Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds. Routledge, Abingdon, Oxon, 2013.

Hanegraaff W. J.: New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Brill, Leiden, 1996.

Tuori, Riikka: Nyky-kabbala Israelissa. Teoksessa Lukemista Levantista. Suomalaisten tutkijoiden kirjoituksia Lähi-idästä, toim. Ari Kerkkäinen & Lotta Aunio. Suomen Itämainen Seura, Helsinki, 2013.