Vierailijaprofessori Colin Davis ja traumakertomusten eettisyys

Colin Davis on ranskan ja yleisen kirjallisuustieteen professori Lontoon Royal Holloway -yliopistossa. Hän toimii myös Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan vierailijaprofessorina vuoden 2019 loppuun asti.

Davis on tutkimuksessaan kiinnostunut kirjallisuuden, elokuvan ja filosofian yhteyksistä. Hän tutkii kulttuuria eettisyyden näkökulmasta ja on erikoistunut kulttuurisen muistin, traumojen ja holokaustikirjallisuuden tutkimukseen. Hänen laajaan tuotantoonsa kuuluvat esimerkiksi teokset Critical Excess: Overreading in Derrida, Deleuze, Levinas, Žižek and Cavell (Stanford University Press, 2010), Postwar Renoir: Film and the Memory of Violence (Routledge, 2012), Traces of War: Interpreting Ethics and Trauma in Twentieth-Century French Writing (Liverpool University Press, 2018) ja Storytelling and Ethics: Literature, Visual Arts and Power of Narrative (toimitettu yhdessä Hanna Meretojan kanssa, Routledge, 2018).

Davis piti 13.9.2018 tutkimuskeskus SELMAn järjestämän vierailuluennon otsikolla ”’But is It Art?’ Heidegger, the Interpretation of (Moving) Images, and Early Film Narrative”. Luennollaan hän tarkasteli elokuvaa suhteessa Martin Heideggerin taidekäsitykseen. Davis toi luennolla esille, että Heideggerin mukaan elokuva teknologisena innovaationa ei ole suurta taidetta, ja lähti kyseenalaistamaan tätä tarkastelemalla Heideggerin taiteen määritelmää suhteessa Jean Renoirin elokuvaan. Davis toi esille Renoirin elokuvan eri ulottuvuuksia, kun sitä tarkastellaan suhteessa kysymykseen siitä, miten myös elokuva näyttäytyy heideggerilaisittain taiteena.

Luennoitsija Colin Davis ja SELMA-keskuksen johtaja Hanna Meretoja. Kuva: Eevastiina Kinnunen.

Vierailuluennolla olleet opiskelijat arvostavat suuresti sitä, että tiedekunnassa on vierailijaprofessori. ”Aivan mahtavaa, tämä mahdollistaa hyvin paljon”, totesi yksi opiskelijoista. Opiskelijat kokevat, että vierailijaprofessori tuo kiinnostavan lisän muuhun opetukseen.

Myös Davis itse on kokenut olonsa tervetulleeksi Turun yliopistoon. Hän on vaikuttunut erityisesti siitä, miten avoin akateeminen ilmapiiri täällä on onnistuttu luomaan. Vierailijaprofessuurinsa aikana Davis tekee tutkimusyhteistyötä tiedekunnan useiden oppiaineiden kanssa ja muun muassa toimii tutkimuskeskus SELMAssa ja Suomen Akatemian rahoittamassa Instrumental Narratives -hankkeessa. Davis pitää myös koko tiedekunnalle avointa opetusta, kuten traumatutkimuksen työpajan marraskuussa 2018.

Eevastiina Kinnunen on yleisen kirjallisuustieteen tutkimusavustaja.