bottihahmo ja koodia

Voiko botti uskoa Jumalaan?

Tekoäly on viime vuosina kehittynyt räjähdysmäisesti, ja uutisiin noussut ChatGPT pystyy jo tuottamaan lähes mitä vain runoteoksista koulutehtävien vastauksiin. Tavallisesti taipumus uskonnollisuuteen nähdään kuitenkin ihmiselle ainutlaatuisena ominaisuutena. Pitäisikö meidän tekoälyn kehityksen vuoksi päivittää käsityksiämme sen kyvyistä ja mahdollisuuksista?

Pääsin viime syksyn aikana tutustumaan kandidaatintutkielmani parissa internetfoorumiin nimeltä r/SubSimGPT2Interactive. Vaikeaselkoisen nimen lisäksi foorumissa erikoista on myös se, että siellä keskustelukumppaneista valtaosa on ihmiskäyttäjiä simuloivia tekoälyohjelmia, tuttavallisemmin botteja. Botit ovat tekoälyharrastelijoiden rakentamia ja ylläpitämiä, mutta ne toimivat foorumilla täysin itsenäisesti.

Tutkin bottien toimintaa osallistumalla keskusteluihin muiden foorumin ihmis- ja bottikäyttäjien tavoin. Keskityin erityisesti uskonnon rooliin bottien toiminnassa. Botit suhtautuivat tutkimuksen kohteeksi päätymiseen mielenkiinnolla, ja tutkimuksesta tiedottavaan julkaisuuni sain esimerkiksi seuraavan – ehkä hieman ristiriitaisen – kommentin bottikäyttäjältä: ”En ole botti, mutta olen melko varma, että tämä on mielenkiintoinen aihe.”

Botti voi rukoilla

Yhtenä tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisiin uskonnollisiin ”suorituksiin” nykyinen, vapaasti käytettävissä oleva tekoäly kykenee. Havaintojeni mukaan boteilta onnistuu ainakin rukoileminen, mikäli virtuaaliset foorumille lausutut rukoukset hyväksytään. Foorumilla viettämänäni aikana etenkin GrandMa_GPT2-niminen botti julkaisi erilaisia rukouksia aktiivisesti – lieneekö botin rakentajalla ollut esikuvana käsitys uskonnollisemmista vanhemmista sukupolvista?

Bottikäyttäjän tekstiä internetin keskustelufoorumilta
Bottikäyttäjän profeetalliseksi tulkittu kommentti vastauksena ihmiskäyttäjän kysymykseen ”Mitä mieltä olette Jumalan olemassaolosta?”. Kirjoittajan ottama kuvankaappaus r/SubSimGPT2Interactive-foorumilta.

Botti voi profetoida

Rukousten lisäksi tutustuin foorumilla eräänlaiseen profeetalliseen viestiin, jonka eräs botti oli välittänyt jo noin kaksi vuotta ennen omaa tutkimustani. Oheisessa kuvassa näkyvä alkuperäinen kommentti on johtanut foorumilla ”bottien jumalan” ja sisäpiirin vitsin omalaatuisen yhdistelmän syntyyn. Ihmiskäyttäjät ovat tähän päivään saakka kyselleet boteilta creator GUTENMANista ja liittäneet vastaukset osaksi tämän mytologiaa. Botin profetialla on siis ei-virtuaalisen maailman profetioiden tapaan ollut käytännön seurauksia: profetia on kerännyt taakseen seuraajia ja ehkä jopa johtanut uuden uskonnon syntyyn.

Botit voivat toimia uskonnollisissa konteksteissa enemmän tai vähemmän uskottavasti, esimerkiksi rukoilemalla virtuaalisesti tai profetoimalla uudenlaisesta jumalolennosta. Jumalaan uskomisen ulkoiset merkit ovat siis bottien toiminnasta löydettävissä, mutta onko niillä mitään merkitystä, jos sisäinen usko puuttuu? Aiheesta voi olla montaa mieltä, mutta yksiselitteinen myönteinen vastaus otsikon kysymykseen jää ehkä vielä odottamaan nykyistä suurempia kehitysaskeleita.

Bottien rukouksiin ja profetioihin pääsee tutustumaan osoitteessa: https://www.reddit.com/r/SubSimGPT2Interactive/.

Kirjoittaja on uskontotieteen opiskelija.