Vuoden 1918 tapahtumapaikat tarjoavat ikkunoita opetukseen blogissa

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman pääaineita ovat kulttuuriperinnön tutkimus, maisemantutkimus sekä digitaalinen kulttuuri. Koulutusohjelman opetus tapahtuu Porin Puuvillassa Porin yliopistokeskuksessa. Kesällä olin koulutusohjelmassa harjoittelussa tutkimusavustajana.  Opiskelen kulttuuriperinnön tutkimusta ja teen pro gradu -tutkielmaa kävijöiden tekemästä kulttuuriperintöyhteisön identiteettityöstä Leineperin ruukilla Ulvilassa.

Postikortti Porin aseman palosta 1918. Postikortin tekijä: K. E. Klint (1865–1938). Wikimedia Commons.
Postikortti Porin aseman palosta 1918. Postikortin tekijä: K. E. Klint (1865–1938). Wikimedia Commons.

Viime keväänä koulutusohjelmassa järjestettiin kaksi kurssia, jotka käsittelivät vuoden 1918 sodan tapahtumia Satakunnassa. Toinen kurssi oli maisemantutkimuksen ”Konfliktin maisema. Vuoden 1918 tapahtumapaikat Satakunnassa” ja toinen kulttuuriperinnön tutkimuksen ”Liveroolipelaaminen historian kerronnallistamisen muotona”. Itse osallistuin maisemantutkimuksen kurssille. Kurssilla käytettiin hyväksi maisemantutkimuksen ja kulttuuriperinnön tutkimuksen aineistonhankintametodeja. Tehtävänantona oli kartoittaa käytettävissä olevia kuvauspaikkoja Satakunnan alueelta, joita voitaisiin hyödyntää tänä päivänä kuvattavassa vuotta 1918 käsittelevässä dokumenttielokuvassa. Kurssin aikana vierailimme Tampereen, Porin ja Noormarkun vuoden 1918 sodan tapahtumapaikoilla ja etsimme maisemasta konfliktien merkkejä.

Osa kurssien lopputöistä löytyy keväällä 2016 perustetusta ikkunoita opetukseen -blogista. Esillä on fiktiivisiä henkilöbiografioita sadan vuoden takaa ja vuoden 1918 sodan tapahtumapaikkoja Satakunnassa. Mutta miksi tällainen blogi sitten perustettiin?

– Blogilla halutaan tuoda esiin esimerkkejä koulutusohjelman kurssitarjonnasta. Samalla sitä voidaan hyödyntää markkinointialustana uusille opiskelijoille, kuvailee kulttuuriperinnön tutkimuksen kurssin vastuuopettaja Pauliina Latvala-Harvilahti.

Vuoteen 1918 sijoittuvat kurssit oli järjestetty yhteistyössä Satakunnan Museon kanssa. Museologian sivuaineopinnot on mahdollista suorittaa myös Porissa. Satakunnan Museo on koulutusohjelmalle tärkeä yhteistyökumppani muun muassa aineistoja tarjoavana tahona. Syyslukukaudella 2016 sisällissodan teemaa jatketaan uusilla kursseilla. Nämä kurssisisällöt liittyvät kohta edessä olevaan itsenäistymisen satavuotisjuhlavuoteen.

Iina Hellström on kulttuuriperinnön tutkimuksen pääaineopiskelija Porissa.