Näkymä Port Arthurin puutalokortteleiden talviselle sisäpihalle

Yhteisöllinen ja monitasoinen Portsa

Turussa sijaitsevan Port Arthurin kaupunginosan eli Portsan erityisyys näkyy sen ulkoisessa muodossa sekä sisäisessä yhteisöllisyydessä. Portsalla on rikas historia, ja nykyään sitä leimaa ainutlaatuinen kulttuurinen kenttä. Portsan on monitasoinen, ja sen huomaa alueen rakennuksista ja tunnelmasta. Portsan eri vaiheet ja aikakaudet ovat kiinteä osa Portsaa kaupunginosana ja portsalaista identiteettiä.

Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelman kenttätutkimus II -kurssi tarjosi alan opiskelijoille tilaisuuden koettaa tutkijan siipiään tutustumalla Port Arthuriin. Jo vuosien ajan Portsa tutkimuskohteena on antanut opiskelijoille paljon: sopivasti haasteita ja mahdollisuuksia. Kenttätutkimuskurssilla harjoiteltiin haastattelua, havainnointia ja muuta dokumentointia.

Kaupunginosa identiteettinä

Työläisalueeksi 1900-luvun alussa syntynyttä Portsaa pidetään nykyään hipsterimäisenä asuinalueena. Muun muassa tämän vuoksi Portsa on niin moniulotteinen, ja sen alueelle mahtuu monenlaista identiteetin rakentajaa. Asuttiin sitten puutaloissa tai kerrostaloissa, Portsassa yhteisö on tiivis ja sitä pidetään alueen asukkaiden kesken toimivana. Portsalainen identiteetti ei rakennu vain asuinalueesta, vaan myös yhteisöllisyydestä.

Portsa on kaunis ja esteettinen kaupunginosa, siksi siellä viihdytään ja se on haluttu asuinalue. Kaupan päälle tulee portsalainen identiteetti, jolle täytyy ensin antaa vähän aikaa kehittyä. Jos Portsassa on asunut vain hetken, yhteisöllisyys saattaa keskittyä lähinnä omaan pihapiiriin. Yhteisöllisyys liittyy kuitenkin kiinteästi portsalaisuuteen.

Yhdenvertainen kaikille

Puutaloissa asumiseen vaikuttaa Portsassa kuuluvan paljon sanattomia sääntöjä, joiden sisäistäminen vie oman aikansa ja joiden omaksuminen on riippuvainen myös uuden tulokkaan omasta aktiivisuudesta. Asukkaiden haastatteluista kävi myös ilmi, että asukkaat ovat Portsan sisällä keskenään melko tasa-arvoisia. Sosiaaliset tai sosioekonomiset erot tulevat näkyviin vasta, kun Portsaa verrataan muihin kaupunginosiin Turussa.

Portsa on monipuolinen tutkimuskohde, sillä se tarjoaa erilaisia näkökulmia monikerroksisuuteen, yhteisöllisyyteen sekä identiteettiin. Alueen monikerroksisuus, esteettinen ympäristö, yhteisöllisyys ja portsalaisuudelle rakentuva identiteetti ovat selkeitä Portsan ja portsalaisuuden tunnusmerkkejä.

Lisätietoja kenttätyökurssista: https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/turun-korkeakoulut-tekevat-yhdessa-paikalliskulttuurista-kansainvaliseen

Kirjoittajat ovat Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoita.