Ihmiset, punkit ja ympäristönmuutos

Projekti tutkii ihmisen ja puutiaisten (kansankielellä punkkien) välistä suhdetta Suomessa historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Ihmiset, punkit ja ympäristönmuutos

Hankkeemme tutkii ihmisen ja puutiaisten (kansankielellä punkkien) välistä suhdetta Suomessa historian, kulttuurin ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietääksemme tämä on maailmanlaajuisestikin ensimmäinen laaja tutkimus, jossa selvitetään ihmisten ja punkkien suhdetta humanistis-yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Pyrkimyksenämme on tehdä laaja analyysi punkkeja käsittelevästä keskustelusta suomalaisessa yhteiskunnassa 1800-luvun lopulta nykypäivään. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella punkkeihin liittyvän perinnetiedon, muistitiedon ja tieteellisen tiedon muotoutumista ja kiertokulkua. Analyysi pyrkii valaisemaan sitä, miten punkkien lisääntyminen ja punkkeihin liittyvä tieto on vaikuttanut niin ihmisten luontosuhteeseen kuin luonnossa liikkumisen käytäntöihin. Tutkimalla punkkia osana laajempaa luontoa ja ilmaston muutosta käsittelevää kokonaisuutta, hankkeen tutkijat osallistuvat humanistiseen antroposeeniä koskevaan keskusteluun ja teorian muodostukseen.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia 2020-2024.