Publikationer och aktiviteter

Publikationer:

Föredrag:

 • Otto Latva: The Changed Perceptions of Ticks in the Finnish Public Discussion. Humans, Ticks and Insects in Multispecies Networks- Workshop, Föredrag, 18.3.2022
 • Laura Hollsten: The changing life history of ticks. Public, popular and private knowledge about Ixodes Ricinus. Humans, Ticks and Insects in Multispecies Networks- Workshop, Föredrag, 18.3.2022
 • Sanna Lillbroända-Annala: Ticks and health. Practices of protection. Humans, Ticks and Insects in Multispecies Networks- Workshop, Föredrag, 18.3.2022
 • Tuomas Räsänen: Humans, Ticks and the Conflict over Cervids, Humans, Ticks and Insects in Multispecies Networks- Workshop, Föredrag, 18.3.2022
 • Sanna Lillbroända-Annala: When Nature Becomes a Risk. Everyday Practices and Adaptation in Private and Public Discources About the Relation Between Humans, Ticks, Companion Animals and Nature. Föredrag vid SIEF2021 konferens 22.6.2021
 • Otto Latva: The Shared History of Humans and the Baltic Sea Marine Life. Föredrag vid “STREAMS – Transformative Environmental Humanities” konferens. Stockholm (onlinekonferens), 5.8.2021.
 • Otto Latva: Puutiaisten ja ihmisten välinen kulttuurinen ja historiallinen suhde. Föredrag Mörk ö –evenemang, Gustavs, 14.11.2020.
 • Otto Latva: Ihmisten ja eläinten jaettua menneisyyttä Suomen meri- ja rannikkoalueilla. Föredrag vid Suomen ympäristöhistorian tutkimuspäivillä. Helsingingfors universitet, 13.10.2020.
 • Otto Latva: Ihmisen historiallinen suhde Itämeren eläimiin ja ympäristöön. Föredrag vid Östersjö-seminarium, Forum Marinum, Åbo 27.8.2020.
 • Otto Latva: Human-Tick Relationship in the changing Northern environment. Föredrag på Aquagraphy -symposium, Tammerfors universitet. 5.3.2020.
 • Laura Hollsten: The Very Big and the Very Small: Big History, the Anthropocene and the Tick, föredrag Climate whirl, Forest – Climate – Time -workshop, Helsingfors 6.4.2017.

Undervisning:

 • Sanna Lillbroända-Annala: Kulturvetenskapliga perspektiv på djur – människa. Kursen är en del av studier i ämnet kulturanalys vid Åbo Akademi, 5 sp, våren 2022.
 • Sanna Lillbroända-Annala: Människor och andra djur. Undervisningen är en del av kursen Historieteori som ges av ämnet historia vid Åbo Akademi, 5 sp, våren 2022.
 • Otto Latva (ansvarig lärare): Sea, Nature and Finnish Culture course. Kursen är en del av Åbo universitets”Finnish Culture and Society” non-degree helhet, 5 sp, hösten 2020.

Media:

2022:

2020:

2019: