Samarbetsparter

  • Doktor Jacob Bull: Bull är forskare i social- ja kulturgeografi och koordinator för Humananimal Group vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Han är en av de få forskarna som studerat förhållandet mellan människor och fästingar.
  • Docent Karin Dirke: Dirke är docent i idéhistoria vid Stockholms universitet. Hon är en av Europas ledande forskare om möten mellan människor och andra arter, bland annat jakt.
  • Biträdande professor Jukka Hytönen: Hytönen är verksam vid institutionen för biomedicin vid Åbo universitet. Hans forskning rör Lyme borrelios, sjukdomens förekomst i Finland, samt utvecklingen av laboratoriediagnostik och patogener.
  • Docent Lena Huldén: Huldén är entomolog och historiker. Hon har lång erfarenhet av insektsforskning och är, före HUTI, den enda historikern i Finland som forskat om fästingar.
  • Professor Dolly Jørgensen: Jørgensens specialområde är miljöhistoria och hon har bland annat forskat om återinförandet av utrotade djur. Hon är en av direktörerna för centret Greenhouse – Interdisciplinary Environmental Humanities vid Stavanger universitet.
  • Docent Tero Klemola: Klemola är universitetslektor vid läroämnet ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo universitet. Han arbetar i ett projekt som studerar fästingars biologi och fästingrelaterade sjukdomar i Finland.
  • Pia Prost:Prost är koordinator för Skärgårdshavets biosfärområde och redaktör för tidskriften Skärgård.
  • Doktor Jani Sormunen: Sormunen är verksam vid Biodiversitetsenheten vid Åbo universitet. Hans forskningsområden är parasitologi, mikrobiologi och ekologi. Sormunen hör till Finlands ledande fästingforskare.
  • Professor Ilari Sääksjärvi: Sääksjärvi är direktör för Biodiversitetenheten vid Åbo universitet. Han är en av Finlands mest framstående insektforskare.
  • Docent Johan Östling: Östling är historiker och föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet.