Hyvän kasvun avaimet

Hyvän kasvun avaimet

Hyvän kasvun avaimet on laaja, monitieteinen seurantatutkimus lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista. Tutkimushanke kokoaa yhteen moniin elämänalueisiin liittyviä teemoja lasten kasvusta ja kehityksestä terveydellisiin, psykososiaalisiin, taloudellisiin ja kulttuuritekijöihin saakka.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten lapsen hyvää kasvua, terveyttä ja koko perheen hyvinvointia voidaan tukea. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on tuottaa arjen läheistä tietoa ammattilaisten käyttöön esim. neuvoloissa, päiväkodeissa ja kouluissa.

Tutkimuksen toteutuksesta vastaavat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.