Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen aineisto on kolmitasoinen: perustan muodostaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella kaikki vuosina 2008-2010 syntyneet lapset (n=14946; Varsinais-Suomen syntymäkohortti eli Southwest Finland Birth Cohort, SFBC) perheineen. HKA-tutkimuksen perusaineiston muodostaa suomen –ja ruotsinkieliset äidit n=9811 (lapsia 9946), joista seurantaryhmään lähti rekrytointiaikana mukaan 1797 äitiä ja heidän puolisoitaan 1658. Lapsia perheisiin on syntynyt 1805.

Lasten kehitystä ja heidän hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä on tarkoitus seurata vaiheittain aina aikuisikään saakka.

Tutkimuksessa kerätään tietoa useista eri lähteistä (katso tarkemmin tutkimuksen tietosuojaseloste sekä aineistokuvaukset alla). Tämän lisäksi Hyvän kasvun avaimet -seurantaryhmään osallistuvia perheitä verrataan koko Varsinais-Suomen alueella tutkimuksen rekrytoinnin aikana syntyneisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä neuvolaseurannan tietojen sekä monien rekisteriaineistojen kautta. Tutkimukseen sisältyy lisäksi useita osa-tutkimuksia, joilla on omat tarkat kysymyksenasettelunsa (ks. tutkimusteemat).

Yleiskuvaus aineiston keruusta (pdf, englanniksi)

Kuvaus kyselylomakkeiden teemoista ja ajankohdista (pdf, englanniksi)

Kuvaus kliinisistä tutkimuskäynneistä (pdf, englanniksi)

 

Tutkimuksen ydinryhmän tehtävänä on edistää monialaista tutkimusta, huolehtia aineistojen käytöstä ja seurata uusia aineiston keruusuunnitelmia.

Ydinryhmän kokoonpano:

Dosentti, FT Hanna Lagström, Kansanterveystiede, TY

Professori Niina Junttila, Opettajankoulutuslaitos ja Sote-Akatemia, TY ja Opetusneuvos, Opetushallitus

VTT, kollegiumtutkija Miika Vuori, Opettajankoulutuslaitos, TY

LT, professori Ville Peltola, Infektiotautioppi, TY sekä Lasten ja nuorten klinikka, TYKS

LT, apulaisprofessori Samuli Rautava, Lastentautioppi, TY ja Lastenklinikka HY/HUS