Tutkimusperheille

Tutkimuksen perustan muodostavat kaikki Varsinais-Suomen hyvinvointialueella vuosina 2008-2010 syntyneet lapset (n=14946). Tätä ryhmää seurataan tunnisteettomasti rekisteriaineistoista.

HKA-tutkimuksen seurantaryhmään lähti rekrytointiaikana mukaan 1797 äitiä ja heidän puolisoitaan 1658. Lapsia perheisiin on syntynyt 1805. Tätä ryhmää on seurattu ja seurataan edelleen kyselyin, tutkimuskäynnein ja biologisin näyttein.