Tutkimuksen tiedonkeruu

Käynnissä olevat tutkimukset

Tutkimukseen osallistuvat nuoret täyttävät pian 15-vuotta. Heille on tulossa kutsu 15vuotiskäynnille tutkimukseen vuosina 2023-2025. Tällä kertaa tutkimukseen sisältyy muun muassa terveystarkastus, erilaisia kielellisiä testejä ja kyselyitä sekä nuorelle että vanhemmille. Verinäytteitä ei tällä kertaa oteta.

Tutkimushoitajat tavoittaa joko sähköpostilla osoitteesta hka-tutkimus@utu.fi tai puhelimella/tekstiviestillä 040 480 8575 tai 050 305 1913

HKA15 tiedote nuorelle

HKA15 tiedote vanhemmille

Tutkimuksessa kerätään tietoa useista eri lähteistä, mm. kyselyin ja tutkimuskäynnein. Lisäksi Hyvän kasvun avaimet -seurantaryhmään osallistuvia perheitä verrataan koko Varsinais-Suomen alueella tutkimuksen rekrytoinnin aikana syntyneisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä neuvolaseurannan tietojen sekä monien rekisteriaineistojen kautta. Tutkimukseen sisältyy lisäksi osa-tutkimuksia omien tiedonkeruineen.

Yleiskuvaus aineiston keruusta

Kuvaus kyselylomakkeiden teemoista ja ajankohdista

Kuvaus kliinisistä tutkimuskäynneistä