Digitalisaatio, Tietojärjestelmät, Vihreät ICT-hankinnat ja Tekoäly (SOTE-palveluissa) 25 op

Maksuton jatkuvan oppimisen koulutusohjelma

Digitalisaation, tekoälyn, tietojärjestelmien ja vihreät ICT-hankinnat -koulutusohjelma mahdollistaa:

 • Opiskele joustavasti työn ohessa
 • Monimuoto-opintoja, verkko-opintoja, itsenäistä työskentelyä
 • Syvennä osaamistasi erilaisten IT-näkökulmien kautta
 • Näkemyksiä ja suuntautumista SOTE-sektorille

Digitalisaation, tekoälyn, tietojärjestelmien ja vihreät ICT-hankinnat opintojen aikana opiskelija:

 • Tutustuu digitaalisen teknologian ja tietojärjestelmien kehittymiseen sekä ymmärtää sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille.
 • Osaa arvioida kriittisesti digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.
 • Osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä digitaalisia järjestelmiä ja teknologioita tietosuojan ja tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmista.
 • Ymmärtää tekoälyyn pohjautuvien sovellusten mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.
 • Tutustuu tietoturvan ja yksityisyyden näkökulmiin.
 • Ymmärtää ohjelmistojen kehittämiseen ja hankintaan liittyviä näkökulmia ja mitä mahdollisuuksia ja haasteita ne luovat sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.
 • Ymmärtää ICT-hankintoihin liittyviä kestävän kehityksen haasteita ja mahdollisuuksia.

TUTUSTU KURSSITARJONTAAN

Saimme uuden rahoituksen vuoteen 2024 asti – kevään 2022 ilmoittautumiset avataan pian!

Parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Voit myös suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

Kurssitarjonta

YLEISINFO

 • Maksuton jatkuvan oppimisen koulutus on tarkoitettu kaikille ammattilaisille, jotka toimivat esim. julkisen puolen hankkeissa ja SOTE-sektorilla – kursseilla tuodaan esimerkkejä ja työelämärelevanssia mm. sosiaali- ja terveysalan kautta ja julkisen puolen hankinnoista.
 • Täydennyskoulutusta on ollut tarjolla vuodesta 2019 lähtien ja opintoja on mahdollista suorittaa maksuttomasti vuoden 2024 asti – kyllä, saimme hankkeelle uuden rahoituksen ja tulossa uusia kurssejakin!
 • Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen ja ne voi aloittaa missä vaiheessa tahansa (seuraa kurssiaikataulua, josta näkee kurssien alkamisaikoja).
 • Koulutukseen osallistuva henkilö ei voi olla opiskelijana korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. (Huom! Vaikka opiskelisitkin jo muualla, laita viestiä ja katsotaan yhdessä tilannetta  – todennäköisesti voit kuitenkin aloittaa opinnot! Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)).
 • Opintoja voi suorittaa joustavasti työn ohella.
 • Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisuuden palvelukeskus Jotpa (OKM) ja koulutuksesta vastaa Turun yliopiston Tietotekniikan laitos.

Kiinnostuitko opinnoista? Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kursseille – Saimme uuden rahoituksen hankkeelle vuoteen 2024 asti!