ICT-SOTE: Digitalisaatio, Tekoäly ja Tietojärjestelmät SOTE-palveluissa 25 op

Maksuton jatkuvan oppimisen koulutusohjelma Sote-ammattilaisille

Digitalisaation, tekoälyn ja tietojärjestelmien koulutusohjelma mahdollistaa:

 • Opiskele joustavasti työn ohessa
 • Monimuoto-opintoja, verkko-opintoja, itsenäistä työskentelyä
 • Syvennä osaamistasi erilaisten IT-näkökulmien kautta

Digitalisaation, tekoälyn ja tietojärjestelmien opintojen aikana opiskelija:

 • Tutustuu digitaalisen teknologian ja tietojärjestelmien kehittymiseen sekä ymmärtää sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille.
 • Osaa arvioida kriittisesti digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.
 • Osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä digitaalisia järjestelmiä ja teknologioita tietosuojan ja tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmista.
 • Ymmärtää tekoälyyn pohjautuvien sovellusten mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.
 • Tutustuu tietoturvan ja yksityisyyden näkökulmiin.
 • Ymmärtää ohjelmistojen kehittämiseen ja hankintaan liittyviä näkökulmia ja mitä mahdollisuuksia ja haasteita ne luovat sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

TUTUSTU KURSSITARJONTAAN

Parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Voit myös suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

Kurssitarjonta

YLEISINFO

 • Maksuton jatkuvan oppimisen koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
 • Täydennyskoulutusta on ollut tarjolla vuodesta 2019 lähtien ja opintoja on mahdollista suorittaa maksuttomasti vuoden 2021 loppuun asti.
 • Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen ja ne voi aloittaa missä vaiheessa tahansa.
 • Koulutukseen osallistuva henkilö ei voi olla opiskelijana korkeakoulussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. (Laita viestiä ja katsotaan yhdessä tilannetta, jos tämä asia mietityttää! Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi))
 • Opintoja voi suorittaa joustavasti työn ohella.
 • Koulutuksen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja koulutuksesta vastaa Turun yliopiston Tietotekniikan laitos.

Kiinnostuitko opinnoista? Tutustu kurssitarjontaan ja ilmoittaudu kursseille!