Kurssitarjonta 2022-2024

Kurssitarjonta (25 op)

Digitalisaatio, Tekoäly, Tietojärjestelmät ja Vihreät ICT-hankinnat koulutuskokonaisuus 25 op

 

Laajimman oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Johdantokurssit rakentavat pohjan ja syventymiskokonaisuudet (15 op) tarjoavat laajempaa ja syvällisempää näkökulmaa aiheisiin. Voit myös suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

 • Johdantokurssit tarjoavat pohjatiedot ja valmiudet syventää aihepiiriä.
 • Perehtyminen ja syventyminen (20 op) koostuu kahdesta näkökulmasta: 1) Digitalisaation muutoksen tekijänä näkökulmissa syvennytään digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittämisen ja muuttamisen kautta tuleviin näkökulmiin ja 2) Digitalisaation vaikutukset osana työtä näkökulmissa syvennytään järjestelmien, tietoturvan ja muutoksen johtamiseen toimijan näkökulmasta.

Kursseja voi suorittaa vapaasti mielenkiinnon mukaan. Parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Voit hyvin suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

Turun yliopiston opintojärjestelmä vaatii, että kaikki kurssit on määritelty UTU:n opintorekisterijärjestelmään joko perus, aine tai syventävät -tasoisiksi kursseiksi. Riippumatta tasosta kaikki kurssit ovat helposti suoritettavissa ja täten tasomääritystä ei kannata pohtia tai ”pelästyä”. Syynä näille tasomäärityksille on se, että osa kursseista on tarjolla myös yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja heille tämä taso merkitsee enemmän mm. sivuaineopintojen osalta, ja lisäksi tutkinto-opiskelijoiden kurssisuoritusvaatimukset voivat erota jatkuvan oppimisen kurssien suorituksien vaatimuksisista.

Kurssit alkavat 11.9.2023.

Kaikkien kurssien ilmoittautuminen (Avoin yliopisto): https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/teknillinen-tiedekunta/ICT-digitalisaatio-hankinnat

Kurssi (ja linkki ilmoittautumiseen)
Kevät 2023Syksy 2023 Toteutusmuoto Lisätietoja
Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op)

 

11.9VerkkokurssiKevään ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisen kautta:

Ilmoittaudu

Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (1-5 op)

 

11.9.Verkkokurssi Kevään ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisen kautta:

Ilmoittaudu

Tietojärjestelmän hankinta (2-5 op)

 

Kurssilla tulee esille myös asioita, joita HS käsittelee 1.2.2022 artikkelissaan: https://www.hs.fi/visio/art-2000008571439.html

 

11.9.VerkkokurssiKevään ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisen kautta:

Ilmoittaudu

Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset (5 op)11.9.VerkkokurssiKevään ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisen kautta:

Ilmoittaudu

 

 

Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit (1-5 op)

11.9.VerkkokurssiKevään ilmoittautuminen Avoimen yliopiston ilmoittautumisen kautta:

Ilmoittaudu

 

Jos ilmoittautumisen osalta tulee kysymyksiä, viestiä voi laittaa: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)

Johdantokurssit (1-15 op)

Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op) Alkaa 11.9.2023

Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op) on kokoelma näkökulmia ja aiheita, jotka rakentavat pohjaa digitalisaation ja IT-näkökulmien syventämiselle. Kurssi koostuu Data ja vuorovaikutus (3 op), Ohjelmistotuotannon peruskurssi (3 op) ja Tekoäly ja yhteiskunta (1 op) -kurssien soveltuvista osista.

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

 • ymmärtää ihmisen ja datasta saatavan tiedon välisen vuorovaikutuksen perusteet
 • arvostaa datan merkitystä inhimillisen päätöksenteon perusteena
 • muodostaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelyn historiasta
 • motivoitua oppimaan data-analytiikan ja vuorovaikutusmuotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja
 • ymmärtää ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
 • ymmärtää asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
 • tietää ketterien työmenetelmien periaatteet
 • ymmärtää ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
 • omaa käsityksen siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia

Kurssikuvaus: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTE20051/24100?period=2020-2022

Taso: Perusopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 11.9.2023

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu (Avoin yliopisto -ilmoittautuminen)

Lisätietoja/kysymyksiä: amtmaj@utu.fi

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina. Kurssilla on suositusaikataulu, mutta sen voi suorittaa oman aikataulun mukaan kurssin aukioloaikana.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Mika Murtojärvi (mianmu@utu.fi)

Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (1-5 op) Alkaa 11.9.2023

 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (1-5 op) -kurssi koostuu osioista: Henkilökohtainen tietoturva (1 op), Tietoturva ja yksityisyys (2 op) ja Pilvipalvelut ja hallinnollinen tietoturva- ja tietosuoja (2 op).

Kurssilla käsitellään tietoturvaa ja yksityisyyttä niin henkilökohtaisen kuin organisatorisien näkökulmien kautta. Lisäksi käsitellään mm. tietoturvan perusteet, yksityisyys ja tietosuoja, GDPR/tietosuoja sote-puolella, tietoturvan toiminnanjohtaminen ja riskienhallinta, operatiivista tietoturvaa, pilvipalveluihin liittyviä tietoturva ja tietosuojanäkökulmia, jne.

Asiantuntijavierailijoina mm. TYKS:in tietoturva- ja yksityisyysasioista vastaavat päälliköt.

Taso: Perusopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 11.9.2023

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu (Avoin yliopisto -ilmoittautuminen)

Lisätietoja/kysymyksiä: amtmaj@utu.fi

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), ja Kalle Hjerppe (kalle.hjerppe@utu.fi)

Aihepiiriä syventävät kurssit (20op)

Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset (5 op). Kurssi alkaa 11.9.2023

DTE28114 Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset (5 op)

Kurssilla käsitellään mielenkiintoisia ja ajankohtaisia näkökulmia digitalisaatioon ja miten digitalisaatio muuttaa työkenttää sekä työskentelytapoja.

Kurssin osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy digitalisaation ilmiönä ja ymmärtää sen mahdollistaman toiminnan muutoksen eri teemoissa sekä yhteiskunnassa yleisesti että terveydenhuollossa erityisesti. Hän oppii syventymään eri digitalisaation aihepiireihin ja reflektoimaan niiden soveltamista työelämässä. Kurssin käytyään opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja on valmis perehtymään alan tutkimukseen sekä ryhtymään kehityshankkeisiin.

Kurssi koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

Digitalisaation historia, digitalisaatio työelämässä, palveluohjaus, jatkuva terveydenhuolto, personalisoiva data terveydenhuollossa, sekä ohjelmistorobotiikka. Kurssi käsittelee toimintaa, ilmiöitä, sekä tekniikkaa.

Suoritustavat: Luentojen katsominen sekä kirjoitustehtävät, jotka pohtivat osakokonaisuuden aihetta.

Toteutustavat: Itseopiskelukurssi, jolla on luentonauhoitukset, teksti ja videoimateriaalit, kirjoitustehtävät toteutusmuotoina.

Taso: Aineopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 11.9.2023

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu (Avoin yliopisto -ilmoittautuminen)

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Hjerppe (kphjer@utu.fi)

Tietojärjestelmän hankinta (2-5 op) Kurssi alkaa 11.9.2023

Tietojärjestelmän hankinta (2-5 op) koostuu osioista: Julkiset hankinnat 2 op ja Tietojärjestelmän kilpailuttaminen ja käytännöt (3 op).

Tällä kurssilla käytetään uutta kurssitoteutus ja -lähestymistapa, jossa tietojärjestelmän hankintaa ja toimitusta käsitellään hankintojen parissa toimivien ammattilaisten näkökulmien, asiantuntijakeskustelujen ja puheenvuorojen kautta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa käytännönläheisen ja käytännön kokemuksiin pohjautuvien asioiden ja näkökulmien käsittelyn.

Mukana kurssin asiantuntijoina hankinnan eri näkökulmista, onnistumisista ja haasteista  kertomassa (aakkosjärjestyksessä):

 • Asko Ahtiainen – CGI, liiketoiminnan kehitysjohtaja
 • Leo Heinonen – TietoEvry, Sales Director
 • Mika Karjalainen – Gofore, yrityksen perustaja, last resort consultant
 • Arto Kiiskinen – Contribyte, senior consultant, tuotekehityksen konsultointi, Product owner -koulutus
 • Aapo Koski – Accenture, Senior principal, väitellyt Tehtäväkriittisten, julkisiin hankintoihin perustuvien järjestelmien toimittamisesta (2019)
 • Tapio Lahtinen – PCTServices, varatuomari
 • Sanni Laine-Luoto – Citrus, Johtaja, SaaS-palvelut/Noventia, Managing Director and Partner
 • Timo Leppä – Contribyte, Tuotekehityksen konsultointi ja työkalut, SAFe konsultti
 • Joni Pinomäki – Citrus, Head of Drupal Solutions
 • Patrick Storberg – ATR Soft, Specialist in Business Intelligence and Project Manager
 • Jaakko Uotila – Turun yliopisto, hankintajuristi

Lisäksi TIVIA:n webinaari Tietojärjestelmän hankinta: Pekka Forselius (4Sum Partners, FiSMA ry)

Kurssilla käsiteltäviä asioita ja näkökulmia:

 • Hankinnan yleiskuva
 • Hankinnan ja kilpailutuksen käynnistäminen
 • Vaatimusmäärittely
 • Tietojärjestelmät osana organisaation toimintastrategiaa
 • Tarjouspyyntöjen laadinta, aikataulutus ja julkaisu
 • Tarjousten jättö, käsittely ja hankintasopimuksen tekeminen
 • Järjestelmäkehitys ja toiminnallinen muutos
 • Tietojärjestelmän hankintaprosessin lopetus
 • Keskeisiä onnistumistekijöitä (Critical Success Factors)
 • Keskeisiä epäonnistumistekijöitä (Critical Failure Factors)

Taso: syventävät opinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 11.9.2023

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu (Avoin yliopisto -ilmoittautuminen)

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Johannes Holvitie (jjholv@utu.fi)

Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit (1-5 op) Kurssi alkaa 11.9.2023

Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit (1-5) koostuu osioista: Strategia, prosessit ja arkkitehtuuri (2 op), SOTE, toiminnanohjaus ja järjestelmät (2 op), Tekoäly ja data-analytiikka (1 op).

Kurssilla käsitellään näkökulmina mm. toiminnanohjausjärjestelmät, prosessit osana toimintaa, prosessien kehittäminen; strategia, kokonaisarkkitetuuri ja prosessit; järjestelmät potilastyössä; tiedolla johtaminen, data-analytiikka ja tekoälyn menetelmät.

Aiheita ja näkökulmia tulee vielä lisää ja kuvaukset tarkentuvat kurssin toteutuksen edistyessä!

Taso: aineopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 11.9.2023

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu (Avoin yliopisto -ilmoittautuminen)

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Hjerppe (kalle.hjerppe@utu.fi)