ICT-Sote kurssitarjonta 2021

ICT-Sote kurssit (25 op)

Digitalisaatio, Tekoäly ja Tietojärjestelmät SOTE-palveluissa 25 op

Laajimman oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Johdantokurssit rakentavat pohjan ja syventymiskokonaisuudet (15 op) tarjoavat laajempaa ja syvällisempää näkökulmaa aiheisiin. Voit myös suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

 • Johdantokurssit tarjoavat pohjatiedot ja valmiudet syventää aihepiiriä kahteen syventävään kokonaisuuteen.
 • Syventävä 1 (15 op) Digitalisaation muutoksen tekijänä -kokonaisuudessa syvennytään digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittämisen ja muuttamisen kautta tuleviin näkökulmiin.
 • Syventävä 2 (15 op) Digitalisaation vaikutukset osana työtä -kokonaisuudessa syvennytään järjestelmien, tietoturvan ja muutoksen johtamiseen toimijan näkökulmasta.

Syventäviä kursseja voi suorittaa vapaasti kummastakin kokonaisuudesta mielenkiinnon mukaan. Parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Voit hyvin suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

Tiedoksi! Valitettavasti olemme huomanneet, että ilmoittautumisessa käytettävä Webropol-työkalu ei odotusten mukaisesti lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin, tai se toimii vain satunnaisesti. Saadessasi Webropolissa kiitos-sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle.

Lähetämme lisäksi kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä ja lähempänä kurssin alkamisajankohtaa viestiä, jossa kerromme tarkemmin kurssikäytänteistä ja Moodle-alueesta.

Jos ilmoittautumisen osalta tulee kysymyksiä, viestiä voi laittaa: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)

Johdantokurssit (7-10 op)

Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op) Kurssi alkaa 13.9. Ilmoittautuminen avoinna.

Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op) on kokoelma näkökulmia ja aiheita, jotka rakentavat pohjaa digitalisaation ja IT-näkökulmien syventämiselle. Kurssi koostuu Data ja vuorovaikutus (3 op), Ohjelmistotuotannon peruskurssi (3 op) ja Tekoäly ja yhteiskunta (1 op) -kurssien soveltuvista osista.

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

 • ymmärtää ihmisen ja datasta saatavan tiedon välisen vuorovaikutuksen perusteet
 • arvostaa datan merkitystä inhimillisen päätöksenteon perusteena
 • muodostaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelyn historiasta
 • motivoitua oppimaan data-analytiikan ja vuorovaikutusmuotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja
 • ymmärtää ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
 • ymmärtää asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
 • tietää ketterien työmenetelmien periaatteet
 • ymmärtää ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
 • omaa käsityksen siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia

Kurssikuvaus: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTE20051/24100?period=2020-2022

Kurssin aloitus: Kurssi alkaa 13.9.2021.

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/2D951E09726D6426

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina. Kurssilla on suositusaikataulu, mutta sen voi suorittaa oman aikataulun mukaan kurssin aukioloaikana.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Mika Murtojärvi (mianmu@utu.fi)

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Aihepiiriä syventävät kurssit 1 (15 op)

Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset (5 op). Kurssi alkaa 20.9. Syksyn ilmoittautuminen avoinna

DTE28114 Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset

Kurssi alkaa 20.9.2021.

Kurssilla käsitellään mielenkiintoisia ja ajankohtaisia näkökulmia digitalisaatioon ja miten digitalisaatio muuttaa työkenttää sekä työskentelytapoja.

Kurssin osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy digitalisaation ilmiönä ja ymmärtää sen mahdollistaman toiminnan muutoksen eri teemoissa sekä yhteiskunnassa yleisesti että terveydenhuollossa erityisesti. Hän oppii syventymään eri digitalisaation aihepiireihin ja reflektoimaan niiden soveltamista työelämässä. Kurssin käytyään opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja on valmis perehtymään alan tutkimukseen sekä ryhtymään kehityshankkeisiin.

Kurssi koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

Digitalisaation historia, digitalisaatio työelämässä, palveluohjaus, jatkuva terveydenhuolto, personalisoiva data terveydenhuollossa, sekä ohjelmistorobotiikka. Kurssi käsittelee toimintaa, ilmiöitä, sekä tekniikkaa.

Suoritustavat: Luentojen katsominen sekä kirjoitustehtävät, jotka pohtivat osakokonaisuuden aihetta.

Toteutustavat: Itseopiskelukurssi, jolla on luentonauhoitukset, teksti ja videoimateriaalit, kirjoitustehtävät toteutusmuotoina.

Aikataulu: Kurssi alkaa 20.9.2021. Kurssi on suoritettavissa omaan tahtiin kurssin aukioloaikana.

SYKSYN ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/B5046C3F6EDD2B20

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Hjerppe (kphjer@utu.fi)

Tietojärjestelmän hankinta (5 op) Kurssi alkaa 20.9. Syksyn ilmoittautuminen avoinna

Tietojärjestelmän hankinta (5 op)

Kurssi alkaa 20.9.2021.

Tällä kurssilla käytetään uutta kurssitoteutus ja -lähestymistapa, jossa tietojärjestelmän hankintaa ja toimitusta käsitellään hankintojen parissa toimivien ammattilaisten näkökulmien, asiantuntijakeskustelujen ja puheenvuorojen kautta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa käytännönläheisen ja käytännön kokemuksiin pohjautuvien asioiden ja näkökulmien käsittelyn.

Mukana kurssin asiantuntijoina hankinnan eri näkökulmista, onnistumisista ja haasteista  kertomassa (aakkosjärjestyksessä):

Muutokset vierailijaluennoitsijoihin vielä mahdollisia!

 • Asko Ahtiainen – CGI, liiketoiminnan kehitysjohtaja
 • Leo Heinonen – TietoEvry, Sales Director
 • Mika Karjalainen – Gofore, yrityksen perustaja, last resort consultant
 • Arto Kiiskinen – Contribyte, senior consultant, tuotekehityksen konsultointi, Product owner -koulutus
 • Aapo Koski – Accenture, Senior principal, väitellyt Tehtäväkriittisten, julkisiin hankintoihin perustuvien järjestelmien toimittamisesta (2019)
 • Tapio Lahtinen – PCTServices, varatuomari
 • Sanni Laine-Luoto – Citrus, Johtaja, SaaS-palvelut/Noventia, Managing Director and Partner
 • Timo Leppä – Contribyte, Tuotekehityksen konsultointi ja työkalut, SAFe konsultti
 • Joni Pinomäki – Citrus, Head of Drupal Solutions
 • Patrick Storberg – ATR Soft, Specialist in Business Intelligence and Project Manager
 • Jaakko Uotila – Turun yliopisto, hankintajuristi

Lisäksi TIVIA:n webinaari Tietojärjestelmän hankinta: Pekka Forselius (4Sum Partners, FiSMA ry)

Kurssilla käsiteltäviä asioita ja näkökulmia:

 • Hankinnan yleiskuva
 • Hankinnan ja kilpailutuksen käynnistäminen
 • Vaatimusmäärittely
 • Tietojärjestelmät osana organisaation toimintastrategiaa
 • Tarjouspyyntöjen laadinta, aikataulutus ja julkaisu
 • Tarjousten jättö, käsittely ja hankintasopimuksen tekeminen
 • Järjestelmäkehitys ja toiminnallinen muutos
 • Tietojärjestelmän hankintaprosessin lopetus
 • Keskeisiä onnistumistekijöitä (Critical Success Factors)
 • Keskeisiä epäonnistumistekijöitä (Critical Failure Factors)

Aikataulu: Kurssi alkaa 20.9.2021. Kurssi on suoritettavissa omaan tahtiin kurssin aukioloaikana.

SYKSYN ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/FB0D9EAC16E283A6

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Rindell (kalle.rindell@utu.fi)

Ohjelmistotuotannon peruskurssi (2-5 op) Kurssi alkaa 1. periodissa syyskuussa, ilmoittautuminen avoinna

Ohjelmistotuotannon peruskurssi (2-5 op)

Voit täydentää Johdatus-kurssin ohjelmistotuotannon moduulin 5 op laajuiseksi tai suorittaa suoraan koko 5 op kurssin.

Huom! Kurssi toteutetaan osana normaalin kurssin toteutusta ja sen toteutuksessa käytettävää toteutustapaa. Käytössä pääasiassa verkkokurssityyppinen toteutus ja lisäksi mm. vierailuluentoja.

Osaamistavoitteet

Ohjelmistotuotanto (software engineering) käsittää monimutkaisten ohjelmistojärjestelmien suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon liiketoimintaorganisaatiossa.

Kurssin suorittaneet opiskelijat tuntevat:

 • ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
 • ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
 • asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
 • ketterien työmenetelmien periaatteet ja osaavat soveltaa yhtä menetelmää
 • jatkuvan kehittämisen(DevOps) toimintamallin ja sen menetelmien jatkuva integraatio(CI)/jatkuva toimitus(CD) periaatteet
Sisältö

Kurssi perehdyttää ohjelmistotuotannon yleisperiaatteisiin sekä sen tärkeimpiin osa-alueisiin. Kurssin keskeistä sisältöä ovat ketterän ohjelmistokehityksen perustyömenetelmät ja ohjelmistotuotannon elinkaarimalli eri työvaiheineen (vaatimusanalyysi, suunnittelu, toteutus, ylläpito), sekä näitä tukevat toiminnot. Kurssilla tutustutaan myös UML-kuvauskielen hyödyntämiseen ohjelmiston suunnittelussa.

 1. Ohjelmistotuotannon yleisperiaatteet ja osa-alueet
 2. Ketterän ohjelmistokehitykset perusteet
 3. Projektityöskentelyn perusteet

Kurssikuvaus: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0094/22001?period=2020-2022

Aikataulu: Syyskuu 2021, 1-periodi

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/C51242434C6DC8FB

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Tuomas Mäkilä (tusuma@utu.fi)

Tietojärjestelmien kehittäminen (3-5 op) Ilmoittautuminen avoinna. Kurssi alkaa 1. periodilla 30.8. alkavalla viikolla.

Tietojärjestelmien kehittäminen

Huom! Kurssi toteutetaan osana normaalin kurssin toteutusta ja siinä käytettävää toteutustapaa. Kurssi toteutetaan etäluentoina.

Opiskelija perehtyy tietojärjestelmän kehittämisen haasteisiin ja menetelmiin omaksuakseen keskeiset menetelmät tietojärjestelmän kehittämisprojektin toteuttamiseksi. Haasteina ovat mm. tapauskohtaisuus ja ”human activity systeemin” kokonaisvaltainen kehittäminen. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin menetelmiin: SSM, SSADM, IE, RAD, DSDM ja SCRUM. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisten menetelmien ominaispiirteet ja osaa soveltaa kestäviä ja hallittavia menettelyjä tapauskohtaisesti osana organisaation kehitystoimia ja muutosprosessia.

Opiskelija perehtyy tietojärjestelmän kehittämiseen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Metodologioiden, menetelmien ja tekniikoiden kautta tutustutaan tärkeimpiin tehtäviin ja erityyppisiin järjestelmämääritelmiin ja kehittämismenetelmiin. Lisäksi tarkastellaan miten itse ISD-tutkimusta ja erilaisia viitekehyksiä voi hyödyntää kehittämistyössä ja sen kehittämisessä sekä projektien epävarmuuden käsittelyssä osana organisaation muuta johtamis- ja kehitystoimintaa.

Aikataulu: Syksy 2021, 1. periodi (30.8.2021 alkava viikko)

Ilmoittautuminen 25.8.2021 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/B5F26FAFF12599F6

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)

Kurssin kuvaus: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ092201/2362?period=2020-2022

Aihepiiriä syventävät kurssit 2 (15 op)

Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (5 op) 4.10.2021. Ilmoittautuminen avoinna

Kurssi alkaa 4.10.2021.

Kurssilla käsitellään tietoturvaa ja yksityisyyttä niin henkilökohtaisen kuin organisatorisien näkökulmien kautta. Lisäksi käsitellään mm. tietoturvan perusteet, yksityisyys ja tietosuoja, GDPR/tietosuoja sote-puolella, tietoturvan toiminnanjohtaminen ja riskienhallinta, operatiivista tietoturvaa, jne.

Asiantuntijavierailijoina mm. TYKS:in tietoturva- ja yksityisyysasioista vastaavat päälliköt.

Kurssin ajankohta: 4.10.2021

Ilmoittautuminen 29.9. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/D0B496FF771EC64E

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Rindell (kalle.rindell@utu.fi), Kalle Hjerppe (kalle.hjerppe@utu.fi)

Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit (5 op) Kurssi alkaa 27.9. Ilmoittautuminen avoinna

Kurssi alkaa 27.9.2021.

Kurssilla käsitellään näkökulmina mm. toiminnanohjausjärjestelmät, prosessit osana toimintaa, prosessien kehittäminen; strategia, kokonaisarkkitetuuri ja prosessit; järjestelmät potilastyössä; tiedolla johtaminen, data-analytiikka ja tekoälyn menetelmät.

Aiheita ja näkökulmia tulee vielä lisää ja kuvaukset tarkentuvat kurssin toteutuksen edistyessä!

Kurssin ajankohta: 27.9.2021

Ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/S/8F31E8261F3B6309

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Hjerppe (kalle.hjerppe@utu.fi)

Muutoksen johtaminen (5 op), ilmoittautuminen auki 1.9. asti, kurssin aikataulu: 6.9.-22.11.2021. Kurssi järjestetään vain kerran syksyllä 2021 - kannattaa ilmoittautua kurssille!

Muutoksen johtaminen (5 op)

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta sekä henkilöstön että johdon näkökulmista. Opiskelija tuntee onnistuneeseen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssilla käsitellään muutosvastarintaa ja sen vaikutusta muutoksen läpiviemiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään muutoksen läpiviemistä erilaisin johtamisen keinoin. Lisäksi kukin opiskelija tutustuu myös omaan muutoskykyynsä.

Kurssin verkkoluennot ovat etukäteen tehtyjä tallenteita ja ne ovat katsottavissa syksyn kurssin ajan oman aikataulun mukaisesti.

Aikataulu: 6.9.-22.11.2021, toteutetaan verkkokurssina.

Ilmoittautuminen 1.9. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/23541208AC57451D

Kurssin kuvaus (sisällön osalta): https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYJO2025/2170?period=2020-2022

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Harri Virolainen (harri.virolainen@utu.fi)