Kurssitarjonta 2022-2024

Kurssitarjonta (25 op)

Digitalisaatio, Tekoäly, Tietojärjestelmät ja Vihreät ICT-hankinnat koulutuskokonaisuus 25 op

 

Laajimman oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Johdantokurssit rakentavat pohjan ja syventymiskokonaisuudet (15 op) tarjoavat laajempaa ja syvällisempää näkökulmaa aiheisiin. Voit myös suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

 • Johdantokurssit tarjoavat pohjatiedot ja valmiudet syventää aihepiiriä.
 • Perehtyminen ja syventyminen (20 op) koostuu kahdesta näkökulmasta: 1) Digitalisaation muutoksen tekijänä näkökulmissa syvennytään digitalisaation ja tietojärjestelmien kehittämisen ja muuttamisen kautta tuleviin näkökulmiin ja 2) Digitalisaation vaikutukset osana työtä näkökulmissa syvennytään järjestelmien, tietoturvan ja muutoksen johtamiseen toimijan näkökulmasta.

Kursseja voi suorittaa vapaasti mielenkiinnon mukaan. Parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi, suosittelemme suorittamaan koko 25 opintopisteen kokonaisuuden. Voit hyvin suorittaa yhden tai useamman kurssin oman kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

Turun yliopiston opintojärjestelmä vaatii, että kaikki kurssit on määritelty UTU:n opintorekisterijärjestelmään joko perus, aine tai syventävät -tasoisiksi kursseiksi. Riippumatta tasosta kaikki ICT-Sote -kurssit ovat helposti suoritettavissa ja täten tasomääritystä ei kannata pohtia tai ”pelästyä”. Syynä näille tasomäärityksille on se, että osa kursseista on tarjolla myös yliopiston tutkinto-opiskelijoille ja heille tämä taso merkitsee enemmän mm. sivuaineopintojen osalta, ja lisäksi tutkinto-opiskelijoiden kurssisuoritusvaatimukset voivat erota ICT-Sote suorituksien vaatimuksisista.

Vuoden 2023 aikana toteutettavat kurssit (päivittyvät pian): Kevään 2023 kurssit alkavat 6.3.2023.

Ilmoittautumislinkit kursseille avataan kohta!

Kurssi (ja linkki ilmoittautumiseen)
Kevät 2023Syksy 2023 Toteutusmuoto Lisätietoja
Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op)

 

6.3.VerkkokurssiSyksyn ilmoittautuminen avoinna!
Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (1-5 op)

 

6.3.VerkkokurssiSyksyn ilmoittautuminen avoinna!
Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (3 op)

 

Ei toteutusta
Ei toteutustaLuento/verkkokurssiIlmoittautuminen päättynyt!

Viimeinen toteutus kurssista.

Tietojärjestelmän hankinta (2-5 op)

 

Kurssilla tulee esille myös asioita, joita HS käsittelee 1.2.2022 artikkelissaan: https://www.hs.fi/visio/art-2000008571439.html

6.3.VerkkokurssiSyksyn ilmoittautuminen avoinna!
Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset (5 op)

 

6.3.VerkkokurssiSyksyn ilmoittautuminen avoinna!
Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit (1-5 op)

 

6.3.VerkkokurssiSyksyn ilmoittautuminen avoinna!

 

Tiedoksi! Valitettavasti olemme huomanneet, että ilmoittautumisessa käytettävä Webropol-työkalu ei odotusten mukaisesti lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin, tai se toimii vain satunnaisesti. Saadessasi Webropolissa kiitos-sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle.

Lähetämme lisäksi kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä ja lähempänä kurssin alkamisajankohtaa viestiä, jossa kerromme tarkemmin kurssikäytänteistä ja Moodle-alueesta.

Jos ilmoittautumisen osalta tulee kysymyksiä, viestiä voi laittaa: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)

Johdantokurssit (1-15 op)

Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op) Alkaa 5.9.2022

Johdatus digitalisaatioon, tietojärjestelmiin ja tekoälyyn (1-7 op) on kokoelma näkökulmia ja aiheita, jotka rakentavat pohjaa digitalisaation ja IT-näkökulmien syventämiselle. Kurssi koostuu Data ja vuorovaikutus (3 op), Ohjelmistotuotannon peruskurssi (3 op) ja Tekoäly ja yhteiskunta (1 op) -kurssien soveltuvista osista.

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

 • ymmärtää ihmisen ja datasta saatavan tiedon välisen vuorovaikutuksen perusteet
 • arvostaa datan merkitystä inhimillisen päätöksenteon perusteena
 • muodostaa kokonaiskuvan tietojenkäsittelyn historiasta
 • motivoitua oppimaan data-analytiikan ja vuorovaikutusmuotoilun menetelmiä ja lähestymistapoja
 • ymmärtää ohjelmistokehitysprosessin kokonaisuuden ja projektityöskentelyn periaatteet
 • ymmärtää asiakkaan roolin ohjelmiston suunnittelu- ja toteutusprosessissa
 • tietää ketterien työmenetelmien periaatteet
 • ymmärtää ohjelmistotuotannon erityispiirteet ja haasteet insinöörialana
 • omaa käsityksen siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia

Kurssikuvaus: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTE20051/24100?period=2020-2022

Taso: Perusopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 5.9.2022

Ilmoittautuminen (Syksy): https://link.webropolsurveys.com/S/79A991E916A8B7B9

Lisätietoja/kysymyksiä: amtmaj@utu.fi

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina. Kurssilla on suositusaikataulu, mutta sen voi suorittaa oman aikataulun mukaan kurssin aukioloaikana.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Mika Murtojärvi (mianmu@utu.fi)

Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (1-5 op) Alkaa 5.9.2022

 • Johdatus tietoturvaan ja yksityisyyteen (1-5 op) -kurssi koostuu osioista: Henkilökohtainen tietoturva (1 op), Tietoturva ja yksityisyys (2 op) ja Pilvipalvelut ja hallinnollinen tietoturva- ja tietosuoja (2 op).

Kurssilla käsitellään tietoturvaa ja yksityisyyttä niin henkilökohtaisen kuin organisatorisien näkökulmien kautta. Lisäksi käsitellään mm. tietoturvan perusteet, yksityisyys ja tietosuoja, GDPR/tietosuoja sote-puolella, tietoturvan toiminnanjohtaminen ja riskienhallinta, operatiivista tietoturvaa, pilvipalveluihin liittyviä tietoturva ja tietosuojanäkökulmia, jne.

Asiantuntijavierailijoina mm. TYKS:in tietoturva- ja yksityisyysasioista vastaavat päälliköt.

Taso: Perusopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 5.9.2022

Ilmoittautuminen (Syksy): https://link.webropolsurveys.com/S/FCCCB30C9F58E179

Lisätietoja/kysymyksiä: amtmaj@utu.fi

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), ja Kalle Hjerppe (kalle.hjerppe@utu.fi)

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (3 op) 29.3.-15.5.2022 Huom! viimeinen toteutus

Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (3 op)

Huom! viimeinen toteutus kurssista keväällä 2022

Opiskelija tuntee digitaalisen teknologian ja tietojärjestelmien kehittymisen sekä ymmärtää sen merkityksen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluille. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja haasteita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa. Opiskelija osaa tarkastella sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyviä digitaalisia järjestelmiä ja teknologioita tietosuojan ja tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmista. Opiskelija ymmärtää tekoälyyn pohjautuvien sovellusten mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa.

Sisältö:

• Digitalisaatio ja tietotekniikan käyttö sekä niiden vaikutukset

• Tietojärjestelmät sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden näkökulmasta

• Digitalisaatio ja terveydenhuollon ICT-standardointi sekä terveystietojärjestelmien yhteentoimivuus

• Digitalisaation luomat mahdollisuudet, sen aiheuttamat palvelutarpeet organisaatioissa ja siihen liittyvät eettiset kysymykset

• Tieto- ja kyberturvallisuus digitaalisissa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa; uhkien tunnistaminen, niiltä suojautuminen ja virhetilanteista toipuminen; yksityisyyden ja tietosuojan asettamat vaatimukset ja haasteet tieto- ja kyberturvallisuudelle

• Tekoälyn perusperiaatteet ja sovellusmahdollisuudet

Kuvaus: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8111/13619?period=2020-2022

Kurssin toteutus: Opintojakso opetetaan ajalla 29.3.-11.5.2022. Luennot tarjotaan lähiopetuksena ja verkossa. Opintojaksoon sisältyvät verkkotehtävät palautetaan 15.5.2022 mennessä.

Huom! ICT-Sote -opiskelijat ilmoittautuvat Webropol-ilmoittautumisen kautta, ei Peppi-ilmoittautumista.

Ilmoittautuminen (22.3.2022 mennessä): https://link.webropolsurveys.com/S/C1A7DF820418F359

 

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)

Aihepiiriä syventävät kurssit (20op)

Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset (5 op). Kurssi alkaa 3.10.2022

DTE28114 Digitalisaation mahdollistamat toimintatapojen muutokset (5 op)

Kurssilla käsitellään mielenkiintoisia ja ajankohtaisia näkökulmia digitalisaatioon ja miten digitalisaatio muuttaa työkenttää sekä työskentelytapoja.

Kurssin osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy digitalisaation ilmiönä ja ymmärtää sen mahdollistaman toiminnan muutoksen eri teemoissa sekä yhteiskunnassa yleisesti että terveydenhuollossa erityisesti. Hän oppii syventymään eri digitalisaation aihepiireihin ja reflektoimaan niiden soveltamista työelämässä. Kurssin käytyään opiskelija tuntee aiheiden käsitteet ja on valmis perehtymään alan tutkimukseen sekä ryhtymään kehityshankkeisiin.

Kurssi koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

Digitalisaation historia, digitalisaatio työelämässä, palveluohjaus, jatkuva terveydenhuolto, personalisoiva data terveydenhuollossa, sekä ohjelmistorobotiikka. Kurssi käsittelee toimintaa, ilmiöitä, sekä tekniikkaa.

Suoritustavat: Luentojen katsominen sekä kirjoitustehtävät, jotka pohtivat osakokonaisuuden aihetta.

Toteutustavat: Itseopiskelukurssi, jolla on luentonauhoitukset, teksti ja videoimateriaalit, kirjoitustehtävät toteutusmuotoina.

Taso: Aineopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 3.10.2022

Ilmoittautuminen (Syksy): https://link.webropolsurveys.com/S/7F30EF58FDF62610

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Hjerppe (kphjer@utu.fi)

Tietojärjestelmän hankinta (2-5 op) Kurssin fokus: julkiset hankinnat, joka koskee SOTE-sektoria, Kurssi alkaa 5.9.2022

Tietojärjestelmän hankinta (2-5 op) koostuu osioista: Julkiset hankinnat 2 op ja Tietojärjestelmän kilpailuttaminen ja käytännöt (3 op).

Tällä kurssilla käytetään uutta kurssitoteutus ja -lähestymistapa, jossa tietojärjestelmän hankintaa ja toimitusta käsitellään hankintojen parissa toimivien ammattilaisten näkökulmien, asiantuntijakeskustelujen ja puheenvuorojen kautta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa käytännönläheisen ja käytännön kokemuksiin pohjautuvien asioiden ja näkökulmien käsittelyn.

Mukana kurssin asiantuntijoina hankinnan eri näkökulmista, onnistumisista ja haasteista  kertomassa (aakkosjärjestyksessä):

 • Asko Ahtiainen – CGI, liiketoiminnan kehitysjohtaja
 • Leo Heinonen – TietoEvry, Sales Director
 • Mika Karjalainen – Gofore, yrityksen perustaja, last resort consultant
 • Arto Kiiskinen – Contribyte, senior consultant, tuotekehityksen konsultointi, Product owner -koulutus
 • Aapo Koski – Accenture, Senior principal, väitellyt Tehtäväkriittisten, julkisiin hankintoihin perustuvien järjestelmien toimittamisesta (2019)
 • Tapio Lahtinen – PCTServices, varatuomari
 • Sanni Laine-Luoto – Citrus, Johtaja, SaaS-palvelut/Noventia, Managing Director and Partner
 • Timo Leppä – Contribyte, Tuotekehityksen konsultointi ja työkalut, SAFe konsultti
 • Joni Pinomäki – Citrus, Head of Drupal Solutions
 • Patrick Storberg – ATR Soft, Specialist in Business Intelligence and Project Manager
 • Jaakko Uotila – Turun yliopisto, hankintajuristi

Lisäksi TIVIA:n webinaari Tietojärjestelmän hankinta: Pekka Forselius (4Sum Partners, FiSMA ry)

Kurssilla käsiteltäviä asioita ja näkökulmia:

 • Hankinnan yleiskuva
 • Hankinnan ja kilpailutuksen käynnistäminen
 • Vaatimusmäärittely
 • Tietojärjestelmät osana organisaation toimintastrategiaa
 • Tarjouspyyntöjen laadinta, aikataulutus ja julkaisu
 • Tarjousten jättö, käsittely ja hankintasopimuksen tekeminen
 • Järjestelmäkehitys ja toiminnallinen muutos
 • Tietojärjestelmän hankintaprosessin lopetus
 • Keskeisiä onnistumistekijöitä (Critical Success Factors)
 • Keskeisiä epäonnistumistekijöitä (Critical Failure Factors)

Taso: syventävät opinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 5.9.2022.

Ilmoittautuminen (Syksy): https://link.webropolsurveys.com/S/009ED37CE5B0F9C3

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Johannes Holvitie (jjholv@utu.fi)

Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit (1-5 op) Kurssi alkaa 3.10.2022

Tietojärjestelmien tukemat toimintaprosessit (1-5) koostuu osioista: Strategia, prosessit ja arkkitehtuuri (2 op), SOTE, toiminnanohjaus ja järjestelmät (2 op), Tekoäly ja data-analytiikka (1 op).

Kurssilla käsitellään näkökulmina mm. toiminnanohjausjärjestelmät, prosessit osana toimintaa, prosessien kehittäminen; strategia, kokonaisarkkitetuuri ja prosessit; järjestelmät potilastyössä; tiedolla johtaminen, data-analytiikka ja tekoälyn menetelmät.

Aiheita ja näkökulmia tulee vielä lisää ja kuvaukset tarkentuvat kurssin toteutuksen edistyessä!

Taso: aineopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Kurssi alkaa: 3.10.2022

Ilmoittautuminen (Syksy): https://link.webropolsurveys.com/S/52C37C447FD5C09C

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi), Kalle Hjerppe (kalle.hjerppe@utu.fi)

Tietojärjestelmien kehittäminen (3-5 op) Syksy 2022

Tietojärjestelmien kehittäminen (3-5 op) – toteutus osana Turun kauppakorkeakoulun normaalia kurssitoteutusta.

Huom! Kurssi toteutetaan osana normaalin kurssin toteutusta ja siinä käytettävää toteutustapaa. Kurssin toteutusmuoto selviää vasta syksyllä 2022!

Opiskelija perehtyy tietojärjestelmän kehittämisen haasteisiin ja menetelmiin omaksuakseen keskeiset menetelmät tietojärjestelmän kehittämisprojektin toteuttamiseksi. Haasteina ovat mm. tapauskohtaisuus ja ”human activity systeemin” kokonaisvaltainen kehittäminen. Kurssilla tutustutaan mm. seuraaviin menetelmiin: SSM, SSADM, IE, RAD, DSDM ja SCRUM. Kurssin jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisten menetelmien ominaispiirteet ja osaa soveltaa kestäviä ja hallittavia menettelyjä tapauskohtaisesti osana organisaation kehitystoimia ja muutosprosessia.

Opiskelija perehtyy tietojärjestelmän kehittämiseen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Metodologioiden, menetelmien ja tekniikoiden kautta tutustutaan tärkeimpiin tehtäviin ja erityyppisiin järjestelmämääritelmiin ja kehittämismenetelmiin. Lisäksi tarkastellaan miten itse ISD-tutkimusta ja erilaisia viitekehyksiä voi hyödyntää kehittämistyössä ja sen kehittämisessä sekä projektien epävarmuuden käsittelyssä osana organisaation muuta johtamis- ja kehitystoimintaa.

Taso: aineopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Aikataulu: Syksy 2022, 1. periodi

Ilmoittautuminen: syksyllä 2022

Tiedoksi! Valitettavasti Webropol ei aina lähetäkään vahvistusviestiä sähköpostiin. Saadessasi Webropolissa kiitos -sivun ilmoittautuminen on tallentunut ilmoittautumislistalle. Lähetämme kaikille ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä  lisätietoja kurssin alkamisesta.

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)

Kurssin kuvaus: https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ092201/2362?period=2020-2022

Muutoksen johtaminen (5 op) (syksy 2021 - vuoden 2022 toteutusta ei vahvistettu)

Muutoksen johtaminen (5 op)

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta sekä henkilöstön että johdon näkökulmista. Opiskelija tuntee onnistuneeseen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssilla käsitellään muutosvastarintaa ja sen vaikutusta muutoksen läpiviemiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään muutoksen läpiviemistä erilaisin johtamisen keinoin. Lisäksi kukin opiskelija tutustuu myös omaan muutoskykyynsä.

Kurssin verkkoluennot ovat etukäteen tehtyjä tallenteita ja ne ovat katsottavissa syksyn kurssin ajan oman aikataulun mukaisesti.

Taso: aineopinnot (UTU:n opintorekisterijärjestelmässä)

Aikataulu:Toteutettu syksyllä 2021 – vuoden 2022 toteutus epävarmaa

Lisätietoja: Anne-Maarit Majanoja (amtmaj@utu.fi)