KIDISAFE-hanke käynnistyi

KIDISAFE-hanke käynnistyi

Samaan aikaan, kun Rauman kampuksen ja normaalikoulun kupeeseen nousi Pikkunorssi-päiväkoti, l Satakunnan pelastuslaitoksen ja opettajankoulutuksen yhteinen hanke, KIDISAFE perustettiin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen turvallisuuskulttuuria monipuolisesti. Siihen oli nyt hyvä mahdollisuus, kun työyhteisö on uusi, rakennus on uusi ja myös rakennuksen varhaiskasvatusikäiset asiakkaat ovat uusia.

Hankkeessa kehitetään Suomen pelastustoimelle turvallisuusviestinnän mallia ja luodaan turvallisuuskulttuuria päiväkotiympäristöön erilaisin dokumentein ja harjoituksin. Keskeistä hankkeessa on se, että yksikön kaikki toimijat ovat mukana turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.