Materiaalit

Tällä sivulla voit tutustua KIDISAFE-hankkeen materiaaleihin, vaikkapa miniluentoihin tai tarkastuslistoihin. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja.

Turvallisuusmateriaaleja varhaiskasvatusikäisille

Olemme valmistaneet yhteistyössä pelastuslaitoksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa materiaalia, jota voit käyttää päiväkotiryhmän kanssa valmistautuessasi pelastuslaitoksen vierailuun. Materiaali on tuotettu suomeksi.

Pelastajan kuva
Lataa PDF
Pelastuslaitos kommunikaatioalusta
Lataa PDF

Turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö tarkastuslistat

Kidisafe-hankkeessa on laadittu varhaiskasvatuksen tiloihin sopivat tarkastuslistat. Tarkoituksena on, että henkilöstö tarkastaisi päiväkodin tilat säännöllisesti ja ilmoittaisi mahdollisista puutteista vastuuhenkilöille.  Listojen kehykset on laatinut Marjaana Korpi Rauman pikkunorssi -päiväkodista.

Ryhmähuoneet
Lataa DOCX

 

Keittiö
Lataa DOCX
Ulkotilat
Lataa DOCX
Muut tilat
Lataa DOCX
Ulkotilat
Lataa DOCX
Tyhjä lista (viivoin)
Lataa DOCX
Tyhjä lista (kehykset)
Lataa DOCX

 

Kirjavinkkejä turvallisuudesta lapsille

Kirjavinkkejä lapsille
Lataa PDF

Kidisafe-tehtäväkirja

Voit tulostaa kirjan maksutta jaettavaksi.

Mikäli painatat teoksen kirjana, kerrothan painotalolle, ettei teoksessa ole leikkausmerkkejä.

Kidisafe-tehtäväkirja
Lataa PDF (35MB, 17 sivua)

 

Pelastajan päivä -animaatio

Pelastajan päivä -piirrosvideolla kerrotaan, mitä pelastajat tekevät paloasemalla.
Video kannattaa katsoa useampaan kertaan. Videon turvallisuuskysymykset toimivat keskustelun virittäjinä. Video kannattaakin katkaista aina kysymyksen jälkeen. Animaatio kestää yhtäjaksoisesti katsottuna 15 minuuttia.

Pelastajan päivä -video
Katso video YouTubessa

 

Pelastajan päivä -dokumenttifilmi

Pelastajat kuvasivat videolle, mitä pelastajien oikeaan työpäivään kuuluu.
Video on kuvattu Satakunnan pelastuslaitoksella ja se sopii katsottavaksi ennen pelastajan
vierailua.

Pelastajan päivä -dokumenttifilmi
Katso video YouTubessa

Lasten ja aikuisten pelastussuunnitelmat

Jokaisella päiväkodilla on pelastus- tai turvallisuussuunnitelma, jota katsotaan esimerkiksi palotarkastuksissa. Tässä näet mallit lapsille ja päiväkodin työntekijöille tehdyistä pelastussuunnitelman versioista. Lasten ja työntekijöiden pelastussuunnitelman versiot on tuottanut Tessa Rautiainen.

Arjen potentiaalisten riskien havainnointi (lapset)
Lataa PDF
Arjen potentiaalisten riskien havainnointi (aikuiset)
Lataa PDF

 

Riskitekijät-kortit

Kortteja voi käyttää keskusteltaessa lasten kanssa turvallisuusaiheista ja riskeistä yhdessä kuva-alustojen kanssa. Lisäksi kortteja voidaan käyttää itsenäisesti turvallisuusaiheisena muistipelinä.

Riskitekijät-kortit
Lataa PDF (16MB, 48 korttia)

Turvallisuusjulisteet varhaiskasvatukseen

Turvallisuusjulisteet varhaiskasvatukseen (A3)
Lataa PDF (3,3MB, 20 julistetta)

Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin

Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin
Lataa PDF (9MB, 180 sivua)

Verkkokoulutus päiväkotien ja koulurakennusten turvallisuudesta

Aluehallintovirasto ja Kidisafe-hanke ovat toteuttaneet yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen turvallisuuskulttuurista. Osallistu verkkokoulutukseen!

Verkkokurssi Päiväkoti- ja peruskoulurakennusten turvallisuus

Verkkokurssi Päiväkodin turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Miniluentoja, koulutuksia ja esityksiä

Kidisafe-hankkeessa on tuotettu esityksiä ja miniluentoja lasten kehityksestä,  varhaiskasvatuksen kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Varhaiskasvatusikäisen kehitys ja oppiminen

“Mä lähen kohta jo kouluun”

Marita Neitola esitteli lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä piirteitä.  Maritan luennossa vastattiin kysymyksiin: Mitkä toimintatavat tukevat lapsen kehittymistä ja oppimista? Koska oppiminen alkaa? Mikä merkitys on vuorovaikutuksella?  Jos olet kiinnostunut varhaiskasvatusikäisen kehityksestä ja oppimisesta, näet aineiston tästä.

Kuuntele Marita Neitolan esitys (sisältää tekstityksen)

Potentiaalisten ongelmien analyysi -menetelmä

Tiina Ranta esitteli POA-menetelmää, jossa vaaroja kuvataan riskeinä aivoriihen avulla ryhmätyönä.  Mistä tiedän, kuinka vaarallista on, jos joku kompastuu?  Mitä riskejä päiväkodissa voi olla?  Tutustu menetelmään tästä.

Leikki alkuopetuksessa

Serja Turunen esitteli leikin merkitystä alkuopetuksessa. Mitä lapsi ajattelee leikistä? Mitä aikuinen ajattelee lasten leikistä? Tutustu aiheeseen tästä linkistä. Leikki alkuopetuksessa

Tiedeleikkipedagogiikka

Tarja-Riitta Hurme esitteli hanketoimijoille tiedeleikkipedagogiikkaa ja lasten tekemät kysymykset. Sammuisiko aurinko, jos sen ympäröisi äärettömällä määrällä jääpaloja? Voiko tyhjää myydä? Miksi asiat näkyvät kahtena, kun painaa sormella silmää?
Tutustu aiheeseen tästä linkistä Tiedeleikkipedagogiikka

EduLarp – Roolipeli pedagogiikassa

Lauri Kemppinen esitteli roolipelien mahdollisuuksia Edu-Larp-menetelmällä. Mitä toiminnallisuus, osallistaminen ja pelillisyys tuovat oppimiseen? Kaaoksen sietäminen? Pelin johtaminen? Tutustu aiheeseen tästä linkistä Roolipeli oppimsympäristönä Edu-Larp

Video: Lauri Kemppisen luento Lähtökohtia Edu-Larp-menetelmään

Paloturvallisuus varhaiskasvatuksessa

Brita Somerkoski esitteli päiväkodin turvallisuustehtäviä ja turvallisuusjohtamista erityisesti paloturvallisuuden näkökulmasta. Mitkä ovat minun tehtäväni hätätilanteessa? Mitä jos tulee sähkökatko?  Tutustu aiheeseen tästä linkistä: Turvallisuustehtävät ja paloturvallisuus