Materiaalit

Tällä sivulla voit tutustua KIDISAFE-hankkeen miniluentojen materiaaleihin. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset lisätietoja.

Varhaiskasvatusikäisen kehitys ja oppiminen

”Mä lähen kohta jo kouluun”

Marita Neitola esitteli lapsen kehitykseen ja oppimiseen liittyviä piirteitä.  Maritan luennossa vastattiin kysymyksiin: Mitkä toimintatavat tukevat lapsen kehittymistä ja oppimista? Koska oppiminen alkaa? Mikä merkitys on vuorovaikutuksella?  Jos olet kiinnostunut varhaiskasvatusikäisen kehityksestä ja oppimisesta, näet aineiston tästä.

Kuuntele Marita Neitolan esitys (sisältää tekstityksen)

 

 

Potentiaalisten ongelmien analyysi -menetelmä

 

Tiina Ranta esitteli POA-menetelmää, jossa vaaroja kuvataan riskeinä aivoriihen avulla ryhmätyönä.  Mistä tiedän, kuinka vaarallista on, jos joku kompastuu?  Mitä riskejä päiväkodissa voi olla?  Tutustu menetelmään tästä.

 

Leikki alkuopetuksessa

 

Serja Turunen esitteli leikin merkitystä alkuopetuksessa. Mitä lapsi ajattelee leikistä? Mitä aikuinen ajattelee lasten leikistä? Tutustu aiheeseen tästä linkistä. Leikki alkuopetuksessa

 

 

Tiedeleikkipedagogiikka

Tarja-Riitta Hurme esitteli hanketoimijoille tiedeleikkipedagogiikkaa ja lasten tekemät kysymykset. Sammuisiko aurinko, jos sen ympäröisi äärettömällä määrällä jääpaloja? Voiko tyhjää myydä? Miksi asiat näkyvät kahtena, kun painaa sormella silmää?
Tutustu aiheeseen tästä linkistä Tiedeleikkipedagogiikka

 

 

EduLarp – Roolipeli pedagogiikassa

 

Lauri Kemppinen esitteli roolipelien mahdollisuuksia Edu-Larp-menetelmällä. Mitä toiminnallisuus, osallistaminen ja pelillisyys tuovat oppimiseen? Kaaoksen sietäminen? Pelin johtaminen? Tutustu aiheeseen tästä linkistä Roolipeli oppimsympäristönä Edu-Larp

 

 

Paloturvallisuus varhaiskasvatuksessa

Brita Somerkoski esitteli päiväkodin turvallisuustehtäviä ja turvallisuusjohtamista erityisesti paloturvallisuuden näkökulmasta. Mitkä ovat minun tehtäväni hätätilanteessa? Mitä jos tulee sähkökatko?  Tutustu aiheeseen tästä linkistä Turvallisuustehtävät ja paloturvallisuus