Kielivertailua

KieliVertailu

– kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa

KieliVertailu

Tervetuloa käyttämään KieliVertailu-verkkosivuja.

Sivustolta löydät varhaiskasvatuksen kielitietoisen pedagogiikan tueksi kehtetyn KieliVertailu-työvälineen, joka vastaa varhaiskasvatuksen tarpeeseen saada konkreettisia malleja suomen kielen oppijoiden tukemiseen. Työväline tuo uutta tietoa kasvattajille lasten ensi kielistä ja niiden vaikutuksesta suomen kielen oppimiseen.

Lisäksi työvälineen harjoituspaketin hauskat harjoitukset auttavat lapsia suomen kielen äänteiden oppimisessa, jonka kautta lapsille avautuu uusia osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksia. Harjoitukset soveltuvat tehtäväksi kaikenkielisten lasten kanssa. Niiden avulla vahvistetaan suomen kielen äänteiden oppimista.

Sivustolta löydät KieliVertailu-työvälineen kokonaisuudessaan sekä jokaisen äänneharjoituksen erikseen printattavana. Lisäksi sivuilta löytyy Christel Rönnsin luoma lastenkirja, joka on kehitetty tukemaan pienten lasten äännetietoisuutta, KieliVertailu-työvälineen käyttöönottokoulutusvideosarja sekä lisätietoa fonetiikasta ja kielten vertailusta asiantuntijavideoiden  muodossa.

KieliVertailu-työväline tukee aiemmin julkaistun KieliPeda-työvälineen käyttöä. KieliPeda-työvälineen löydät osoitteesta www.utu.fi/kieku.

Toivotamme teille kaikille kielitietoista matkaa KieliVertailu-työvälineen parissa!

Kehitystyö

Kielten vertailu kielitietoisen pedagogiikan tukena varhaiskasvatuksessa -hanke edistää pienten lasten opettajien kieli- ja kulttuuritietoisen pedagogiikan osaamista. Hanke tukee tutkimukseen perustuvien toimintatapojen soveltamista päiväkotien arkeen monikielisten lasten kielitaidon kehittämiseksi ja identiteettien tukemiseksi.

Verkkosivuille tuotettu materiaali on työelämälähtöistä ja tutkimustietoon pohjautuvaa. KieliVertailu-materiaalipaketti auttaa opettajia ymmärtämään suomen äännejärjestelmän haasteet eri ensikieliä puhuvien lasten näkökulmasta sekä tarjoaa varhaiskasvatuksen kontekstiin sopivia, leikkiin perustuvia ja lapsia osallistavia harjoituksia suomen kielen äänteiden oppimiseen.

KieliVertailu-työväline

Työväline koostuu tietopohjaisesta oppaasta ja harjoitusmateriaalista. KieliVertailu-opas sisältää yleistajuisen johdatuksen fonetiikkaan sekä tietoa Suomessa yleisimmin puhuttavien kielten äännejärjestelmistä. Oppaan avulla voit verrata kahden kielen, esimerkiksi suomen ja arabian, äännejärjestelmiä toisiinsa ja tarkastella, miten ne eroavat toisistaan. Oppaan äännekarttoihin tutustumalla voit ennakoida, mitkä äänteet tai äänneyhdistelmät ovat suomen kielen oppimisen kannalta monikieliselle lapselle hankalimpia. Oppaassa esitellyt kielet ovat albania, arabia, kurdi (sorani), somali, mandariinikiina, thai, turkki, venäjä, vietnam, viro ja ukraina.

Kielivertailu-työvälineen harjoituspaketti sisältää varhaiskasvatukseen soveltuvia leikkejä ja pelejä suomen kielen äänteiden harjoitteluun. Harjoitukset keskittyvät niihin suomen kielen äänteisiin ja äänteellisiin piirteisiin, jotka todennäköisimmin vaativat eri kielten puhujilta harjoitusta. Harjoituspaketti sisältää ohjeet ja kaikki tarvittavat materiaalit sekä kuvauksen kunkin harjoituksen tavoitteista.

Työryhmä ja hanketoimijat

Toimituskunta
Juli-Anna Aerila
Marjaana Gyekye
Katja Haapanen
Niina Kekki
Kimmo U. Peltola
Maija S. Peltola
Inkeri Ruokonen
Nina Thurin
Maria Tyrer

Tekijät
Hanna Aapro-Seittonen
Johanna af Björksten
Marja Ahonen
Irene Altundas
Vellika Belausova
Tiia Elomaa
Katariina Elomaa
Johanna Forss-Lähdesmäki
Mari Frilund
Marjaana Gyekye
Riitta Hakkarainen
Soili Hietaniemi
Terhi Hyvärinen
Virpi Hämäläinen
Merja Ijäs
Elina Järvelä
Irmeli Järvinen
Ranja Karakus
Jaana Kastikainen
Auli Kauhanen-Salomäki
Riikka Kauranen
Hannele Kontsas-Vähäsilta
Taija Korhonen
Maria Korhonen
Minna Lehtivuori-Ahonen
Kirsi-Marja Lehtovirta
Jessica Maaninka Ek
Laakso Meri
Heidi Naukkarinen
Niina Nevalainen-Pohjala
Veera Niskanen
Maiju Peri
Teija Pylkkänen
Pia Riihimäki
Tuija Ruonala
Ulla-Mari Ruponen
Mia Satukangas
Anton Silvi
Veera Suikkari
Maria Sundgren
Jenni Suokas
Nina Thurin
Riikka Tidenberg
Pirjo-Riitta Varjo
Katri Varjonen
Linda Vähäkangas
Tuija Vähätiitto

Grafiikka
Aino Huhtaniemi

Kuvitus
Jane Peltoniemi

Taitto
Pia Sonck-Koota


Kieliasiantuntijat

Liban Ali Hersi (somali)
Maija Belliard (viro)
Le Thi My Dung (vietnam)
Bujar Berisha (albania)
Sixin Gao (mandariinikiina)
Noor Hadi (arabia)
Hanna Holttinen (mandariinikiina)
Samran Khezri (kurdi, sorani)
Hatice Kütük (turkki)
Larisa Leisiö (venäjä)
Bongkot Yimmongkhon (thai)
Päivi Saurio (ukraina)