kive-2

KieliVertailu-työväline

KieliVertailu-työväline

Tältä välilehdeltä löydät KieliVertailu-työvälineen oppaan ja harjoituspaketin kokonaisuudessaan sekä jokaisen äänneharjoituksen erikseen printattavana.

 

KieliVertailu-opas sisältää yleistajuisen johdatuksen fonetiikkaan sekä tietoa Suomessa yleisimmin puhuttavien kielten äännejärjestelmistä. Oppaan avulla voit verrata kahden kielen, esimerkiksi suomen ja arabian, äännejärjestelmiä toisiinsa ja tarkastella, miten ne eroavat toisistaan. Oppaan äännekarttoihin tutustumalla voit ennakoida, mitkä äänteet tai äänneyhdistelmät ovat suomen kielen oppimisen kannalta monikieliselle lapselle hankalimpia. Oppaassa esitellyt 11 kieltä ovat albania, arabia, kurdi (sorani), somali, mandariinikiina, thai, turkki, venäjä, vietnam, viro ja ukraina.

Kielivertailu-harjoituspaketti sisältää varhaiskasvatukseen soveltuvia leikkejä ja pelejä suomen kielen äänteiden harjoitteluun. Harjoitukset keskittyvät niihin suomen kielen äänteisiin ja äänteellisiin piirteisiin, jotka todennäköisimmin vaativat eri kielten puhujilta harjoitusta. Harjoituspaketti sisältää ohjeet ja kaikki tarvittavat materiaalit sekä kuvauksen kunkin harjoituksen tavoitteista. Harjoituskokonaisuuksia on yhteensä 12 kappaletta.

Huom! Harjoituspaketissa annetut ikäsuositukset ovat suuntaa antavia. Voit soveltaa harjoituksia eri-ikäisten ja kielen oppimisen eri vaiheessa olevien lasten kanssa oman ryhmäsi tarpeiden mukaan.

Alta löydät jokaisen harjoituksen materiaaleineen erillisinä printattavina tiedostoina