Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään

Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään

Köyhyyden ja osattomuuden kertomattomat kokemukset Turussa 1800-luvulta nykypäivään

Lapsiperheköyhyys edustaa nykytutkimuksen valossa haitallisinta köyhyyden muotoa, joka vaikeuttaa etenkin köyhien lasten elämänkulkua. Hankkeemme tutkii turkulaista vähävaraisuutta kahden taloudellisesti vaikean ajanjakson jälkeen, vuonna 1827 palossa tuhoutuneen Turun jälleenrakennuksen ja 1990-luvun ja sitä seuranneen 2000-luvun laman jälkeisenä julkisen sektorin pysyvän niukkuuden aikana. Tutkimme köyhyyden kokemusta ja sen ylisukupolvisia siirtymiä erityisesti naisten ja lasten elämänpiireissä, joissa on edelleen paljon tutkimatonta sekä historia- että sosiaalitieteissä.

Hankkeen vahvuutena on se, miten turkulaiset historiantutkijat ja sosiaalitieteilijät yhdistävät voimansa Suomen oloissa poikkeuksellisella tavalla pitkän aikavälin tutkimukseen, jossa tarkastellaan köyhyyden ja osattomuuden kertomattomia kokemuksia Turussa 1800-luvulta nykypäivään. Hanke haluaa korostaa uudenlaista, vähävaraisten omia kokemuksia ja omaa toimijuutta kunnioittavaa näkemisen ja katsomisen tapaa. Historiantutkijat tulevat peilaamaan omia, 1800-luvun turkulaisesta huono-osaisuudesta kertovia aineistojaan yhteiskuntatieteilijöiden tietoihin köyhyyden vaikutuksesta nykyturkulaisten lasten elämänkulkuun. Vastaavasti yhteiskuntatieteilijät hyötyvät hankkeen pitkästä, 1800-luvun alkupuolelle ulottuvasta aikavälistä tutkiessaan nykyturkulaisten sukutarinoita osattomuuden ylisukupolvisuudesta.

Historiallisesti Luostarinmäki on ainoa Turun säilynyt kaupunkiympäristö, joka antaa mahdollisuuden hahmottaa kaupunkiköyhyyden aineellisia ja sosiaalisia olosuhteita 1800-luvun alun Suomessa. Historiatieteellisessä osahankkeessa tutkitaan Luostarinmäen asukkaiden ja rakennuskannan näkökulmasta kaupunkiköyhyyden arkea ja kokemusmaailmaa Turun palon jälkeen. Sosiaalitieteellisessä osuudessa tutkimme sitä, miten perheen köyhyys vaikuttaa esimerkiksi lapsen vapaa-aikaan, harrastuksiin ja sosiaalisiin verkostoihin. Köyhyyden ylisukupolvisuuteen paneudutaan tutkimalla 2010-luvulla köyhyyttä kokeneiden turkulaisten sukunarratiiveja.

 

Kuvassa Luostarinmäen tontin numero 171 pihapiiri. Kuva: Mikael Korhonen.