Julkaisut

Ostrovskij, Tommi; Paananen, Jenny; Nevalainen, Henri; Stevanovic, Melisa; Weiste, Elina; Niska, Miira; Valkeapää, Taina & Lindholm, Camilla 2021: Mitä kuuluu, Klubitalo? Tutkijat tutustumassa klubitalolaisten toimintaan ja vuorovaikutukseen. Raportti. Saatavissa Vois-hankkeen ja Suomen Klubitalojen verkkosivuilla: http://vois.fi/wp-content/uploads/2021/08/Mita%CC%88-kuuluu-Klubitalo_final_VERKKO-1-1.pdf

Paananen, Jenny; Rannikko, Johanna; Harju, Maija & Pirhonen, Jari 2021: Pandemia-aika hoivakotiasukkaiden läheisten näkökulmasta: huolta, turhautumista ja uusia avauksia. Gerontologia 35:3, 217−231. https://doi.org/10.23989/gerontologia.107579

Paananen, Jenny; Stevanovic, Melisa; Valkeapää, Taina & Lindholm, Camilla 2021: Expressing thinking in institutional interaction – Stancetaking in mental health rehabilitation group discussions. Journal of Pragmatics 184, 152−166. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.07.026

Paananen, Jenny; Rannikko, Johanna; Harju, Maija & Pirhonen, Jari 2021: The impact of Covid-19-related distancing on the well-being of nursing home residents and their family members: a qualitative study. International Journal of Nursing Science Advances. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2021.100031

Paananen, Jenny; Lindholm, Camilla; Stevanovic, Melisa; Valkeapää, Taina & Weiste, Elina (2021): “What do you think?” Interactional boundary making between ‘you’ and ‘us’ as a resource to elicit client participation. In Camilla Lindholm, Melisa Stevanovic, Elina Weiste (eds.) Joint decision making and mental health – An interactional approach, 211–234. Palgrave Macmillan.

Lindholm, Camilla & Wide, Camilla 2020: Yksinpuhelu ja vuorovaikutus: keskustelu muistisairaiden hyvänä hoitona? Teoksessa  Nissi, Riikka – Mika Simonen, Mika – Lehtinen, Esa (toim.), Soveltava keskustelunanalyysi. Soveltava keskusteluntutkimus ammatillisissa ympäristöissä, 90–118. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura. https://doi.org/10.21435/skst.1471

Paananen, Jenny; Lindholm Camilla, Stevanovic Melisa & Weiste Elina 2020: Tensions and Paradoxes of Stigma: Discussing Stigma in Mental Health Rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health 17:16. DOI: http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17165943

Sahlstein, Annmari 2020: Nu tror jag att jag vågar prata svenska mera än tidigare: finsktalande medicinstudenters tankar om att ”vara tvungen” att tala svenska. Svenskans beskrivning 37: Förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten Åbo 8-10 maj 2019, Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 8. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4022-5

Huhtamäki, Martina, Grahn, Inga-Lill, Lindström, Jan, Nilsson, Jenny, Norrby, Catrin & Wide, Camilla. 2019. Frasformade instruktioner med uppföljningar under personlig träning. Språk och stil 29:9–40.

Lindholm, Camilla & Wide, Camilla. 2020. Ikääntyminen suomenruotsalaisena: Ryhmäkoti yhteiskunnan peilinä. In Camilla Lindholm, Anne Mäntynen & Kaarina Hilli (eds.), Vanhuus ja kielenkäyttö, 226–255. Helsinki: The Finnish Literature Society.

Lindholm, Camilla & Wide, Camilla 2019: Self-directed speech and dialogue in dementia care: the potential of co-participants’ contributions. Logopedics Phoniatrics Vocology 44:1, 14–22. https://doi.org/10.1080/14015439.2019.1554853

Lindholm, Camilla & Wide, Camilla 2019: Formelartade och mer schematiska konstruktioner hos personer med demens. Teoksessa Bianchi, Marco – Håkansson, David – Melander, Björn – Pfister, Linda – Westman, Maria – Östman, Carin (toim.). Svenskans  beskrivning  36.  Förhandlingar  vid  trettio-sjätte  sammankomsten. Uppsala  25–27  oktober  201, 143–154. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313414&dswid=9830

Wide, Camilla, Lappalainen, Hanna, Rouhikoski, Anu, Norrby, Catrin, Lindholm Camilla, Lindström, Jan & Nilsson, Jenny. 2019. Variation in address practices across languages and nations. A comparative study of doctors’ use of address forms in medical consultations in Sweden and Finland. Pragmatics 29(4):595–621.

Paananen, Jenny 2019: Yhteisymmärryksen rakentaminen monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Artikkeliväitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja C 465, Turun yliopisto. Yhteenveto-osa luettavissa verkossa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7557-0

Luodonpää-Manni, M. ja J. Paananen (2018). Kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskus LaWe lisää tietoa kielen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti.

Paananen, Jenny 2018: Päätöksentekokeskustelu monikulttuurisilla lääkärin vastaanotoilla. Sosiaali-lääketieteellinen Aikakauslehti 55:4, 287–308. https://doi.org/10.23990/sa.66980

Paananen, Jenny & Majlesi, Ali Reza 2018: Patient-centered interaction in interpreted primary care consultations. Journal of Pragmatics 138, 98–118. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2018.10.003