LUMO

Luonnon monimuotoisuuden jalkauttaminen Turun yliopiston toimintaan

LUMO – luonnon monimuotoisuutta edistämässä

Turun yliopisto profiloituu edelläkävijäksi luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden aloilla, ja teema on nostettu tutkimuksen ja opetuksen temaattiseksi kokonaisuudeksi yliopiston uuteen strategiaan. LUMO-hankeen tavoitteena on jalkauttaa luonnon monimuotoisuus ja sen suojelu TY:n toimintaan sekä strategian päätavoitteisiin, joita ovat:

  • innostava oppimiskokemus ja erinomaiset oppimistulokset
  • Korkealaatuinen ja vetovoimainen tutkimusympäristö
  • houkutteleva ja vaikuttava kumppani sekä
  • osaava ja hyvinvoiva yhteisö

Lisäksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen nostetaan nykyistä vahvemmin TY:n omaan toimintaan ilmastonmuutoksen ehkäisemisen rinnalle. Hanke rakentaa rohkeasti kestävää tulevaisuutta ja tavoittelee strategista erilaistumista ja vaikuttavuutta luonnon- ja ihmistieteiden vuoropuhelusta – erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja kestävyyden sekä taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden rajapinnoilta.

Lue lisää

 

Uutiset