Meistä

LUMODI yhdistää harmonisella tavalla eri tutkimusalat: maantieteen, psykologian ja informaatioarkkitehtuurin. Se solmii aktiivisen yhteistyön Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen, maahanmuuttajien ja pakolaisten mielenterveystyön ja luontosuhteen asiantuntijoiden ja Architectan välille.
Projekti toimii myös yhteistyössä Turun kaupungin eri yksiköiden kanssa:
Turun kaupunki/maahanmuuttajat
Turun kaupunki/ulkoilualueet
Turun kaupunki/museokeskus
Projektin rahoittaa Turun kaupunki, ja se on osa kaupunkitutkimusohjelmaa.

Ketä me olemme

Hanna Heino

Hanna Heino (FM) työskentelee tutkijatohtorina maantieteen ja geologian laitoksella, maantieteen osastolla. Kiinnostuksen kohteena on tulevaisuustiedon jalostuminen ja tämän tiedon hyödyntäminen. Hanna on kiinnostunut myös kaupunkilaisten ja erityisesti maahanmuuttajien luontosuhteesta. Hän itse nauttii yleisesti ulkoilma-aktiviteeteista ja metsäkävelyistä.

Antti Klemettilä

Antti Klemettilä on psykologi ja kulttuuripsykologian sekä eko- ja ympäristöpsykologian asiantuntija. Uransa aikana hän on toiminut useissa eri tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa on edistetty maahanmuuttajien ja erityisesti pakolaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveyttä. Luonto on aina ollut lähellä Antin sydäntä ja luonteva työväline myös terveyden edistämisessä. Antti on esimerkiksi organisoinut luontoryhmätoimintaa vastaanottokeskuksiin ympäri Suomea ja vienyt tuhansia turvapaikanhakijoita tutustumaan ympäröivään luontoon. Asiakas- ja potilastyön rinnalla hän on kouluttanut paljon sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä hoitanut useita luottamustehtäviä. Parhaillaan hän vaikuttaa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeiden ohjausryhmissä ja on Psykologiliiton Monikulttuuripsykologian työryhmän puheenjohtaja.

Miriam Tedeschi

Miriam TedeschiMiriam Tedeschi toimii tällä hetkellä tutkijatohtorina Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen maantieteen osastolla. Hänen väitöskirjansa käsitteli alueellista suunnittelua ja politiikkaa (IUAV University, Venetsia), ja hän on ollut vierailevana tutkijana Westminsterin yliopistossa Lontoossa. Miriamilla on laaja kokemus etnografisen tutkimuksen tekemisestä syrjäisillä ja eristäytyneillä alueilla, sekä maahanmuuttajien parissa. Hänellä on myös kokemusta paikallishallitusten ICT-projektien johtamisesta ja hän omaa monitieteellisen lähestymistavan useisiin tutkimusalueisiin kuten kansantiede, kriittinen kaupunkisuunnittelu, yhteiskuntapolitiikka, siirtolaisuustutkimus ja tietojen käsittelyn etiikka.

Andrea Resmini

Andrea Resmini

Andrea Resmini on arkkitehti, opettaja ja tutkija. Andrea toimii luennoitsijana Jönköpingin Kansainvälisessä Kauppakorkeakoulussa, ja on kirjoittanut kirjan “Pervasive Information Architecture – Designing Cross-channel User Experiences” sekä toimittanut teoksen “Reframing Information Architecture”. Informaatioarkkitehtuuri Instituutin kaksinkertaisena ex-presidenttinä hän on ollut mukana perustamassa useita informaatioarkkitehtuuriin liittyviä seuroja, julkaisuja ja verkostoja.

Jussi S. Jauhiainen

Jussi S. JauhiainenFT Jussi S. Jauhiainen on maantieteen professori Turun yliopistossa ja vieraileva professori Tarton yliopistossa Virossa. Hänen tutkimusaloinaan ovat kaupunkeihin ja alueisiin liittyvä kehitys ja politiikka, tiedon ja innovaatioiden jalostumisen prosessit sekä turvapaikanhakijat ja turvapaikkamatkat.