MERI-CLEANTECH

Merenkulun ympäristöinnovaatioiden kehittäminen Satakunnassa

MERI-CLEANTECH -hanke kokoaa kumppanuuksia merenkulun tiukentuvan ympäristösääntelyn ratkaisujen ympärille Satakunnassa.

Uudet merenkulun ympäristösäännökset edellyttävät cleantech-ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa sekä laivanrakennuksessa että laivaliikennettä tukevissa palveluissa kaikkialla maailmassa. Ratkaisujen kehittäjille on tarjolla suuria liiketoimintamahdollisuuksia, koska sääntely on globaalia. Suurella osalla satakuntalaisista sinisen talouden yrityksistä ei kuitenkaan ole riittävässä määrin aikaa tai resursseja kehittää uudenlaisia tuotteita. MERI-CLEANTECHissä tavoitteena on kehittää Satakuntaan tämän erikoisalan osaamiskeskus. Tarkoituksena on kehittää kumppanuuksia, joiden puitteissa haetaan tarvittaessa myös rahoitusta ratkaisujen eteenpäin kehittämiseksi.

Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoitteinen ja toteutetaan 1.4.2021-31.8.2023, hankekoodi on A 77086. Hankkeen toteuttaa Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus.

Lisätiedot: projektipäällikkö Sari Repka, +358 40 801 9206, sari.repka@utu.fi