Tietopaketit

Puhtaita teknologioita ja palveluita laivaliikenteeseen

Puhtaita teknologioita ja palveluita laivaliikenteeseen -virtuaalityöpaja pidettiin 17.9.2021. Lue työpajan anti oheisesta raportista.

Tiivistelmä-2-MERI-CLEANTECH-17-09-2021

Biokaasu/-metaani

Laivaliikenteessä kasvihuonekaasujen vähentäminen on haastavaa, koska ratkaisujen tulee olla samanaikaisesti sekä teknologisesti saatavilla että taloudellisesti kannattavia.

Lue oheisesta tietopaketista millaisia mahdollisuuksia biokaasu tarjoaa laivaliikenteelle.

Biokaasu laivaliikenteen käyttövoimana

 

Sähköpolttoaineet

Pääset oheisesta linkistä lukemaan tietoa sähköpolttoaineista ja niiden käyttömahdollisuuksista merenkulun energianlähteinä tulevaisuudessa.

sähköpolttoaineet merenkulun energianlähteenä