Tietoa tutkimuksesta

MIND-tutkimushanke pyrkii kartoittamaan mielensisältöjä poikkeustilanteen aikaan. Tutkimus suoritetaan tilanteesta johtuen kokonaan etäosallistuen ja nimettömästi. Nouda ensin henkilökohtainen koehenkilönumerosi sille osoitetulta sivulta. Tutkimus alkaa tästä avautuvalla alkukartoituksella, jossa keräämme taustatietoa hyvinvoinnistasi, sekä tavastasi suhtautua maailmaan ja muihin ihmisiin. Tämän jälkeen sinun tulee kahden viikon ajan suorittaa kahta tehtävää.

  1. Mielenvaeltelutehtävä suoritetaan iltaisin ja se kestää n. 15 minuuttia. Tämän tavoitteena on tarkastella mieleen nousevia ajatuksia, mielikuvia ja tilanteita silloin kun emme suorita tavoitteellista tehtävää. Tehtävä raportoidaan nettilomakkeeseen, joka löytyy täältä. Tarkempi ohjeistus tehtävään löytyy tältä sivulta.
  2. Unien raportointi on tutkimuksen toinen toistuva tehtävä. Sen tavoitteena on tarkastella millaisia sisältöjä, tilanteita ja tapahtumia unissasi ilmenee tutkimusjakson aikana. Tehtävän voi täyttää heti herätessä joko suoraan tästä linkistä löytyvään nettialustaan, tai tahtoessaan kirjoittaa unen ensin normaaliin vihkoon, josta sen voi myöhemmin sellaisenaan siirtää nettialustalle. Tarkempi ohjeistus unien raportointiin löytyy tältä sivulta.

Tutkimuksen hyödyt ja haitat

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole odotettavissa tutkittavalle aiheutuvan haittaa tai harmia. Tutkimus edistää tieteellistä ymmärrystä sisäisen kokemuksemme suhteesta ulkoiseen maailman tapahtumiin. Lisäksi pääset omakohtaisesti tarkastelemaan, miten tämä ennennäkemätön tilanne heijastuu mieleesi.

Tutkimusaineisto kerätään ilman henkilö- tai muita tunnistetietoja arvotun henkilökohtaisen koehenkilönumeron perusteella. Tätä numeroa ei pystytä palauttamaan yksittäiseen henkilöön, vaan sitä käytetään vain vastausten yhdistämiseen tutkimusaineiston analysointivaiheessa. Tutkimusaineistoa säilytetään Turun yliopiston psykologian oppiaineessa, psykologian ja logopedian laitoksella ja siihen on pääsy vain aineistoa käsittelevillä tutkijoilla. Tutkimuksesta tullaan julkaisemaan tieteellisiä tutkimusartikkeleita. Osallistumalla kokeeseen osallistuja antaa suostumuksensa käyttää häneltä kerättyjä tietoja myöhemmin myös muissa tutkimuksissa.

Tutkimusryhmä

Ville Loukola, PsM, tohtorikoulutettava (vastaava tutkija)
Jarno Tuominen, PsT, yliopisto-opettaja (vastaava tutkija)
Pilleriin Sikka, FT, tutkija
Katja Valli, PsT, tutkimuksen ohjaaja
Antti Revonsuo, PsT, tutkimuksen ohjaaja

Lisätietoa tutkimukseen liittyen voi tiedustella sähköpostitse Villeltä tai Jarnolta.

Loading