MIND-tutkimushanke

Tervetuloa MIND-tutkimushankkeen sivustolle

Täältä löydät tietoa syksyn 2023 aikana toteutettavaan Covid on Mind -tutkimukseen osallistumisesta, ohjeita tehtävien toteuttamiseen sekä tutkijoiden yhteystiedot.

Tutkimus on jatkoa keväällä 2020 ja 2022 toteutetuille samanlaisille tutkimuksille, joissa tutkittiin koronavirustilanteen ja Ukrainan sodan vaikutuksia mielensisältöihimme. Voit osallistua tähän tutkimukseen riippumatta siitä osallistuitko aikaisempiin tutkimuksiin.

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää miten poikkeusolot, kuten koronapandemia tai sota Euroopassa, vaikuttavat mielensisältöihimme esimerkiksi nukkuessamme tai antaessamme mielemme vaellella. Tutkimus toteutetaan verkossa täysin anonyymisti, eikä yksittäisiä vastauksia kyetä yhdistämään tiettyyn henkilöön. Voit perehtyä tutkimukseen tarkemmin täällä.

Ennen tutkimukseen osallistumista tarvitset koehenkilönumeron jonka saat tältä sivulta.

Tutkimuksen kulku pähkinänkuoressa:

  1. Perehdy tutkimuksen sisältöön ja nouda henkilökohtainen koehenkilönumerosi (vain kerran!)
  2. Täytä alkukysely (n. 30–60 min), jossa mitataan hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja minuuteen liittyviä piirteitä
  3. Tämän jälkeen alkaa 14 päivää kestävä raporttien keruu. Tee päivittäin mielenvaeltelutehtävä (n. 15 min), ja raportoi kokemasi unet. Ohjeet raportointiin löytyy täältä.

Tutkimukseen osallistumisen ei ole odotettavissa aiheuttavan osallistujalle haittaa. Kerätty aineisto lisää tieteellistä ymmärrystä siitä, miten ulkoiset tekijät vaikuttavat sisäiseen kokemusmaailmaamme.

 

Pikalinkit tutkimukseen liittyen:

Tutkimuksen alussa täytettävään alkukyselyyn pääset tästä.
Mielenvaeltelutehtävän raportointi tapahtuu tämän linkin kautta.
Unien raportointi tapahtuu tämän linkin kautta.

Aineiston käyttö:

Tutkimuksen aikana ei kerätä yksilöitäviä henkilötietoja. Saat tutkimuksen alussa satunnaisesti määräytyvän koehenkilönumeron, jota käyttäen voit vastata kyselyyn ja täyttää raportointilomakkeet. Tätä numeroa on mahdotonta palauttaa henkilötietoihin, eivätkä edes tutkijat tiedä kenen vastauksia he käsittelevät. Koehenkilönumeroa käytetään vain raporttien ja kyselyvastausten yhdistämiseen toisiinsa. Aineistoja säilytetään Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksen, Cambridgen yliopiston psykologian laitoksen (Iso-Britannia) ja Monashin yliopiston filosofian laitoksen (Australia) tiloissa tutkijoiden toimesta. Aineistosta tullaan julkaisemaan opinnäytetöitä ja tieteellisiä tutkimusartikkeleita sekä esittelemään tutkimusta kansainvälisissä konferensseissa. Avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti aineisto tullaan mahdollisuuksien mukaan jakamaan avoimessa aineistotietokannassa (esim. osf.io), joka mahdollistaa myös muiden tutkijoiden pääsyn aineistoon. Ennen aineiston julkaisua kaikki mahdollisesti henkilöiden tunnistamista mahdollistavat tiedot (kuten erisnimet, paikat ja muu vastaava tieto) tullaan poistamaan uni- ja mielenvaelteluraporteista.

Osallistujan oikeudet:

Osallistumisesi tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Sinulla on oikeus keskeyttää osallistumisesi kokeeseen ilman erillistä syytä ja ilman seuraamuksia. Siihen asti kerätty aineistoa voidaan käyttää osana tutkimusta. Jos tahdot kaiken vastaamasi aineiston poistoa ole yhteydessä tutkijoihin sähköpostitse, ja he pyrkivät parhaansa mukaan poistamaan aineistosi. Tähän tarvitaan henkilökohtaista koehenkilönumeroasi. Siinä vaiheessa, kun aineisto on avattu myös muiden tutkijoiden käyttöön tai julkaistu emme kuitenkaan enää pysty poistamaan yhden osallistujan vastauksia muusta aineistosta. Sinulla on oikeus saada lisätietoa tutkimukseen liittyen ottamalla yhteys tutkijoihin (yhteystiedot alla).

Tutkimuksen eettinen ennakkoarvio:

Tämän tutkimuksen eettinen ennakkoarvio on toteutettu Cambridge Psychology Research Ethics Committeen sekä Monash University Human Research Ethics Committeen(MUHREC) toimesta. Tutkimus noudattaa tutkimuseettisen neuvoston hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta.

Rahoitus

Jennifer Windtin ja Manuela Kirbergin (Monash) osalta tutkimus on tahoitettu Australian Research Council Discovery Early Career Researcher Award -rahoituksella (Rahoittaja: DE170101254)


Tutkimusryhmä:

Turun yliopisto, psykologian ja logopedian laitos 
Publicum, Assistentinkatu 7 20014 Turku, Suomi

Ville Loukola, PsM, tohtorikoulutettava (vastaava tutkija)
Jarno Tuominen, PsT, yliopisto-opettaja/tutkija (vastaava tutkija)
Pilleriin Sikka, FT, tutkija (vastaava tutkija)

Katja Valli, PsT, dosentti
Antti Revonsuo, PsT, professori

Monash University, Department of Philosophy
20 Chancellor’s Walk, VIC 3800, Australia

Dr. Jennifer Windt, senior research fellow (Philosophy)
Manuela Kirberg, PhD student (Philosophy)

University of Cambridge, Department of Psychology
Downing Street, Cambridge CB2 3EB, United Kingdom

Tristan Bekinschtein, PhD, university lecturer (psychology)
Alejandro Ezquerro-Nassar, PhD student (psychology)

Queen Mary University of London, Department of Biological and Experimental Psychology
Mile End Road, London E1 4NS, United Kingdom

Valdas Noreika, PhD, university lecturer (psychology)

University logos

Loading